Klimaatslim Bosbeheer

Ons klimaat verandert en dat heeft een impact op onze bossen. Extreme weerfenomenen zoals droogte, maar ook hitte en hevige regenval treffen ons steeds vaker. We zien de vitaliteit van onze bossen afnemen en, hoewel klimaatverandering op een hoger niveau plaatsvindt en we er als bosbeheerder weinig impact op hebben, kunnen we wel ons steentje bijdragen door onze bossen klimaatslim te gaan beheren.  

Klimaatslim bosbeheer houdt in dat we maatregelen nemen zodat onze bossen beter bestand zijn tegen de huidige en toekomstige uitdagingen die klimaatverandering ons brengt. Zowel bij de aanleg van nieuwe bossen, het beheer van de huidige bossen, als bij de omvorming van bosbestanden kunnen we via doordachte keuzes bossen vormgeven die tegen een (klimaat)stootje kunnen. Via ons aanbod aan opleidingen en excursies willen we de meest recente inzichten meegeven en praktijkervaring vanuit verschillende hoeken overbrengen.  

De opleidingen geven de beheerder inzicht in de set van klimaatslimme maatregelen die we kunnen nemen. Ook verdiepen ze zich in belangrijke uitdagingen zoals bosaanleg en boomsoortenkeuze. Tijdens de excursies doen experts hun ervaring uit de doeken over een zeer specifiek thema en krijgen de deelnemers inspirerende informatie waarmee ze aan de slag kunnen in verschillende boscontexten.  

Alle excursies

Boomsoorten en klimaatverandering

Boomsoorten en klimaatverandering

In een tijd waarin klimaatverandering een urgente kwestie is, worden bomen en bossen steeds belangrijker om ons te beschermen tegen extreme weersomstandigheden en om de temperatuur draaglijker te maken.

  • do 20 juni 2024 10:30 - 15:00 | Tervuren
Beheertypes in het Zoniënwoud

Beheertypes in het Zoniënwoud

In 2014 werd het beheerplan voor het Zoniënwoud goedgekeurd en werden zeven specifieke beheertypes geïntroduceerd. Tijdens deze excursie krijg je uitleg over deze beheertypes en hoe ze over het terrein zijn verdeeld. 

Do 28 maart l 10u30 - 15u l Hoeilaart

Boomgerichte bosomvorming in een zee van exoten

Boomgerichte bosomvorming in een zee van exoten

In Heverleebos wordt al jaren strijd gevoerd tegen de invasieve Amerikaanse eik. Op deze excursie illustreren we hoe met ongewenste exoten kan worden omgaan in een boomgericht verhaal.

Vr 26 april l 10u30 - 14u30 l Heverlee 

Bosbeheer in tijden van toegenomen droogtestress

Bosbeheer in tijden van toegenomen droogtestress

De voorbije jaren hadden droogte en hitte een grote invloed op de groei en de vitaliteit van bomen. Tijdens deze excursie bespreken we hoe bomen omgaan met droogtestress.

Vr 17 mei l 10u30 - 14u30 l Stekene

Bebossing van landbouwgronden

Bebossing van landbouwgronden

Boswachter Erwin Verfaillie loodst je door de Heuvellandse bossen en gaat dieper in op de successen, valkuilen en aanbevelingen bij bosuitbreiding in landbouwgebied.

Vr 7 juni l 10u30-14u30 l Westouter

Naaldbos boomgericht omvormen

Naaldbos boomgericht omvormen

Boswachter Steve Cox en Wim Buysse nemen je mee naar Heiwijk. Daar laten ze zien hoe een bestaand naaldbos klimaatslim kan worden omgevormd aan de hand van verschillende technieken.

Ma 6 mei l 10u30 - 14u30 l Maasmechelen

Alle opleidingen

Olmen (iepen) voor een klimaatbestendige toekomst

Olmen (iepen) voor een klimaatbestendige toekomst

Tijdens onze opleiding dompelen we je onder in de fascinerende wereld van de olm. Met boeiende presentaties, herbariumexemplaren, houtstalen en een excursie, leer je alles over deze bijzondere boomsoort.

Do 13 juni l 10u30 - 15u l Hoeilaart

Meer natuur in je bos

Meer natuur in je bos

In deze opleiding leer je de verschillende habitats in een bosecosysteem grondig te onderzoeken en te verbinden met de organismen die erin leven.  De focus ligt op het begrijpen van de ecologische waarde van bossen. 

