Praktijkgerichte opleiding: Zorg voor Natuur - Natuur voor Zorg

Regionaal Landschap Schelde - Durme, Ann Sels
 • Inhoud

  Veel zorgvoorzieningen zijn actief bezig met het natuurlijker inrichten van hun omgeving of denken eraan dat te doen. Klimaatengagementen, therapie buiten, een groene omgeving om in te vertoeven als cliënt/patiënt, zorgen voor het welzijn van het personeel, vermaatschappelijken van de zorg … Er zijn verschillende redenen of aanleidingen waarvoor natuur rond de voorziening een oplossing kan bieden. Tegelijk is de biodiversiteit van de omgeving erbij gediend, tenminste als het ontwerp rekening houdt met een robuuste biodiversiteit in de omgeving en de inrichting met ecologisch inzicht is uitgevoerd.  

  Tijdens deze praktijkgerichte opleiding zetten we de theorie uit de studievoormiddag om naar de praktijk. Hoe realiseer je meer natuur in en rond je zorgvoorziening? Welke stappen moet je daarbij zetten? Wie betrek je daar het best bij, en wanneer? En hoe ga je ermee aan de slag met je doelgroep?  

  We baseren de inhoud op een projectmanagementcyclus voor een natuurinterventie. Een natuurinterventie is een natuuroplossing waarbij er een positief effect is van natuur op de (zorg)nood van een doelgroep op wandelafstand van die natuur. Via een natuuractiviteit wordt de natuurbetrokkenheid van elk individu verhoogt die er positieve gezondheidseffecten van ondervindt en een wederzijdse zorg kan opnemen voor (die) natuur. We willen via deze opleiding de zorgwereld en de natuurwereld samenbrengen, en elkaars taal leren kennen. 

  Er zijn drie opleidingsdagen die steeds zijn opgebouwd uit een halve dag theorie en een halve dag terreinbezoek.  

   

   

  Deze opleiding is een samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos (Natuur en Bos), het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA) van het departement Zorg en Inverde. 

 • Programma

  Algemene dagindeling:

  • 9u30 - 12u30: theoretisch gedeelte  
  • 13u30 - 16u30: praktijkbezoek 
    

  Dag 1 - vrijdag 24 mei 2024: Initiatie en ontwerp 

  Locatie: de Mick, Brasschaat
  Lesgevers: Ines Van Limbergen en Frank Van Baelen (Regionaal Landschap de Voorkempen), An De Schrijver en Leen Vanthuyne (HOGENT)
  Geleid bezoek: Ines Van Limbergen en Frank Van Baelen (Regionaal Landschap de Voorkempen)

  • Leer over projectopzet en financieringsopties.
  • Begrijp de behoeften van het doelpubliek.
  • Verken principes van biodiverse en klimaatvriendelijke tuinen.
  • Ontdek de meerwaarde van een goed ontwerp.
  • Terreinbezoek aan de Mick in de namiddag, een terreinrealisatie gebaseerd op behoeften van de zorggebruikers met ondersteuning van het Regionaal Landschap de Voorkempen.
    

  Dag 2 - vrijdag 21 juni 2024: Inrichting, onderhoud en beheer 

  Locatie: VAC Gent - 04.06 - Jozef Guislain (voormiddag) en UZ Gent (namiddag) 
  Lesgevers: Andreas Demey (Inverde), An De Schrijver (HOGENT), Ragnar Van Acker (SWECO)
  Geleid bezoek: Andreas Demey (Inverde), An De Schrijver (HOGENT/UG), Pepijn Verheyen (UZ Gent) 

  • Zet plannen om in concrete acties volgens de principes van Harmonisch Park- en Groenbeheer.
  • Integreer maximaal zorg- en biodiversiteitsdoelen in een beheerplan.
  • Identificeer stakeholders voor onderhoud en beheer.
  • Ontdek of een biodiverse tuin ook minder werk betekent.
  • Bezoek aan de ingerichte tuintjes van de afdelingen psychiatrie van UZ Gent.
    

