Ecologische Tuin- en Landschapsinrichting 2024-2025

Foto van ex-cursist Dries Baetens
Nu inschrijven
Startdatum:
13 maart 2024
Locatie:
Meerdere locaties
Jouw prijs:
€ 6.500,00 (incl. 21% BTW)
 • Inhoud

  Ben je geïnteresseerd in de opleiding Ecologische Tuin- en Landschapsinrichting 2025-2026 maar zit je nog met vragen? Noteer dan onze informatiesessie op 11 september 2024.

  (Her)bekijk de opname van de infosessie 2022-2023

   In deze opleiding kom je alles te weten over ecologisch beheer van tuinen en landschap en leer je een ecologische analyse en de bijbehorende adviezen opstellen. Voor veel deelnemers opende de opleiding mooie deuren.

  Na twee jaar ben je ecologisch adviseur en expert in ecologische tuin- en landschapsinrichting. Van kleine tuin tot een uitgestrekt landschap: je bouwt expertise op om concrete, onderbouwde adviezen te formuleren en de ecologische waarde te vergroten. Daarbij maak je gebruik van uitgebreide kennis over tal van onderwerpen. Je bezit de theoretische achtergrond en je kan advies geven over hoe het uit te voeren. Zo ben je een referentie voor al je klanten.

  Je krijgt les van gastdocenten die experts zijn in hun vakgebied. Tijdens 24 lesdagen leer je de principes van ecologisch en klimaatvriendelijk ontwerp, aanleg en beheer te toetsen aan de praktijk. Daar bovenop kies je zelf nog zes lesdagen uit ons open aanbod op maat van je noden.

  De lessen vinden plaats op verschillende inspirerende locaties in Vlaanderen. Die worden uitgekozen omdat ze voorbeelden zijn van innovatief en duurzaam tuin- en landschapsbeheer. De experts zijn meestal ook de ontwerper, beheerder of hebben een nauwe band met het gebied. Zo kom je ook heel wat te weten over het waarom van de keuzes voor ontwerp, aanleg, beplanting en beheer.

  Je breidt je professioneel netwerk uit. Want tijdens de opleidingsdagen leg je contacten met de lesgevers en je collega-cursisten. In vorige edities werden er al heel wat samenwerkingsverbanden opgezet tussen cursisten.

  Je krijgt diepgaand inzicht in de materie door het uitvoeren van opdrachten. Bij elke lesdag hoort een opdracht die je kan uitvoeren in je tuin of in een zelfgekozen gebied. Door naar oplossingen te zoeken en dat gebied nauw op te volgen, leer je beter kijken naar de natuur en krijg je inzicht in seizoensgebonden beheermaatregelen.

  Je ontvangt een certificaat op het einde van de opleiding. Na een geslaagd adviesgesprek met de beheerder van je gebied, als je aanwezig bent op minstens 80% van de contactdagen en als je geslaagd bent voor minstens 80% van de opdrachten.

  Wat leer je tijdens deze opleiding?

  • Je wordt dé expert op vlak van ecologisch beheer: je kan een beheerplan maken, adviseert je klanten bijvoorbeeld wanneer selectief te wieden en te maaien en je weet hoe je deze werken moet uitvoeren.
  • Op het einde van de opleiding weet je als ecologisch adviseur hoe je een ecologische analyse maakt van een gebied. Een gebied kan zowel een kleine tuin als een uitgestrekt landschap zijn.
  • Je weet hoe je concrete adviezen formuleert om de ecologische waarde ervan te vergroten. Dit advies gebeurt op drie niveaus: ecologisch ontwerp, aanleg en beheer.
  • Je weet hoe je een beplantingsontwerp maakt dat rekening houdt met ecologie en klimaat
  • Je werkt twee jaar lang aan een adviesrapport voor een zelfgekozen gebied.

   Opvolging van een gebied betekent dat je de opdrachten die per thema in de les worden gegeven, uitvoert in je gebied. Dit kan gaan van zeer concrete opdrachten zoals een bodemstaal nemen tot interpretatieoefeningen waarbij je het gebied door wandelt en vooral leert kijken, luisteren, ruiken …

   Opvolging betekent echter ook dat je zoveel mogelijk het gebied bezoekt om vertrouwd te raken met de invloed van weer en seizoenen op biotiek en abiotiek en met het beheer. Het is ook dit gebied waarvoor je op het einde van de opleiding een adviesrapport zal moeten maken.

