Tree Worker

In onze basisopleiding Tree Worker leer je alles wat je nodig hebt om boomverzorger te worden. 

Maar wat houdt zo’n opleiding nu precies in? Hoeveel tijd neemt die in beslag? Kan je de opleiding combineren met je huidige job? Op deze pagina lees je dit en veel meer. Neem alles zeker eens goed door.

Proficiat, je hebt alvast je eerste stap gezet naar een nieuwe carrière in en voor de natuur!

Filosofie van de Tree Worker-opleiding

Bij Inverde leiden we mensen op die streven naar bomen die oud kunnen worden en die kwaliteitsvol kunnen groeien. Natuurlijk is dat niet altijd haalbaar in het drukke Vlaanderen. Maar toch moet dit het streefdoel zijn. Niet alleen in parken, maar ook in de verstedelijkte omgeving.

We zouden veel mensen gelukkig kunnen maken door gewoon klim- en kettingzaagopleidingen te geven. Maar dan ben je geen boomverzorger. We willen dat een boomverzorger ook weet hoe die een boom moet beheren. Met kennis van de anatomie en de fysiologie van die boom, van bodemkunde en van standplaatsverbetering. Alleen met die  achtergrond, kan je ook iets aanvangen met klimvaardigheden en de kettingzaag. Want een echte boomverzorger is een professional die de boomeigenaar bijstaat met raad en daad.

"Elk jaar hebben we cursisten die gaan voor een volledige carrièreswitch. Dat gaat van postbodes, militairen tot bankiers en accountants. Ongeacht leeftijd of gender. We zijn er tot nu toe altijd in geslaagd om van iedereen een goede boomverzorger te maken."
~ Tom Joye, lesgever Inverde

Heb ik voorkennis nodig?

Nee, we beginnen van nul. Er is wel een best pittige boomsoortenlijst die we aanleren. Ook zonder voorkennis kan je jezelf die lijst eigen maken, maar dat zal tijd vragen. Voor de ene neemt het opnemen van de leerstof wat meer tijd in beslag. Voor de andere gaat dat iets vlotter. Maar het is voor iedereen mogelijk om daar te raken.

Ook fysiek. Er zijn ondertussen zoveel mogelijkheden, zoveel materiaal voorhanden dat we erin slagen om iedereen ook dat klimmen en het kettingzaaggebruik aan te leren.

European Tree Worker certificaat

Onze opleiding stoomt je klaar voor het behalen van het European Tree Worker-certificaat. Met dit certificaat maakt de boomverzorgingssector het onderscheid tussen de professionals en de mensen die hun vakbekwaamheid nog niet aangetoond hebben.

Elk jaar gaan er European Tree Worker-examens door bij ons in België. En elk jaar loodsen we heel wat van onze cursisten succesvol door dat examen. Het is niet omdat je de opleiding volgt dat je het examen ETW moet afleggen.

Mix van theorie en praktijk

De theorie (1/3) is een mix van live contactmomenten met de hele groep en webinars. Vaak is dat in de grote groep van ongeveer achttien deelnemers.

De praktijk (2/3) vindt plaats in kleine groepjes. Afhankelijk van het thema, gaat het om groepjes van 9, 6 of 4 deelnemers per instructeur. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het klimmen of kettingzaag. Met meerdere instructeurs zorgen we voor een persoonlijke aanpak. Zo leer je bijna een-op-een de nodige vaardigheden aan.

Hoeveel tijd vraagt de opleiding?

De opleiding duurt een jaar en bestaat uit 41 lesdagen. Je moet één dag in de week vrij maken voor de lessen. Tijdens de schoolvakanties wordt er meestal geen les gegeven. Naast die vaste lesdag per opleiding zijn er ook nog een vijftal bijkomende zaterdagen.

Je kan de opleiding zeker combineren met een job, maar gedurende dat schooljaar vraagt de opleiding wel veel tijd. Je zal naast de opleiding immers nog moeten oefenen in klimmen, met de kettingzaag werken en boomsoorten leren herkennen.

Werkzekerheid?

Er is een heel grote vraag naar professionele boomverzorgers met het European Tree Worker-certificaat. Vooral in de sector van de publieke dienstverlening: dit zijn steden en gemeenten, openbare besturen, waterwegen en zeekanaal en wegen en verkeer. Zij vragen een ETW-certificaat van al hun aannemers.

Veel cursisten kiezen er ook voor deeltijds zelfstandig boomverzorger te worden. Dan bepaal je zelf welke opdrachten je aanneemt.

Thomas De Vos is één van de drie oprichters van het boomverzorgingsbedrijf De Beer en De Vos uit Hasselt. Tien jaar geleden volgde hij de opleiding boomverzorging bij Inverde. In die tijd ging hij van freelance boomverzorger naar vennoot in een bedrijf met acht medewerkers. 

Lees het interview

tree worker

Werkmateriaal

We stellen voor de praktijklessen al het werkmateriaal (gereedschap) ter beschikking dat je nodig hebt. Dat gaat van materiaal voor het aanplanten en de standplaatsverbetering tot het materiaal voor kettingzaaggebruik. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn zelf te voorzien. Er wordt ook duidelijk toegelicht welke dit zijn en waaraan deze moeten voldoen.

Lesboeken inbegrepen

Er zijn ook heel wat lesboeken inbegrepen in de opleiding. Onder meer het Technisch Vademecum Bomen, het Stadsbomen Vademecum 3c, het Stadsbomen Vademecum 4, de Richtlijn Veilig Werken In De Boomverzorging en het boek Het Beheer Van Veteraanbomen.

