Efesc logo

De European Forestry and Environmental Skills Council of EFESC is de Europese organisatie die toezicht houdt op de Europese standaarden en op de Nationale Agentschappen in elk land. EFESC legt onder meer de European Chainsaw Standards vast, bepaalt de procedures voor de erkenning van examencentra en bewaakt de kwaliteit van de ECC-examens.

Hoe erkend worden als opleidingscentrum?

Je hoeft als opleidingscentrum niet erkend te worden door EFESC of door het Nationaal Agentschap van jouw land. Iedereen kan vrij gebruik maken van de European Chainsaw Standards om kettingzaagopleidingen vorm te geven. De standaarden scheppen het kader met vereiste kennis en vaardigheden per niveau, maar specificeren verder niet hoe de kettingzaagopleidingen moeten worden vormgegeven.

Meer info

Hoe erkend worden als examencentrum?

Enkel erkende examencentra mogen ECC-examens afnemen en European Chainsaw Certificates uitreiken. Erkenningen zijn de bevoegdheid van het Nationaal Agentschap in elk land, dat voor de erkenning een audit uitvoert van onder meer het kwaliteitsbewakingssysteem, administratieve procedures en het veiligheidsbeleid van het kandidaat-examencentrum. In een erkend examencentrum mogen ECC-examens enkel afgenomen worden door erkende ECC-beoordelaars. Ook die audit gebeurt door het Nationaal Agentschap.

Meer info