   Daarom neem je dus best een gebied dat groot genoeg is om verschillende biotopen te omvatten en waar de verscheidenheid aan beheer dus gegarandeerd is. Indien je de beheerder kent of afspraken hebt dat je af en toe iets zelf mag uitproberen, speelt dat in je voordeel. Omdat dat niet overal kan, mag je zulke opdrachten (bv. bloemenmengsel inzaaien) ook in je eigen tuin proberen.

   Neem je je eigen tuin als gebied? Dan moet die minstens 0,2ha (2000m²) groot zijn en zal je adviesgesprek/rapport met een externe begeleider moeten plaatsvinden.

   Dat stel je samen op basis van opdrachten.

   Aan elke lesdag is er een opdracht verbonden. De bedoeling van deze opdracht is om de pas opgedane kennis in de praktijk toe te passen en meer bepaald, in je eigen studiegebied.

   Door deze opdrachten zal de impact van de lesdag veel groter zijn. Deze opdrachten kunnen een onderdeel zijn, of zullen deels als basis dienen om je adviesrapport te gaan schrijven.

   Je opdracht mag maximum drie bladzijden tekst in Word zijn + foto’s, kaarten … OF 10 pagina’s in PowerPoint. In totaal zal je drie bestanden kunnen uploaden.

   De deadline voor het indienen van deze opdrachten is telkens enkele maanden. Er zal achteraf een korte feedback gegeven worden op jullie ingediende opdracht. Het tijdig indienen en de kwaliteit van de opdracht spelen mee voor het verkrijgen van het certificaat.

   Die voer je uit in het gebied. De opdrachten zijn telkens gekoppeld aan één van de lesthema’s.

  Oud-cursisten delen hun ervaring over de opleiding

  In 2023 zitten we met Inverde al aan de zesde editie van de opleiding ‘Ecologische Tuin- en Landschapsinrichting’ (ETLI), en de inschrijvingen voor de volgende editie lopen volop.  veel deelnemers opende de opleiding mooie deuren. Lees alles over hun ervaringen in dit artikel.

  Klik hier als je op zoek bent naar een ecologische tuinadviseur, tuinontwerper of tuinaannemer.

  Deze opleiding kadert in de Green Deal Natuurlijke Tuinen. Zo willen we samen de biodiversiteit in Vlaamse tuinen verhogen.

   

 • Programma

  Het inhoudelijke programma wordt opgebouwd uit drie verdiepende lagen

  Elke opleidingsdag behandelt één van deze basisbouwstenen of verrijkende thema's. 

  Basisbouwstenen

  • Landschap
  • Bodem
  • Bos
  • Plantenkennis (2 dagen)
  • Graslandbeheer
  • Paddenstoelen en dood hout
  • Bomenbeheer
  • Ecologie en successie

  Verrijkende thema’s

  • Duurzaam ontwerp (2 dagen)
  • Duurzame en onderhoudsarme beplanting
  • Groendaken en gevelgroen
  • Begrazing
  • Poelen en zwemvijvers
  • Klimaatadaptatie
  • Stadsnatuur (tweedaagse in Nederland)
  • Insecten
  • Vogels

  Wildcards voor het open aanbod van Inverde

  We willen je de kans geven om je te specialiseren en verdiepen in thema’s die je extra interesseren. Daarom krijg je zes gratis wildcards. Eén wildcard heeft een waarde van 100 euro. Deze mag je vanaf de start van de opleiding gebruiken om tijdens de duur van de opleiding andere Inverde-opleidingen uit het open aanbod te volgen.

  Portfolio

  • Doorheen de opleiding houd je een portfolio bij. Daarin volg je een gebied op aan de hand van opdrachten. Dat doe je op park- of landschapsschaal. In je eigen tuin kan je kleine experimenten uitvoeren.
  • Op het einde van het eerste jaar voer je een evaluatiegesprek met je trainer. Tijdens dat gesprek bespreek je samen je vorderingen. En dat onder andere aan de hand van je portfolio.
  • Aan het begin van je opleiding leg je contact met de beheerder van het gebied. Op het einde van het leertraject heb je een adviesgesprek met hem of haar. Dit is het laatste en ultieme leerexperiment van het leertraject.

  Certificaat

  Voerde je een geslaagd adviesgesprek met de beheerder van je gebied? Ben je aanwezig op minstens 80% van de contactdagen en ben je geslaagd voor minstens 80% van de opdrachten? Dan is je tweejarige opleiding officieel voltooid. Je krijgt het certificaat van Ecologisch Adviseur, als beloning voor je inzet.