Je zorgt zelf voor je klimset

Je voorziet zelf in een persoonlijke klimset. Dat gaat over de klimhelm, de klimgordel, het klimtouw, de musketons en prusik stroppen. De richtprijs voor basismateriaal is ongeveer een 1500 euro. Dat kan minder zijn als je voor een veilige basisuitrusting gaat. En dat kan een pak meer zijn als je voor het neusje van de zalm gaat.

Je krijgt hulp bij de samenstelling van je klimset

Tijdens de opleiding kan je kennismaken met verschillende soorten klimgordels, touwen, musketons en helmen. Op die manier staan we je bij in de samenstelling van je persoonlijke klimset.

"Boomchirurg of boomverzorger? Vroeger werden we boomchirurg genoemd, maar we snappen nu veel beter hoe een boom leeft, dus die oude technieken hebben we grotendeels achter ons gelaten."
~ Tom Joye, lesgever Inverde

Uit welke vakken bestaat de opleiding?

 • Anatomie en fysiologie van bomen - Hoe zit een boom in elkaar? Hoe werkt een boom?
 • Boomsoortenkennis - Een lijst van 100 boomsoorten die je ook echt in de praktijk leert kennen. Dat gebeurt tijdens excursies en in het leslokaal.
 • Bodemkunde en standplaatsverbetering - De meeste problemen met bomen starten in de grond, in een gedegradeerde bodem.
 • Begeleidingsnoei van jonge bomen
 • Aanplanten en verplanten van bomen - Dit vak bestaat uit zowel theorie als praktijk. 
 • Werkorganisatie en basis bedrijfsbeheer - Waar moet je allemaal rekening mee houden? Hoe ga je aan de slag met kostprijsberekening? Zo zorgen we ervoor dat jij je boterham kan verdienen op het eind van de rit.
 • Veiligheid
 • Knopen en materiaalkennis - Je leert alle verschillende knopen leggen om veilig de boom in te gaan. Al het nodige materiaal wordt  stap voor stap uitgelicht.
 • Fruitbomen snoeien
 • Klimmen - basis en veiligheid - Eerst leer je vertrouwen krijgen in het materiaal, je veilig voelen en aandacht hebben voor je persoonlijke veiligheid.
 • Klimmen - efficiëntie - Eens de basis aangeleerd is, nemen we de stap naar efficiëntie.
 • Klimmend snoeien - De volgende fase is het snoeien in de boom.
 • Ziekten en plagen bij bomen - We gaan aan de slag met een breed scala aan ziekten en plagen, van bacteriën, over insecten tot schimmels.
 • Wetgeving kappen en planten van bomen - Als professional verwachten je klanten dat je binnen de grenzen van de wet blijft.
 • Visuele boomveiligheidscontrole  - Je leert een boom inspecteren en inschatten of het nog veilig is om er in te klimmen. Of dat je een hoogtewerker moet inzetten.
 • Kroonverankering
 • Kettingzaaggebruik ECS 3 - Bomen vellen die dikker zijn dan het blad van je kettingzaag lang is.
 • Complexe vellingen - In een stad kan je je niet permitteren dat een boom een meter of twee meer naar links of naar rechts valt. Dus leer je nauwkeurig vellingen uitvoeren.
 • Hout zagen onder spanning - Als er een storm gepasseerd is en er bomen ontworteld zijn, zit er heel veel spanning in dat hout. We hebben onze eigen spanningsbanken waarin we de boomstam onder spanning zetten in alle mogelijke richtingen.

Waarom kiezen voor Inverde?

Hoge standaarden

Bij Inverde werken we volgens de hoogste standaarden die je kan vinden. En dat geldt op alle vlakken: zowel inhoudelijk, educatief als qua veiligheid. Onze lesgevers worden op al die vlakken heel regelmatig bijgeschoold.

Les van externe lesgevers en eigen specialisten

Je lessen krijg je van een heel uitgebreid netwerk van externe lesgevers en eigen specialisten. Andere opleidingscentra hebben vaak geen eigen expertise in huis en rekenen volledig op externe expertise. We kiezen bij Inverde voor inhoudelijke specialisten en niet voor één lesgever die alle mogelijke lessen kan geven.

Inverde loopt in de Belgische en Europese spits

Inverde is partner bij de European Arboricultural Council, de Europese koepel van boomverzorgersorganisaties.  Deze organisatie zorgt voor de European Tree Worker en Tree Technician-certificaten. Dat is ook de plek waar alle boomverzorgingsorganisaties uit heel Europa elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Inverde is als enige opleidingscentrum uit België/Vlaanderen daar in vertegenwoordigd.

Inverde is mede-ontwikkelaar van de European Chainsaw Standards, mede-organisator van de Tree Worker en de Tree Technician examens in België.

Vakexpertise binnen Inverde

We hebben op heel veel aspecten unieke expertise in huis. Inverde geeft regelmatig opleidingen aan andere opleidingscentra in Vlaanderen en daarbuiten.

De nieuwste inzichten in de boomverzorgingswereld

Inverde wordt op verschillende plekken in Europa gevraagd voor specifieke vakexpertise. In die zin kunnen wij ook - meer dan wie ook in de sector - de nieuwste inzichten in de boomverzorgingswereld introduceren. Dus de kans is heel groot dat, als je iets nieuws ziet in het opleidingsaanbod, het bij ons geïntroduceerd is.

Onze opleiding wordt gekopieerd, het origineel blijft beter

Onze Tree Worker-opleiding is al talloze keren gekopieerd. Veel mensen kijken naar Inverde als leider in het vakgebied maar het origineel blijft altijd beter dan de kopie. We blijven nog altijd in die spits lopen van die opleidingen in Vlaanderen en ver daarbuiten.

Twijfel niet langer en schrijf je in voor de opleiding Tree Worker