1. Inschrijven

Inschrijvingen voor een cursus bij Inverde dient steeds te gebeuren in naam van de cursist. Dit is uiterst belangrijk aangezien aanwezigheidsattesten, certificaten en alle praktische info met betrekking tot jouw inschrijving steeds op naam van de cursist gebeurt. Praktische info en eventuele wijzigingen van uren, locaties, lesgevers, enz. zal ook steeds gebeuren op basis van de contactgegevens die wij ontvangen met betrekking tot de cursist.

Een inschrijving voor een opleiding is pas geldig na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer IBAN BE25 3751 1174 4382 BIC BBRUBEBB (Inverde). De betaling kan op twee manieren:

  • a. Online betaling: na het doorlopen van de betalingsprocedure, ben je onmiddellijk ingeschreven. Per mail wordt je een factuur en een inschrijvingsbewijs doorgestuurd.
  • b. Betaling via overschrijving:  als je deze optie kiest wordt een factuur bezorgd per mail waarop de gegevens voor het uitvoeren van jouw betaling worden weergegeven.
    Opgelet : kiezen voor deze betaalmethode houdt een risico in aangezien jouw inschrijving pas definitief is nadat de betaling door ons werd ontvangen (hou hierbij rekening met een aantal bankdagen vooraleer jouw betaling ons bereikt). Indien de cursus in tussentijd volzet is, kan jouw inschrijving alsnog worden geweigerd (waarbij wij de terugbetaling zullen uitvoeren). Facturen waarbij de betaaltermijn overschreden wordt, kunnen eenzijdig door Inverde worden geannuleerd waarbij jouw inschrijving verloren gaat.

De datum van betaling is doorslaggevend voor je inschrijving : wanneer een cursus volzet is, worden deelnemers toegelaten in volgorde van betaling. Twee weken voor aanvang van de cursus, krijg je van ons een e-mail ter bevestiging van je inschrijving en met praktische informatie. Je ontvangt ook nog een herinneringsmail twee dagen voor de opleiding.

Voor cursussen die wij organiseren in samenwerking met andere organisaties, kan het gebeuren dat de inschrijving via de partnerorganisatie verloopt. In dit geval gelden de inschrijvingsmethoden en inschrijvingswijzen zoals afgesproken met onze partnerorganisatie. Er wordt hier uitdrukkelijk melding van gemaakt bij de cursusinfo.

Schrijf je voor het eerst in bij Inverde, houd er dan rekening mee dat u bij de afrekening van uw bestelling bijkomende info zal moeten verstrekken over uw persoonsgegevens, eventuele afwijkende facturatiegegevens. Inverde hecht het grootste belang aan uw privacy en vraagt deze gegevens daarom pas in de tweede stap van ons bestelproces. Ben je al klant bij Inverde, dan zullen wij steeds de bij ons gekende info voorstellen. Gelieve deze goed na te lezen en aan te passen indien nodig.

Belangrijk : ga steeds na of jouw contactgegevens nog actueel zijn. Vergeet ook niet het btw-nummer en het bestelbonnummer in te vullen indien dit binnen jouw onderneming of jouw organisatie vereist is.

2. Onze prijzen

Inverde wil zich richten naar en rekening houden met verschillende doelgroepen. Ook ons prijzenbeleid hebben wij daarop afgestemd. Ben je langdurig werkzoekende, voltijds student of volgde je de opleiding Natuurmanagement? Dan kan je de meeste van onze opleidingen volgen aan een voordeeltarief. De tarieven staan vermeld bij elke opleiding. Wil je van het voordeeltarief gebruikmaken? Bezorg Inverde dan bij inschrijving een kopie van een geldige studentenkaart of een bewijs van langdurige (*) werkloosheid van de RVA. Indien Inverde niet tijdig een geldig document ontvangt, dien je toch het gewone tarief te betalen. Je kan dit dus best aanleveren via deze link.

(*) Langdurig werklozen zijn personen die sedert minstens 12 maanden zonder onderbreking een wachtuitkering genieten of sedert minstens 24 maanden zonder onderbreking een werkloosheidsuitkering genieten. Bij onze technische cursussen is het gebruik van veiligheidskledij en materiaal steeds inbegrepen in de prijs. Sommige cursussen omvatten ook excursies. De verplaatsingskosten naar de excursielocaties zijn NIET inbegrepen in onze prijzen, maar we voorzien (indien mogelijk) wel een systeem van carpooling.
Onze prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

3. Cursusorganisatie

Alle lessen worden gegeven in het Nederlands tenzij vooraf anders overeengekomen met Inverde.

