Basisopleiding EHBO hulpverlener

Opleiding op Maat

Basisopleiding EHBO hulpverlener
 • Inhoud

  Ben jij werkzaam in de groene sector en heb je nood aan een basisopleiding hulpverlener?
  Dan is deze opleiding iets voor jou.

  Het correct toepassen van eerste hulp bij een ongeval  of een ziekte kan een mensenleven redden. Bovendien zorgt de eerste verzorging ervoor dat de gevolgen en restletsels beperkt blijven.

  Wist je dat  je als werkgever of bedrijf de nodige maatregelen moet treffen om:

  • werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel geworden zijn de eerste hulp te verstrekken en indien nodig een gespecialiseerde dienst te alarmeren;
  • er voor te zorgen dat de slachtoffers vervoerd worden, naargelang het geval hetzij naar het verzorgingslokaal, hetzij naar hun woning of naar een verzorgingsinstelling, voor zover het slachtoffer kan vervoerd worden;
  • de nodige contacten te leggen met de diensten gespecialiseerd in medische noodhulp en reddingswerkzaamheden en met de verzorgingsinstellingen opdat de slachtoffers zo snel mogelijk de gepaste medische hulp zouden bekomen?

  Het is zelfs vereist dat alle door de werkgever of bedrijf  te treffen maatregelen ook kunnen toegepast worden op andere personen die aanwezig kunnen zijn op de arbeidsplaats, zoals aannemers, onderaannemers, studenten, bezoekers, klanten, patiënten … Deze personen kunnen ook slachtoffer worden van een ongeval of onwel worden en in dat geval moet de werkgever er zorg voor dragen dat zij de eerste hulp krijgen en eventueel worden vervoerd. (Koninklijk besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp)

  In deze basisopleiding hulpverlener krijgen cursisten een grondige opleiding specifiek gericht op de risico’s eigen aan het werken in de groene sector. Daarnaast leren ze oog te hebben voor preventie en veiligheid.

  Na het beëindigen van de cursus wordt aan de cursisten die voldoende halen een geldig getuigschrift eerste hulpverlener afgeleverd.

   
 • Programma

  Tijdens deze praktijkopleiding komen volgende onderwerpen aan bod:

  1. Basisprincipes

  • Rol van de hulpverlener (beschikbaar materiaal, registraties, wettelijk kader)
  • Stappenplan eerste hulp
  • Alarmering
  • Basishygiëne
  • Benadering ongevalssituatie
  • Transport van slachtoffers

  2. Ondersteunen van de vitale functies

  • Herkennen toestand van een slachtoffer
  • Eerste hulp aan bewusteloos slachtoffer (inclusief stuiptrekkingen)
  • Reanimatie (inclusief luchtwegobstructie)
  • Gebruik AED-toestel (indien van toepassing)

  3. Andere afwijkingen

  • Wondverzorging (eigen aan groensector):
   bloedingen
   huidwonden
   letsels en traumata aan botten, spieren en gewrichten
   hoofdletsel, inclusief vermoeden van een wervelletsel
   brandwonden
  • Bloedingen en bloedstelping
  • Verbandleer (kruisverband, doekverband ...)
  • Oogletsel, inclusief de gevallen waarin men een oog dient te spoelen

   

   
 • Praktische Info

  Locatie

  Het grootste gedeelte van de opleiding vindt plaats in de werkomgeving met de nadruk op een praktijkgerichte toepassing. Hierdoor kan iedereen, ook personen zonder ervaring, worden opgeleid om bij de meest voorkomende ongevallen en in levensbedreigende situaties hulp te bieden.

  Koninklijk Besluit

  Natuurinvest (Inverde) voldoet  aan de voorwaarden van de artikelen 12 en 13 van het Koninklijk Besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden en is erkend als instelling die vorming en bijscholing aan hulpverleners mag verstrekken.

  Opgelet

  100% aanwezigheid tijdens de opleiding is wettelijk vereist.

  Permanente evaluatie

  Tijdens de opleiding is er een permanente evaluatie van de bekwaamheden.

   
 • Voor wie?

  Voor iedereen werkzaam in de groene sector die een basisopleiding EHBO met attest wil behalen

   

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.

Gerelateerde opleidingen