Vr 14 juni l 9u - 16u l Sint-Joris-Weert
Vr 20 sept l 9u - 16u l Ursel

Klimaatslim bosbeheer

Klimaatslim bosbeheer

In deze opleiding gaan we op zoek naar de maatregelen die je als bosbeheerder kan nemen om je bos weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering.  

Di 7 mei l 9u30 - 16u30 l Liedekerke

Onze experten

De excursies worden gegeven door dit team van experten van Inverde, Natuur en Bos en Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender.

 Erwin Verfaillie

Erwin Verfaillie

Sinds kindsbeen zijn bossen en bomen Erwin's tweede habitat. Erwin werkte 20 jaar lang mee gewerkt aan de uitbouw van verschillende provinciedomeinen in West-Vlaanderen. Ondertussen maakte hij de overstap naar Natuur en Bos en werkt hij als boswachter Douvevallei en Eeuwenhout. Zijn grootste doelen? De bestaande natuurdomeinen sterker maken aan de hand van een klimaatslim bosbeheer. En die domeinen laten ontdekken door burgers. Daarnaast wil Erwin de verschillende domeinen uitbreiden waardoor populaties kunnen aangroeien en versterken.

Hannes Cosyns

Hannes Cosyns

Hannes is bio-ingenieur bos- en natuurbeheer. Zijn loopbaan begon in de Vlaamse bossen. Daaropvolgend verkende hij het tropisch woud van Kameroen, onderzocht hij Boliviaanse nevelwouden en nam de ecologie-economie balans van het bosbeheer in Duitstalig Europa onder de loep. Als expert bosbeheer geeft Hannes les bij Inverde. Daarnaast ontwerpt en ontwikkelt hij impactvolle leeroplossingen en werkt hij mee aan tal van (Europese) projecten.

Kris Vandekerkhove

Kris Vandekerkhove

Kris Vandekerkhove is al ruim 25 jaar onderzoeker bosecologie en bosbeheer, verbonden aan het INBO. De nadruk ligt op onderzoek van spontane bosontwikkeling, maar ook onderzoek en advisering rond natuurbehoud in bossen en klimaatslim bosbeheer behoren tot zijn takenpakket. Daarnaast  is hij ook actief in uiteenlopende internationale projecten en onderzoeksnetwerken.

 Steve Cox

Steve Cox

Steve is boswachter in Nationaal Park Hoge Kempen. Hij combineerde de opleiding natuurmanagement met zijn bacheloropleiding scheikunde aan de Provinciale Hogeschool Limburg en de voortgezette opleiding milieukunde - milieucoördinator aan de Hogeschool Brabant in Nederland. In navolging van zijn vader en grootvader startte hij in september 2000 als boswachter in de Hoge Kempen, toen nog Houtvesterij Hasselt.

Willy Verbeke

Willy Verbeke

Willy werkt al sinds 1992 bij Natuurinvest en haar voorgangers, waarbij er periodes zijn geweest dat hij vooral bezig was met vegetaties, bosbeheer en hout. De laatste jaren richt hij zich vooral op graslandbeheer en de valorisatie van natuurmaaisel. Hij geeft les en neemt daarnaast deel aan projecten.

Wim Buysse

Wim Buysse

Wim Buysse studeerde af aan de UGent als landbouwkundig ingenieur, waters en bossen en begon in 1994 bij Waters en Bossen, de voorloper van ANB. Hij startte een aantal grote projecten op o.a. de Vlaamse bosinventarisatie, uitbouw van een GIS-eenheid, beheervisie Openbare Bossen, Interreg project eco2eco en een resem kleinere projecten. In 2000 trok hij er even tussenuit naar Centraal- en Oost-Afrika om daar wetenschappers te trainen in onderzoeksmethoden. Sinds 2008 is hij terug en focust nu vooral op kennisdeling en verder operationaliseren van boomgericht bosbeheer met bijzondere aandacht voor klimaatadaptatie, cascadering en bosomvorming, steeds op basis van recente wetenschappelijke inzichten.

Deze opleidingen en excursies worden mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP- en LIFE B4B-project.

Logo's partnersLife B4B