Zeisen maakt ecologisch paradijs van bermen van de Plantentuin Meise

Voor het derde jaar op rij maait freelance Inverde-lesgever Kevin Lambeets de steile taluds en wadi’s in de Plantentuin van Meise. Zijn doelstelling daarbij is de monotone, grazige vegetaties omvormen naar bloemrijke graslanden.

“Ik ga gefaseerd te werk tijdens het maaien”, legt Kevin uit. “De zeis is daarvoor het handwerktuig bij uitstek.” Vanaf midden mei worden de eerste zones al gemaaid. Kevin start met de zones waar de grasgroei zeer dens is en waar competitieve soorten zoals Akkerdistel en Grote brandnetel dominant zijn. Zo verschraalt hij de bodem en creëert vroeg op het seizoen al meer openheid en variatie in de vegetaties.  “Vervolgens keer ik in juni en juli nog eens terug om de resterende zones te maaien.  

Inheemse bloemplanten en gefaseerd maaibeheer

Na drie jaar hooilandbeheer met de zeis kleuren de taluds rond juni al wit, paars en geel met soorten zoals Gewone margriet, Knoopkruid en Sint-Janskruid. “Andere bloemplanten die hier goed gedijen, zoals Muizenoor en Beemdkroon, plantte ik actief aan als jonge planten”, vertelt Kevin. Die inheemse planten kweekt hij eerst zelf op en plant ze uit. Maar ook inheemse soorten actief inzaaien, is een optie. “In mei plantte ik ook Kattendoorn aan. Ik ben benieuwd naar het resultaat.”

Lappendekenbeheer

Kevin laat bij het maaien vlekken ongemaaid voor fauna, en spaart zelfs individuele planten uit. Deze vorm van gefaseerd maaien noemt hij lappendekenbeheer. “Zo is er een constant aanbod aan nectar, blijven zaadbronnen van doelsoorten overeind en fungeren hogere en lagere vegetaties als schuilmogelijkheid of habitat”, aldus Kevin. Pas in september en oktober wordt er een tweede keer gemaaid, zodat de taluds en de wadi’s kort de winter in kunnen.

Wil je meer weten over zeisen en ecologisch maaibeheer? Volg de opleiding Werken met de Zeis.

Deze opleidingen mag je zeker niet missen

Ontdek het volledige aanbod opleidingen in het thema Materiaal & Veiligheid