Excursie procesnatuur in Nederland

Excursie procesnatuur in Nederland
 • Inhoud

  Op deze tweedaagse excursie bezoeken we, onder begeleiding van Leo Linnartz van Ark Rewilding Nederland, de drie zuidelijke provincies van Nederland en gaan we langs een keur aan grote en kleinere voorbeeldgebieden met procesnatuur, waarbij telkens andere aspecten aan de orde komen.  

  Je maakt kennis met diverse voorbeelden van procesnatuur in een door mensen gedomineerde omgeving en krijgt inzicht in hoe procesnatuur kan spelen op kleinere schaal en binnen de randvoorwaarden van een dichtbevolkte omgeving. Kortom, voldoende inspiratie om nadien zelf aan de slag te gaan. 

  Het programma start in het Limburgse heuvelland in het beekdal van de rivier de Geul, waar procesnatuur een antwoord geeft op de vraag naar bescherming tegen hoogwater na langdurige en hevige regenval. We laten zien dat procesnatuur in het beekdal al op kleine schaal effect heeft en daardoor gemakkelijk stapsgewijs op veel grotere schaal toegepast kan worden.  

  We starten bovenin het Heuvelland waar door procesnatuur meer regenwater in de bodem opgenomen wordt en zo niet bijdraagt aan een hoogwaterpiek. Vervolgens gaan we naar de dalbodem, waar door herstel van meandering de Geul door hernieuwde erosie voor zichzelf meer ruimte heeft gemaakt in de beekbedding en waar tijdens een hoogwater nu ruim twee keer zoveel water geborgen kan worden als voorheen in de vastgelegde loop. We eindigen die dag bij de Geulmonding in de Grensmaas waar nu door natuurherstel en grensoverschrijdende rivierverruimende maatregelen hoogwaters vanuit Frankrijk en Wallonië opgevangen worden zonder dat dit tot overlast leidt. 

  Op de tweede dag bezoeken we de hogere zandgronden in het oosten van Noord-Brabant, waar natuurlijke begrazing met Tauros-runderen, Exmoorponies en wisenten een grote rol speelt. De inwoners van de dorpen en steden rondom maken er veel gebruik van het gebied om te recreëren en leggen zo hun eigen claim op het natuurgebied. De mate van acceptatie van de aanwezige grote grazers door de vele bezoekers is hier een belangrijk aandachtspunt, naast stikstof, verdroging, waterretentie en de mineralenkringloop. 

  Het programma eindigt in de Zeeuwse klei, op een plek waar wisenten, rode geus-runderen en konikpaarden een belangrijke rol spelen in het in stand houden van het halfopen landschap met belangrijke Natura 2000-natuurwaarden. Hier is door de uitvoering van de Deltawerken het zoute getij verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een nieuwe zoete natuur zonder getij. Aan bod komen de natuurlijke processen die hier nu een belangrijke rol spelen, zowel in het grote zoetwatermeer dat nu ontstaan is als op de voormalige kwelders en in de kreken. 

  Uiteraard staat niet alleen het opdoen van kennis voorop. Er is ook volop ruimte om te genieten van het moois dat procesnatuur te bieden heeft. 

  Inschrijven voor deze tweedaagse kan tot en met maandag 28 augustus 2023.

 • Programma
  Dag 1 

  8u15 vertrek station Leuven 

  10u00 aankomst Wolfhaag en excursie Heuvelland 

  11u15 vertrek naar Ingendael 

  12u00 lunchpicknick in het veld 

  12u45 excursie Ingendael 

  15u00 vertrek naar de Grensmaas bij Voulwammes 

  15u30 aankomst en excursie Geulmonding in de Grensmaas 

  17u30 vertrek naar hotel

  19u20 aankomst in hotel

  19u30 diner 

   

  Dag 2 

  8u30 vertrek naar Maashorst 

  8u45 excursie Maashorst vanaf Natuurbezoekerscentrum 

  12u00 lunch bij/in Natuurbezoekerscentrum 

  13u20 vertrek naar de Slikken van de Heen 

  15u00 aankomst Slikken van de Heen en excursie 

  17u30 vertrek naar België 

  18u30 halte station Berchem 

  19u30 verwachte aankomst station Leuven 

 • Praktische Info

  Inschrijven voor deze tweedaagse kan tot en met maandag 28 augustus 2023.

  Voor de eerste dag vragen we jullie eigen lunch en drank mee te brengen.

  Op de tweede dag nemen we een lunchpakket mee vanuit het hotel.

  Draag gepaste kledij en schoeisel. 

 • Voor wie?

  Voor al wie al eens graag nieuwe horizonten verkent, voor diegenen die kritisch nadenken over natuurontwikkeling, -behoud en -beheer, voor zij die graag grenzen verleggen, letterlijk dan. Kortom, voor ruimdenkende actoren in landschapsbeheer, ecologische adviesverlening, terreinbeheer, bomenbeheer, natuurontwikkeling, begrazing, ruimtelijke planning, groenbeleid … 

  Voorkennis

  Er is geen voorkennis vereist, een open geest is veel belangrijker. 

  Inschrijven voor deze tweedaagse kan tot en met maandag 28 augustus 2023.

 • Lesgever
  Leo Linnartz

  Leo Linnartz

  Leo Linnartz is opgeleid als natuurkundige, maar is daarna zijn hart gevolgd en heeft sindsdien ruim 25 jaar ervaring met process oriented nature conservation in Nederland en het buitenland. Van hermeandering van rivieren en beken, groeiende venen, stuivende duinen en storm tot begrazing met runderen, paarden, waterbuffels en wisenten en predatie door wolf en lynx. Als autodidact in hart en nieren is hij altijd op zoek naar meer kennis en inzichten, die hij vervolgens graag doorvertelt aan iedereen die daar open voor staat. 

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.