 • Praktische Info

  Wat is er in de kostprijs inbegrepen?

  • 24 vaste opleidingsdagen + 2 reservedagen (de data voor het tweede lesjaar worden in juni 2024 bekend gemaakt)
  • dankzij zes wildcards ter waarde van 100 euro per stuk kan je andere Inverde-opleidingen volgen en je specialiseren volgens je eigen interesses
  • opleiding door specialisten op Vlaamse toplocaties
  • een trainer die je begeleidt doorheen het opleidingstraject, inclusief een portfoliogesprek
  • didactisch materiaal
  • koffie, thee en water
  • de huur van fietsen bij bepaalde excursies
  • overnachting tijdens tweedaagse excursie naar Nederland
  • het certificaat van Ecologisch Adviseur

  Tijdsinvestering

  Reken naast de 24 contactdagen nog eens 24 dagen voor opdrachten, literatuurstudie en zelfstudie (voor de twee jaar samen).

  Plaats

  De lessen vinden plaats op verschillende locaties in Vlaanderen, met uitzondering van 1 à 2 excursies naar Nederland.

  Wil je gespreid betalen?

  Neem dan contact op via info@inverde.be.

  Bespaar op de opleiding

  • KMO's kunnen voor deze opleiding subsidies aanvragen via de KMO-portefeuille.
  • Betaal met opleidingscheques. De Vlaamse overheid komt jaarlijks voor 125 euro tussen.
  • Bovendien is de opleiding volledig fiscaal aftrekbaar voor wie zelfstandige (in bijberoep) is. Zelfs indien je hiervoor plannen hebt en je ondernemingsnummer nog moet aanvragen.
  • Deze opleiding is erkend onder het stelsel van Vlaams opleidingsverlof. De opleiding is erkend voor 156u en heeft als registratienummer: ODB-0003388.

  Meer info?

  Schrijf je hier in voor de online infosessie op woensdag 6 september 2023 van 19:00 tot 21:00. Je maakt er kennis met de cursusbegeleiders, krijgt een inzicht in de werkvormen die we hanteren en kan er al je vragen stellen. 

  Voor meer informatie kan je contact opnemen met Alexandra Mannaert via 0486 61 01 00.

  Partners

  Inverde organiseert deze opleiding in samenwerking met de Nederlandse Stichting Oase.

  Lesgevers

  Wim Massant, Tom Joye, Rollin Verlinde, Willy Verbeke, Nikè Verfaille, Wim Collet, Jan Van Uytvanck, Koen Himpe, Herman Dierickx, Ruben Rogier en meer.

 • Voor wie?

  Deze opleiding is voor professionele tuin- en landschapsarchitecten, parkbeheerders, tuinaannemers en beheerders van groendomeinen, bossen en cultuurlandschappen. Ook aannemers en ontwerpers van kleine tuinen zijn welkom. En zelfs de (zeer) geïnteresseerde tuinier of natuurliefhebber komt aan z’n trekken.

  Ben je nog niet professioneel bezig met ecologisch groen, maar is dat je ambitie? Dan ben je ook welkom. Er zijn al heel wat cursisten jou voorgegaan die zonder een groene opleidingsachtergrond, maar met voldoende passie en ambitie deze opleiding met succes hebben afgerond.

 • Lesgever
  Valentijn De Cock

  Valentijn De Cock

  Valentijn is van opleiding landschaps-en tuinarchitect. Na enkele jaren in de praktijk, werkt hij al meer dan 15 jaar als praktijkinstructeur bij Inverde. Hij is inhoudelijk verantwoordelijk voor meerdere technische opleidingen, zoals onder andere bosmaaier, ECS 1 en 2, en het snoeien van hagen en heesters. Hij is ook gespecialiseerd in de oude techniek van het haagvlechten. Daarnaast werkt hij mee aan de opleiding ecologische landschapsinrichting. En is hij betrokken in enkele Europese projecten zoals Forestry EduTrainer en Forests for Health.

  Alexandra Mannaert

  Alexandra Mannaert

  Alexandra Mannaert is van opleiding bio-ingenieur in land- en bosbeheer en werkt al meer dan 15 jaar in de sector van bos- en natuurbeheer. In avondschool behaalde ze een diploma als tuinontwerper. Sinds 2008 werkt ze bij Inverde, waar ze zich bezig houdt met opleidingen over tuin- en landschapsinrichting, bosbeheer en het herkennen van bomen en struiken. Daarnaast staan ook het indienen, opvolgen en uitvoeren van Europese projecten rond bos-, groen- en natuurbeheer op haar cv.