Het cursusmateriaal, de machines, de brandstof, de veiligheidskledij voor de cursisten en toestellen die nodig zijn tijdens de opleiding, worden aangebracht door Inverde.

De cursist verklaart het intellectueel eigendomsrecht te respecteren en het materiaal niet zonder schriftelijke toestemming van Inverde door te geven aan derden of te gebruiken voor eigen opleidingen. Bij schending wordt de toegang tot het leerplatform gestopt en juridische stappen overwogen.

De lesgevers van Inverde zijn bevoegd om deelnemers te weigeren wanneer zij merken dat een deelnemer onder invloed is van alcohol of drugs, kennelijk niet in staat is de opleiding te volgen, een gevaar betekent voor zichzelf, de lesgever of de medecursisten of wanneer een deelnemer weigert zijn persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Ten gevolge hiervan kan geen enkele terugbetaling of schadeloosstelling worden bekomen door de deelnemer of aanvrager van de opleiding.

De lesgevers van Inverde kunnen deelnemers weigeren indien de deelnemer niet voorkomt op de inschrijvingslijst, ongeacht of dit een gevolg is van niet-betaling of laattijdige inschrijving. De lesgevers van Inverde kunnen tevens deelnemers weigeren bij onvoldoende voorkennis van de materie of omwille van om het even welke andere reden waarbij de aanwezigheid van de cursist het onmogelijk maakt de opleiding op een kwalitatief niveau te organiseren.

4. Verzekeringen

Cursisten zijn door Inverde verzekerd voor lichamelijke ongevallen op weg van en naar de opleiding en tijdens de opleiding.

Materiële schade aan derden door een cursist tijdens een opleiding wordt NIET verzekerd door Inverde. Bij materiële schade aan derden door een cursist dient de cursist beroep te doen op zijn/haar eigen familiale verzekering. Indien de cursist de opleiding volgt als werknemer van een onderneming/organisatie kan mogelijks ook beroep worden gedaan op de verzekeraar van de werkgever. Inverde kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die wordt aangebracht door cursisten.

5. Annuleringsvoorwaarden

Bij annuleringen hanteert Inverde onderstaande voorwaarden.

  • Annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de opleiding of het examen: 100% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
  • Annulering tussen 30 en 15 dagen voor aanvang van de opleiding of het examen: 50% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
  • Annulering minder dan 15 dagen voor aanvang van de opleiding of het examen: het inschrijvingsgeld wordt niet meer terugbetaald tenzij bij overmacht (bv. ziekte, ongeval) indien een bewijsstuk (bv. ziektebriefje) aan Inverde wordt bezorgd.

Online leertrajecten die plaats- en tijdsonafhankelijk zijn komen niet in aanmerking voor bovenstaande annuleringsvoorwaarden. 
Blended leertrajecten worden pro-rata terugbetaald i.f.v. de gelogde activiteitsvoltooiing in het Learning Management Systeem van Inverde.
Zelfstudie Natuurmanagement basis of specialisatie wordt niet terugbetaald indien de cursustekst reeds werd geopend in het Learning Management Systeem van Inverde.

Verder houdt Inverde zich het recht voor om zelf een opleiding of examen te annuleren, bijvoorbeeld bij overmacht of indien het minimum aantal deelnemers niet bereikt zou zijn. In dat geval verwittigen wij de ingeschrevenen zo spoedig mogelijk. Bij annulering van een opleiding of examen door Inverde wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

6. Excursies en reizen die meer dan 24 uur duren en/of met overnachting zijn

In het geval van excursies en reizen georganiseerd door Inverde die meer dan 24 uur duren en/of met minstens één overnachting zijn, gelden bijzondere voorwaarden die hierop van toepassing zijn. De algemene voorwaarden zijn ondergeschikt aan deze bijzondere voorwaarden. Je kan deze hier raadplegen.

 

*De algemene voorwaarden - specifiek artikel 5. Annuleringsvoorwaarden - werd het laatst bijgewerkt op 25/05/2022