KettingzaagJe hoeft als opleidingscentrum niet erkend te worden door EFESC of door het Nationaal Agentschap. Iedereen kan vrij gebruik maken van de European Chainsaw Standards om kettingzaagopleidingen vorm te geven. De standaarden scheppen het kader met vereiste kennis en vaardigheden per niveau, maar specificeren verder niet hoe kettingzaagopleiding moet worden vormgegeven.

De European Chainsaw Standards zijn in de eerste plaats ontwikkeld om de hele sector van kettingzaaggebruikers en –opleidingen naar een hoger niveau te tillen. Daarom zijn ze ook volledig vrij te gebruiken door iedereen die dat wil, ook -en vooral- door opleidingscentra. Je hebt als opleidingscentrum dus geen enkele erkenning nodig om met de standaarden aan de slag te gaan en er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Een kettingzaagopleiding kan één dag, twee dagen of een week duren. Die keuze mag volledig vrij gemaakt worden op basis van de didactische en pedagogische keuzes van het opleidingscentrum. De standaarden scheppen natuurlijk wel een strak inhoudelijk kader: op het ECC-examen in een erkend examencentrum wordt de volledige European Chainsaw Standard als referentie gebruikt.

De enige beperking voor het gebruik van de Europees beschermde merknaam 'European Chainsaw Standard' is het vermijden van verwarring en/of misleiding. Als opleidingscentrum mag je dus geen eigen certificaten uitgeven die bij cursisten of eindgebruikers tot verwarring kunnen leiden met het European Chainsaw Certificate. Daaronder vallen bijvoorbeeld: attesten van deelname aan een opleiding of intern examen met daarop de woorden ‘Certificaat’ en een verwijzing naar ECS en/of ECC, tenzij in een voldoende groot lettertype aangegeven staat dat dit attest geen European Chainsaw Certificate is. Het Nationaal Agentschap is als enige bevoegd om dit te beoordelen. Inbreuken zullen worden vervolgd op basis van de schending van het merkenrecht.