Enkel erkende examencentra mogen ECC-examens afnemen en European Chainsaw Certificates uitreiken. Erkenningen zijn de bevoegdheid van het Nationaal Agentschap in elk land, dat voor de erkenning een audit uitvoert van onder meer het kwaliteitsbewakingssysteem, administratieve procedures en het veiligheidsbeleid van het kandidaat-examencentrum. In een erkend examencentrum mogen ECC-examens enkel worden afgenomen door erkende ECC-beoordelaars. Ook die audit gebeurt door het Nationaal Agentschap.

Erkend examencentrum

ECC-examen afnemen en ECC-certificaten uitreiken is een exclusieve bevoegdheid van erkende examencentra. Om door het Nationaal Agentschap erkend te worden als examencentrum, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

  • beschikken over een eigen kwaliteitszorgprocedure voor instructeurs en beoordelaars;
  • beschikken over een eigen kwaliteitszorgprocedure voor de beoordelingen (klantevaluatiesysteem);
  • beschikken over de nodige middelen (bv. toegang tot bomen);
  • beschikken over een performant administratiesysteem;
  • beschikken over gepubliceerde beleidslijnen (bv. inzake veiligheid en gezondheid);
  • uitsluitend samenwerken met erkende ECC-beoordelaars die op de hoogte zijn van de meest recente certificatiereglementeringen;
  • werken volgens het beoordelingssysteem/-protocol.

Examencentra zullen pas worden erkend na een audit door het Nationaal Agentschap. Zij worden nadien eenmaal per drie jaar geaudit.

Meer informatie over de procedure tot erkenning als examencentrum vind je in het EFESC-handboek.

Wil je erkend worden als examencentrum, neem dan contact op met het Nationaal Agentschap.

Logo Inverde

Inverde
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel
T +32 2 658 24 94
info@inverde.be

loog sbm

Skilliant
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge
T +32 50 40 30 80
info@escala.be
www.escala.be

Logo Le Forem

Le Forem
Boulevard Joseph Tirou 104
6000 Charleroi
T +32 (0)800 93 947
info@forem.be
www.forem.be

PCLT

PCLT
Zuidstraat 25
8800 Roeselare
T +32 (0)51 24 58 84
info@pclt.be
www.pclt.be

logo 4estry

4ESTRY
Geraardbergsestraat 114 bus 210
1703 Schepdaal
info@4estry.be
www.4estry.be/

cg

CG Conseil
Rue des Viaducs 273
7020 Nimy
info@cgconseil.eu
www.cgconseil.eu

Erkend ECC-beoordelaar

ECC-examens in erkende examencentra mogen enkel worden beoordeeld door erkende ECC-beoordelaars. Om erkend te worden als ECC-beoordelaar moet je kunnen aantonen dat je beschikt over relevante ervaring als kettingzaaggebruiker en/of –instructeur op het niveau dat je wenst te beoordelen. Uiteraard moet een ECC-beoordelaar ook zelf beschikken over een European Chainsaw Certificate, en wel van minstens één niveau hoger dan het te beoordelen niveau. Daarnaast moet je ook aantoonbare vaardigheden hebben op het vlak van beoordelen/examineren, wat tijdens een audit door het Nationaal Agentschap geëvalueerd zal worden.

Op basis hiervan kan een beoordelaar erkend worden door het Nationaal Agentschap.

Eens erkend, moet een beoordelaar minstens eenmaal per drie jaar een audit door het Nationaal Agentschap ondergaan (pas erkende ECC-beoordelaars worden al na één jaar geaudit). Verder moet hij/zij ook zijn technische kennis en vaardigheden continu actueel houden ("continuous professional development of CPD").

Meer informatie over de erkenning als beoordelaar en over de gedragscode voor beoordelaars vind je in bijlagen 1 en 2 bij het EFESC-handboek.

Wil je zelf beoordelaar worden, neem dan contact op met het Nationaal Agentschap.