  Dag 3 - vrijdag 27 september 2024: Zorgactiviteiten en evaluatie  

  Locatie: Psychiatrisch Centrum Salvenbos (voormiddag) en Torenvalk Heverlee (namiddag) 
  Lesgevers: Catherine De Vos (HOGENT), Johan Lemmens (PXL), Ben Delbaere (UA)
  Geleid bezoek en workshopbegeleiding: Andreas Demey (Inverde), Frank Dejonghe (HOWEST), Ilse Simoens (onderzoeker INBO), Kato Vanden Bussche (BOS+), Peter Noben (Duurzaam Educatiepunt, De Vroente)

  • Ontdek natuurintegratie in zorgactiviteiten.
  • Bevorder contact met de natuur voor diverse doelgroepen.
  • Verken verschillende manieren om natuur te beleven.
  • Analyse en evaluatie van vergroeningsprojecten in de zorg als natuuroplossing voor gezondheid/welbevinden.
  • Terreinbezoek natuurdomein Meerdaalwoud rond toegankelijkheid voor iedereen.
  • Vier workshops buitenzorgactiviteiten:
   1. Oefening ervaringsgericht leren in de natuur (HOWEST)
   2. Kennismaking met het Programma natuurverbondenheid (INBO)
   3. Atelier natuur als therapieruimte (BOS+)
   4. Buitenactiviteit voor mensen met een beperking (EDU, De Vroente)
 • Praktische Info

  Mee te nemen

  • Pen en papier
 • Voor wie?

  Doelgroep

  Deze opleiding is voor jou als:

  • Medewerkers en directies van zorgvoorzieningen
  • Landschapsontwerpers met een interesse in zorgprojecten
  • Ecologen
  • Natuurbeheerders
  • Lokale besturen
  • ...
    

  Voorkennis

  Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.

 • Lesgever
  Andreas Demey

  Andreas Demey

  Andreas is bio-ingenieur bos- en natuurbeheer. Na zijn doctoraat over de biogeochemie van soortenrijke graslanden, deed hij praktijkgericht onderzoek naar natuurherstel en klimaatadaptief natuurbeheer. Vervolgens stond hij jarenlang dicht bij de beheerpraktijk bij de groendienst van Gent, waar hij zich toelegde op natuurvriendelijk park- en groenbeheer. Nu geeft Andreas les bij Inverde over diverse onderwerpen, waarbij natuurontwikkeling de rode draad vormt.

  Profielfoto An De Schrijver

  An De Schrijver

  An De Schrijver is docent natuurbeheer en natuurontwikkeling aan HOGENT, waar ze al bijna tien jaar met passie lesgeeft aan de studenten groenmanagement. Ook is ze al 25 jaar onderzoeker, waarbij ze antwoorden zoekt op vragen van natuur- en bosbeheerders. Haar recent onderzoek richt zich op het herstel van biodiverse graslanden binnen de projecten HerBioGras en FlowerPower De Tuin. Ze is medeoprichter van Nature Tomorrow, een expertisecentrum waarbinnen wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis wordt overgebracht naar beheerders van natuurgebieden en openbaar groen.  

  Ines Van Limbergen

  Ines Van Limbergen

  Ines is coördinator bij Regionaal Landschap de Voorkempen.

  In lesmodule 1 - Initiatie en ontwerp schetst zij het proces om tot realisatie te komen van een natuurlijke buitenomgeving in functie van zorg. Ze doet dat aan de hand van de publicatie Buitenzorg. De nadruk ligt op aanpak, stakeholdermanagement en participatie. 

  Leen Vanthuyne

  Leen Vanthuyne

  Leen Vanthuyne is landschapsarchitect en onderzoeker bij HOGENT.

  In lesmodule 1 - Initiatie en ontwerp licht zij verschillende zorggroenmodellen toe. Ze maakt daarbij gebruik van de website van Biodivers Zorggroen. 

  Ragnar Van Acker

  Ragnar Van Acker

  Ragnar is senior projectleider bij Sweco. 

  In lesmodule 2 - Inrichting, onderhoud en beheer heeft hij het over de aanpak van de integrale inrichting van de site van UZ Gent zoals opgetekend in het masterplan. In samenwerking met Pepijn Verheyen, staf- en beleidsadviseur UZ Gent. 

  Catherine De Vos

  Catherine De Vos

  Catherine is expert in de problematiek en revalidatie van personen met een niet-aangeboren hersenletsel aan de HOGENT. 

  In lesmodule 3 - Zorgactiviteiten en evaluatie praat ze over betekenisvolle groenactiviteiten in de biodiverse zorgtuin aan de hand van vijf belevingsaspecten. 

  Johan Lemmens

  Johan Lemmens

  Johan is lector en onderzoeker binnen PXL-Healthcare en expert tuintherapie PXL. 

  In lesmodule 3 - Zorgactiviteiten en evaluatie onderricht hij ons over tuintherapie.

  Ben Delbaere

  Ben Delbaere

  Ben is onderzoeker bij Universiteit Antwerpen.

  In lesmodule 3 - 'Zorgactiviteiten en evaluatie' analyseert en evalueert hij vergroeningsprojecten in de zorg als natuuroplossing voor gezondheid/welbevinden aan de hand van criteria en cases. 

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.

Gerelateerde opleidingen