Natuurmanagement - Specialisatie Natuurinspecteur

Handhaving van de groene ruimte

Natuurmanagement - Specialisatie Natuurinspecteur
 • Inhoud

  Handhaving is het sluitstuk van regelgeving. Tijdens deze specialisatie ga je dieper in op de toepassing en naleving van de natuurwetgeving (in brede zin) in Vlaanderen.  Als handhaver kan je gebruik maken van een ruim palet aan instrumenten zoals processen-verbaal, herstelvorderingen, bestuurlijke maatregelen en meer. Je behandelt meldingen, doet vaststellingen op het terrein en tracht bij natuurschade herstel te bekomen. Een handhaver communiceert ook op een correcte en professionele manier met (potentiële) overtreders. Dat alles leer je tijdens de opleiding Natuurmanagement - Specialisatie Natuurinspecteur.

  Deze opleiding focust op drie hoofdthema's:

  • Wetgeving: de milieuhandhavingsregelgeving, het natuurdecreet, het Bosdecreet en de regelgeving inzake ruimtelijke ordening komen uitgebreid aan bod.
  • Communicatieve vaardigheden: naast mondelinge communicatieve vaardigheden is het voor natuurinspectie van groot belang om ook op een professionele manier schriftelijk te kunnen communiceren. Dit leer je tijdens dit onderdeel.
  • Soortenkennis: soortenkennis is onontbeerlijk om wetgeving (jacht, bescherming van soorten, herkennen van beschermde vegetaties) te kunnen toepassen. Het leren herkennen van soorten gebeurt in zelfstudie ondersteund door Ecopedia  en je gaat op terrein om graslanden te kunnen identificeren.

  Deze opleiding wordt blended gegeven: dat is een combinatie van online leren, begeleiding op afstand en excursies. Ideaal voor wie wil leren op z'n eigen tempo en zich niet voor elke les wil verplaatsen. De inhoud, de leermethode en de begeleiding van de blended opleiding zijn perfect vergelijkbaar met een klassieke opleiding. Het is gewoon anders, met meer flexibiliteit voor de deelnemer.

  Zo studeer je de theorie met behulp van lesvideo's, quizzen en oefeningen online, waar en wanneer jij het wil. Daarna ga je op excursie met ervaren lesgevers naar verschillende unieke natuurlocaties in Vlaanderen. Hier kan je de theorie toetsen aan de praktijk. Het leren herkennen van soorten is zelfstudie.

  Tijdens verschillende live webinars en lesmomenten heb je contact met je lesgever en kan je vragen stellen. Natuurlijk kan je tijdens het hele traject ook rekenen op de begeleiding van lesgevers en doorwinterde natuurinspecteurs met kennis van zaken. Zij staan altijd voor je klaar.

  Op het einde van dit specialisatiejaar heb je de kans om deel te nemen aan het examen Natuurmanagement - Specialisatie Natuurinspecteur. Ben je daarvoor geslaagd? Dan ontvang je een getuigschrift voor Natuurmanagement - Specialisatie Natuurinspecteur.

  Wil je aan deze opleiding beginnen?

  De opleiding Natuurmanagement – specialisatie Natuurinspecteur is een vervolgopleiding na de opleiding Natuurmanagement - basis. Begin je aan de opleiding? Dan moet je in het bezit zijn van het getuigschrift Natuurmanagement - basis of het vroegere getuigschrift Bosbouwbekwaamheid.

  Bekijk de online infosessie

  Tijdens deze video maak je kennis met de cursusbegeleiders en krijg je meteen inzicht in de onderwerpen en methodieken die we hanteren. Na een korte toelichting per specialisatie natuurmanagement worden veel gestelde vragen beantwoord.

  Naar de video

 • Programma

   Op het programma staat:

  • De milieuhandhavingsregelgeving gegeven door het celhoofd Natuurinspectie Antwerpen: toelichting van de bevoegdheden van een natuurinspecteur en de instrumenten die hem/haar ter beschikking staan.
  • De bos- en natuurwetgeving, ruimtelijke bestemmingen en de stedenbouwkundige omgevingsvergunning relevant voor een natuurinspecteur. Theorie wordt online gegeven, oefendagen gaan live door.
  • Soortenbescherming en de regels rond het houden van soorten in gevangenschap worden deels online én deels live gepresenteerd door Natuurinspectie.
  • De jachtwetgeving wordt in detail besproken en aangeleerd aan de hand van het ‘jachtspel’.
  • De bescherming van graslanden en excursie ‘herkennen van graslanden op het terrein’.
  • Je leert schriftelijk communiceren en krijgt tal van schrijftips om een degelijk verslag te kunnen afleveren.
  • Bezoek aan de loods waar inbeslaggenomen tuigen worden bewaard. Natuurinspectie licht ter plaatse de methodieken en regelgeving terzake toe.
  • Rollenspel waarbij je samen met natuurinspecteurs een aantal vaak voorkomende cases naspeelt. Natuurinspecteurs geven feedback en praktische tips over de procedures die gevolgd moeten worden.  
  • Een eindoefening waarbij je in groepjes van maximum  vier personen twee waarheidsgetrouwe meldingen verder uitpluist.
  • Je gaat een dag samen op pad met een natuurinspecteur.
 • Praktische Info

  In de opleiding Natuurmanagement - Specialisatie Natuurinspecteur ligt de focus op handhaving. Hiervoor heb je kennis nodig over beschermde natuur, wetgeving, de instrumenten die ingezet kunnen worden bij handhaving en hoe je best communiceert.

