Succesvolle zaadoogst inheemse bomen en struiken

Om een kwaliteitsvol en aangepast bosplantsoen te planten kan je best kiezen voor zaden van oorspronkelijk inheemse (autochtone) planten en bomen. Autochtone planten hebben zich eeuwenlang aangepast aan de lokale groeiomstandigheden, hebben een grotere genetische diversiteit en zorgen zo voor een sterkere basis.

Natuur en Bos beheert heel wat erkende zaadlocaties waar bosboomkwekers graag beroep op doen om zich te bevoorraden met kwaliteitsvolle zaden. Natuurinvest verkoopt jaarlijks de oogstrechten van deze locaties en dat heeft in 2020 tot succesvolle resultaten geleid!

In 2020 werd zo maar even 20.376 kg zaad van autochtone planten en inheemse hoofdboomsoorten geoogst door erkende bosboomkwekers. Dat is een vertienvoudiging ten opzicht van 2019. Zo wordt een belangrijke basis gelegd voor kwaliteitsvol en aangepast bosplantsoen.

Meer info?
Surf naar Plant van hier en de website van Natuur en Bos