In Vlaanderen wordt er ruimte gemaakt voor rewilding.

Samen met een internationale projectgroep (PONC - Process Oriented Nature Conservation) bekeken we de afgelopen jaren de mogelijkheden van procesnatuur of rewilding. Nu willen we deze kennis ook initiëren in Vlaanderen. Het doel is om gebieden aan te duiden waar natuurlijke processen spontaan kunnen herstellen en hopelijk zelfs versterken.

Denk bijvoorbeeld aan gebieden waar rivieren kunnen meanderen en overstromen zonder dat dat problemen oplevert, gebieden waar aan natuurlijke begrazing wordt gedaan, waar bomen veilig kunnen vallen bij storm, waar kadavers van dode dieren kunnen blijven liggen… Het gaat erom de natuur te begrijpen, minder controle uit te oefenen en klimaatbuffers te creëren.

Ook in Vlaanderen wordt er ruimte gemaakt voor procesnatuur. Bosland is één van de concrete projecten waar het Agentschap voor Natuur en Bos belangrijke stappen zal zetten. Grote grazers zullen worden ingezet in het omvormingstraject van homogene bossen naar meer structuurrijke bossen met een hoger aandeel loofboomsoorten. Daarbij wordt zo veel mogelijk gekeken naar het proces, zonder vooraf strikte (natuur)doelen voorop te stellen. Dit vanuit de idee dat je zo robuustere en wildere natuur krijgt, die ook meer ecosysteemdiensten kan leveren zoals waterveiligheid, koolstofopslag en biodiversiteit.

Bekijk hier alvast deze fotopublicatie met inzichten: 'Process Oriented Nature Conservation. Towards a wilder, cheaper and more robust nature management'. In september komt er ook een handboek over het onderwerp.

Wil je je graag verdiepen in het onderwerp? Op 9 en 10 oktober plannen we met ons opleidingscentrum (Inverde) een bezoek aan diverse voorbeelden van procesnatuur onder begeleiding van Leo Linnartz van Ark Rewilding Nederland. De excursie vindt plaats in drie zuidelijke provincies van Nederland in grote en kleinere voorbeeldgebieden. Je krijgt een inzicht in procesnatuur op kleinere schaal en in een dichtbevolkte omgeving.