  Ook soortenkennis is zeer belangrijk. Bij deze opleiding hoort een soortenlijst van te kennen soorten. Het leren herkennen van deze soorten is zelfstudie. In totaal zal je meer dan 200 soorten leren.

  Voorbereiding

  Er wordt van de cursisten verwacht dat ze de lessen thuis voorbereiden met behulp van de cursustekst en het online lesmateriaal op Ecopedia en de leeromgeving. Reken voor elk lesdag minstens 3 tot 4 uur voorbereiding.

  De live lesdagen en excursies zijn praktijkgericht: je past de opgedane kennis uit de online leertrajecten en de opleiding toe. Tijdens deze lesdagen staan natuurinspecteurs en/of lesgevers van Inverde ter beschikking voor al jouw vragen.

  Om de leerstof die tijdens de lesdagen wordt gegeven goed te begrijpen, is de voorbereiding thuis essentieel. Zorg dus dat je voldoende tijd hebt om je thuis voor te bereiden op de les of excursie.

  Lessen

  Deze opleiding maakt gebruik van de principes van ‘blended leren’. Daarbij worden verschillende leervormen afgewisseld, zoals online leertrajecten en webinars. Maar is er ook de ruimte om je vragen te stellen en praktijk te oefenen op lesmomenten, praktijkdagen en excursies. Tot slot maak je een eindoefening.

  De lesmomenten worden vooral gebruikt voor oefeningen, discussies en excursies waarbij je de leerstof leert toepassen.

  Examen

  Het examen is inbegrepen in het jaar van de opleiding.

  Heb je nog vragen?

  Lees dan deze veelgestelde vragen. Vind je geen antwoord op je vraag dan kan je terecht bij het secretariaat van Inverde via info@inverde.be of 02 658 24 94.

  Bespaar op de opleiding

  • Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Zo bespaar je tot 30% op het inschrijvingsgeld.
  • Deze opleiding is erkend onder het stelsel van Vlaams opleidingsverlof. De opleiding is erkend voor 78u en heeft als registratienummer: ODB-0003390.
  • Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingscheques.

  Opleidingsuren voor Milieucoördinatoren

  • Een deel van deze opleiding komt in aanmerking als bijscholing voor milieucoördinatoren.
 • Voor wie?

  Wil je aan deze opleiding beginnen?

  De opleiding Natuurmanagement – specialisatie Natuurinspecteur is een vervolgopleiding na de opleiding Natuurmanagement - basis. Begin je aan de opleiding? Dan moet je in het bezit zijn van het getuigschrift Natuurmanagement - basis of het vroegere getuigschrift Bosbouwbekwaamheid.

   
 • Lesgever
  Liselot Ledene

  Liselot Ledene

  Liselot gaat wild op wetgeving, wat een beetje atypisch is voor een bio-ingenieur in land- en bosbeheer. Geef haar een case en ze spit ze uit tot op het bot. Met veel plezier laat ze jullie de bomen door het complexe bos van de natuurbehoudswetgeving zien.

   
  Wim Massant

  Wim Massant

  Wim is bioloog, vrijwilliger bij Natuurpunt en vader van twee kinderen. Hij volgt de uitbouw van de Ecopedia website en creëert inhoud voor online leren. Wat opleidingen betreft geeft Wim vooral les over natuurbeheer, natuurstreefbeelden en bloemenweides. Kom je Wim tegen op het terrein, dan is hij waarschijnlijk vogels of planten aan het bestuderen.

  Jeroen Eigenberg

  Jeroen Eigenberg

  Opgegroeid in de landbouw, opgeleid in de bosbouw en opgevoed met een flinke portie nuchterheid uit de Nederlandse Achterhoek. Jeroen is een lesgever die zelfs een onderwerp als ecologie helder kan uitleggen. Het gebruiken van de natuur is altijd zijn grote passie geweest, naast oogsten uit de natuur en het op extensieve manier houden van dieren. Jeroen geeft opleidingen in bosbouw, groenonderhoud en faunabeheer.

  Petra Vijncke

  Petra Vijncke

  Na 17 jaar als docent Communicatie aan de Arteveldehogeschool en UGent, besloot ik natuureducatie en communicatie te combineren. Ik startte in 2019 als natuureducator bij De Vroente (Kalmthoutse Heide) en als freelance communicatietrainer voor de NME-sector. Elke dag merk ik hoe belangrijk goede communicatie met burgers, overheden, organisaties, … is. En ja, goed communiceren kan je leren.

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.

Gerelateerde opleidingen