  Herman Dierickx

  Herman Dierickx

  Herman Dierickx heeft meer dan 45 jaar ervaring in natuur en ecologie. Hij is ontwerper, aanlegger en beheerder van ecologische terreinen. Als freelance journalist over de natuur heeft hij al 20 jaar ervaring op de teller. Hij deelt zijn expertise op het vlak van vegetatie en ongewervelden, ecologische samenhang en (a)biotische verbanden als docent voor organisaties zoals Inverde, Natuurpunt, Boerenbond en de Vlaamse Milieudeskundigen.

  Tom Joye

  Tom Joye

  Tom is van opleiding bio-ingenieur bos- en natuurbeheer, maar heeft al snel de switch gemaakt naar boomverzorging en boombeheer. Hij geeft opleidingen aan uitvoerende boomverzorgers, boomtechnische raadgevers en boombeheerders. Daarnaast staat hij ook in voor de organisatie van de examens voor European Tree Worker en European Tree Technician, en volgt hij lokale en Europese projecten op die de link maken tussen boombeheer, kennis en vaardigheden.
  Wim Massant

  Wim Massant

  Wim is bioloog, vrijwilliger bij Natuurpunt en vader van twee kinderen. Hij volgt de uitbouw van de Ecopedia website en creëert inhoud voor online leren. Wat opleidingen betreft geeft Wim vooral les over natuurbeheer, natuurstreefbeelden en bloemenweides. Kom je Wim tegen op het terrein, dan is hij waarschijnlijk vogels of planten aan het bestuderen.

  Ruben Rogier

  Ruben Rogier

  Na zijn opleiding pedagogiek, ging Ruben aan de slag als onderwijs- en vormingsverantwoordelijke in een gemeentelijke administratie. De lokroep van de natuur bleek echter te groot: Ruben schoolde zich om tot uitvoerend boomverzorger en ging daarna als zelfstandige aan de slag. Via praktijkervaring, een niet in te tomen interesse in bomen en volgehouden zelfstudie, groeide hij door tot boomtechnisch adviseur voor grotere boombestanden en -projecten. Die jarenlange ervaring geeft hij met passie door aan boomverzorgers en –adviseurs in spe.

  Willy Verbeke

  Willy Verbeke

  Willy werkt al sinds 1992 bij Natuurinvest en haar voorgangers, waarbij er periodes zijn geweest dat hij vooral bezig was met vegetaties, bosbeheer en hout. De laatste jaren richt hij zich vooral op graslandbeheer en de valorisatie van natuurmaaisel. Hij geeft les en neemt daarnaast deel aan projecten.

  Rollin Verlinde

  Rollin Verlinde

  Rollin is gespecialiseerd in ecologie en faunabeheer, maar heeft als bio-ingenieur ook veel kennis over het beheer van bossen, graslanden, waters en exoten. Hij is voornamelijk bezig met de uitbouw van ecopedia.be, het online platform voor bos- en natuurbeheer.

Inschrijven

Meerdere locaties

Ecologische tuin- en landschapsinrichting

 • wo 13 maart 2024 09:30 - 16:30 | Hoeilaart
 • wo 27 maart 2024 09:30 - 16:30 | Oudenaarde
 • wo 17 april 2024 09:30 - 16:30 | Heers
 • wo 15 mei 2024 09:30 - 16:30 | Mechelen
 • wo 22 mei 2024 09:30 - 16:30 | Merelbeke
 • wo 5 juni 2024 09:30 - 16:30 | Dilbeek
 • wo 19 juni 2024 09:30 - 16:30 | Zemst
 • wo 26 juni 2024 09:30 - 16:30 | Reservedag
 • wo 11 september 2024 09:30 - 16:30 | Zemst
 • wo 25 september 2024 09:30 - 12:30 | Brussel
 • wo 9 oktober 2024 08:00 - 18:00 | Culemborg & Houten
 • wo 16 oktober 2024 09:30 - 16:30 | Reservedag
 • wo 23 oktober 2024 09:30 - 16:30 | Schoten
 • wo 6 november 2024 09:30 - 16:30 | Aalter
 • wo 20 november 2024 09:30 - 16:30 | Sint-Joris-Weert
€ 6.500,00
(incl. 21% BTW)

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.

Nu inschrijven
Startdatum:
13 maart 2024
Locatie:
Meerdere locaties
Jouw prijs:
€ 6.500,00 (incl. 21% BTW)