Vier tips voor klimaatslim bosbeheer

In december organiseerde Inverde de eerste online conferentie over klimaatslim bosbeheer. Met meer dan 300 actieve deelnemers was de conferentie een instant succes. In video’s en panelgesprekken werd wetenschappelijk onderzoek afgewisseld met verhalen van bosbeheerders. In dit artikel delen we drie concrete tips die aan bod kwamen.

Tip 1: behoud van het bosmicroklimaat

“Wil je een bos verjongen? Dan moet je rekening houden met het microklimaat van een bos”, vertelt Kris Verheyen. Hij is professor bosecologie en bosbeheer aan de Universiteit Gent. “Houd bij verjongingskappen rekening met de boomhoogte van het omliggende bestand. Maak geen gaten die groter zijn dan één tot twee keer die hoogte. Want gaten die groter zijn, verstoren het microklimaat.”

Tip 2: je bos boomgericht omvormen

“Klimaatverandering is aan het versnellen en versterkt problemen zoals verdroging, verzuring en versnippering”, vertelt Wim Buysse. Wim ondersteunt boswachters rond bosbeheer bij Natuur & Bos van de Vlaamse overheid. Bosomvorming starten door boomsoorten weg te kappen die niet bij een natuurstreefbeeld horen, werkt volgens hem niet meer. “We werken beter andersom, door geleidelijk aan ontbrekende, gewenste soorten in te brengen”, vertelt Steve Cox. Hij is boswachter in Nationaal Park Hoge Kempen. “Om zo het bosmicroklimaat, de bosbodem en de structuur van het bos te behouden en van onderuit te versterken.”

Tip 3: vervuiling en verzuring tegengaan

“Vervuiling die het bos binnenkomt, verzuurt de bodem”, vertelt An De Schrijver, lector en onderzoeker aan HOGENT. “Verzuring heeft samen met vermesting een enorme impact op de natuur. Aan de vervuiling zelf kan je weinig doen. Maar onder andere door de aanleg van graduele bosranden kan je ervoor zorgen dat er minder vervuiling in je bos terechtkomt.”

Tip 4: neem deel aan een excursie

“We organiseren in het voorjaar ook nog een aantal excursies”, vertelt Hannes Cosyns. Hij werkt bij Inverde als expert bosbeheer en was één van de organisatoren van de webconferentie. “Die excursies zullen gelinkt zijn aan de video’s die werden getoond tijdens de conferentie en aan de inhoudelijke thema’s. Het zijn dan ook thema’s die leven. Mensen willen graag op terrein de zaken zelf ervaren.”

Excursies klimaatslim bosbeheer

Ontdek het overzicht van alle Excursies rond klimaatslim bosbeheer op onze website. Je kan er meteen ook de volledige webconferentie herbekijken.

Surf naar Inverde.be/klimaatslim-bosbeheer

Deze opleidingen mag je zeker niet missen

Ontdek het volledige aanbod opleidingen in het thema Bosbeheer