Disclaimer

1. Inschrijven

Je inschrijving voor een opleiding is pas geldig na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer IBAN BE25 3751 1174 4382 BIC BBRUBEBB (Inverde) met vermelding van naam cursist + cursusnaam + cursusnummer. Je ontvangt van ons geen overschrijvingsformulier. De datum van betaling is doorslaggevend voor je inschrijving. Wanneer een cursus volzet is, worden deelnemers toegelaten in volgorde van betaling. Een week voor aanvang van de cursus, krijg je van ons een e-mail ter bevestiging van je inschrijving en met praktische informatie. Opgelet: sommige cursussen organiseren we in samenwerking met andere organisaties en het inschrijven gebeurt soms bij hen.

2. Onze prijzen

Inverde wil zich richten naar en rekening houden met verschillende doelgroepen. Ook onze prijspolitiek hebben wij daarop afgestemd. Ben je langdurig werkzoekende, voltijds student of volgde je de opleiding Natuurmanagement? Dan kan je de meeste van onze opleidingen volgen aan een voordeeltarief. De tarieven staan vermeld bij elke opleiding. Wil je van het voordeeltarief gebruikmaken? Bezorg Inverde dan - via mail, fax of post - BIJ INSCHRIJVING een kopie van een geldige studentenkaart of een bewijs van langdurige (*) werkloosheid van de RVA. Indien Inverde geen geldig document ontvangt, dien je toch het gewone tarief te betalen.

(*) Langdurig werklozen zijn personen die sedert minstens 12 maanden zonder onderbreking een wachtuitkering genieten of sedert minstens 24 maanden zonder onderbreking een werkloosheidsuitkering genieten. Bij onze technische cursussen is het gebruik van veiligheidskledij en materiaal steeds inbegrepen in de prijs. Sommige cursussen omvatten ook excursies. De verplaatsingskosten naar de excursielocaties zijn NIET inbegrepen in onze prijzen, maar we voorzien wel een systeem van carpooling.
Onze prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

3. Cursusorganisatie

Alle lessen worden gegeven in het Nederlands tenzij vooraf anders overeengekomen met Inverde.

Het cursusmateriaal, de machines, de brandstof, de veiligheidskledij voor de cursisten en toestellen die nodig zijn tijdens de cursus, worden aangebracht door Inverde.

De lesgevers van Inverde zijn bevoegd om deelnemers te weigeren voor praktische oefeningen wanneer zij merken dat een deelnemer onder invloed is van alcohol of drugs of wanneer een deelnemer weigert zijn persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Ten gevolge hiervan kan geen enkele terugbetaling of schadeloosstelling worden bekomen door de deelnemer of aanvrager van de opleiding.

Indien het aantal kandidaten voor de opleiding het maximum aantal overschrijdt, zullen de lesgevers die deelnemers weigeren wiens naam niet voorkomt op de inschrijvingslijst.

4. Verzekeringen

  • Cursisten zijn door Inverde verzekerd voor lichamelijke ongevallen op weg van en naar de opleiding en tijdens de opleiding.
  • Materiële schade aan derden door een cursist tijdens een opleiding wordt NIET verzekerd door Inverde. Bij materiële schade aan derden door een cursist dient de cursist beroep te doen op zijn/haar eigen familiale verzekering.

5. Annuleringsvoorwaarden

  • Annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de cursus of het examen: 100% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
  • Annulering tussen 30 en 15 dagen voor aanvang van de cursus of het examen: 50% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
  • Annulering minder dan 15 dagen voor aanvang van de cursus of het examen: het inschrijvingsgeld wordt niet meer terugbetaald tenzij bij overmacht (bv. ziekte, ongeval) indien een bewijsstuk (bv. ziektebriefje) aan Inverde wordt bezorgd.

Verder houdt Inverde zich het recht voor om zelf een opleiding of examen te annuleren, bijvoorbeeld indien het minimum aantal deelnemers, vermeld bij elke opleiding of examen, niet bereikt zou zijn. In dat geval verwittigen wij de ingeschrevenen zo spoedig mogelijk. Bij annulering van een opleiding of examen door Inverde wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.