Wees erbij voor het startevent van Natuur-inbouw op 12 maart

Natuur en bouw op zoek naar kansen voor gebouwgebonden fauna

Samen met partners in Vlaanderen en Nederland gaan we aan de slag voor natuur in de stad met het door de Europese Unie gefinancierde project Natuur-inbouw. Overheden, bedrijven en instellingen werken in dit project samen om vogels, vleermuizen, bijen en planten een blijvende plek te geven in onze gebouwen. Op 12 maart vindt in Brussel het startevent plaats met interessante lezingen en discussies over natuurinclusief bouwen en goede voorbeelden.

Schrijf je hier in voor 4 maart!

Programma 12 maart

 • 9u30: Onthaal
 • 10u: Verwelkoming
 • 10u15: Lezing: Natuurinclusief bouwen; van noodzakelijk naar noodzaak - Timo Roeke, Vogelbescherming Nederland
  Tot de jaren zeventig werd er overal natuurinclusief gebouwd in België en Nederland. Al was dat vaak niet zo bedoeld. Huizen hadden voldoende openingen voor dieren. Vandaag de dag staat de biodiversiteit in het stedelijk gebied onder druk. Het aantal vogels en vleermuizen gaat al jaren achteruit. Wat is er veranderd en hoe ziet de toekomst eruit voor natuurbewonende soorten?
 • 11u: Voorstelling project Natuur-inbouw
 • 11u30: Pitch 1: de vleermuis in het nauw - Daan Dekeukeleire, vrijwilliger Natuurpunt Vleermuizenwerkgroep
  Veel vleermuissoorten verliezen snel verblijfplaatsen in onze gebouwde omgeving. Alle hoeken en kieren van gebouwen worden dichtgestopt, en dat gaat ten koste van verblijfplaatsen van vleermuissoorten zoals de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Hoe kunnen we ze een thuis blijven bieden?
 • 11u45: Pitch 2: samenwerking en kennisuitwisseling - Dirk Criel, landschapsecoloog en projectverantwoordelijke Faunahuis in Brakel
  Natuurinclusief en faunavriendelijk bouwen vergt een interdisciplinaire aanpak. Kennisuitwisseling en samenwerking met deskundigen in zowel de bouwsector als de natuursector is essentieel. Het vormt de basis voor duurzame en ecologisch georiënteerde bouwprojecten. Hiervoor is een goede opleiding en gedegen kennis van de stadsnatuur belangrijk. Dirk Criel geeft inzicht in de rol van de ecoloog in het proces, en waarom afstemming tussen verschillende disciplines zorgt voor een versterking van het project als geheel.
 • 12u: Pitch 3: het Goese voorbeeld - Gemeente Goes
  In de gemeente Goes zijn de werkzaamheden van Natuur-inbouw al gestart. Wat hebben ze al gedaan en hopen ze te bereiken, wat is het belang van de demo’s en hoe gaan ze er een succes van maken?
 • 12u15: Vragenronde pitches
 • 12u30: Lunchpauze + netwerkevent met infostands
  Tijdens de lunchpauze kunt u langsgaan bij de informatiestands van project- en demopartners. Zij zullen zich hier voorstellen, laten zien wat hun aandeel is in het project en wat zij verder rond natuurinclusief bouwen doen.
 • 14u: Lezing: De bouw als constructieve partner voor de habitat van mens én dier - Wim Garmyn, Embuild Vlaanderen
  Het versterken van groen-blauwe netwerken is een belangrijke werf voor de actuele maatschappelijke uitdagingen. Waar zet de bouwsector vandaag al op in, en wat is er verder nodig om aan de slag te gaan? 
 • 14u45: Panelgesprek natuurinclusief bouwen
  Over natuurinclusief bouwen is het laatste woord nog lang niet gezegd. Zowel in Nederland als in Vlaanderen geraakt het meer en meer bekend,  en worden maatregelen steeds meer toegepast. Daardoor komen ook onvermijdelijk vragen: hoe weeg je belangen af en hoe helpen we de fauna in en rond ons huis? Tijdens een panelgesprek gaan experts met elkaar in discussie.
 • 15u44: Samenvatting van de dag + slotwoord
 • 16u: Netwerkborrel + netwerkevent met infostands
  Tijdens de netwerkborrel kunt u, net als tijdens de lunch, langsgaan bij de informatiestands van project- en demopartners. Zij zullen zich hier voorstellen, laten zien wat hun aandeel is in het project en wat zij verder rond natuurinclusief bouwen doen.

Locatie

Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, Brussel