Natuur-inbouw: Inverde zal adviseurs opleiden in de natuur- en bouwsector

Nederland en Vlaanderen slaan de handen in elkaar voor meer natuur in de stad.  Met het Europese project ‘Natuur-inbouw’ werken Vlaamse en Nederlandse overheden, bedrijven en instellingen samen om vogels, vleermuizen, bijen en planten een blijvende plek te geven bij het klimaatbestendig maken van gebouwen. Inverde zal de opleidingen organiseren over natuur-inclusief bouwen in Vlaanderen en Nederland.

NATUUR IN STEDEN EN DORPEN ACHTERUIT
Het is inmiddels een bekend verhaal: de natuur staat onder druk. Van de vogelsoorten die in steden en dorpen leven gaan de aantallen vaker achteruit dan vooruit. Alle reden tot ongerustheid, want vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Door verstedelijking en de stijgende behoefte aan woningen gaan meer en meer plekken voor natuur verloren. In het licht van de klimaatverandering worden huizen en gebouwen gerenoveerd en steeds beter geïsoleerd en luchtdicht gemaakt. Dit is van groot belang om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, maar zo verliezen soorten die afhankelijk zijn van onze gebouwen nog meer rust- en slaapplaatsen.

BOUWEN MET ÉN VOOR DE NATUUR
Het project Natuur-inbouw heeft als doel om in meer gebouwen mogelijkheden te creëren of te behouden voor diersoorten zoals vogels, vleermuizen en insecten die daar afhankelijk van zijn. Om dit te bereiken wordt onderzoek gedaan naar bestaande faunavriendelijke maatregelen in natuurinclusieve bouwprojecten. Daarnaast worden nieuwe bouwtechnieken en materialen ontwikkeld en geoptimaliseerd om natuur een duurzame plek te geven in gebouwen. Ook is er aandacht voor het opleiden en bijscholen van o.a. projectontwikkelaars, bouwers, architecten en beleidsmedewerkers.

DE ROL VAN INVERDE
Inverde voorziet opleidingen in Vlaanderen en Nederland rond natuurinclusief bouwen. Mensen actief in de natuur- en of bouwsector worden opgeleid tot ‘adviseurs in Natuur-inbouw’. Het is de bedoeling dat deze professionals ingeschakeld worden bij nieuwbouwprojecten, alsook voor optimalisaties aan bestaande gebouwen. Ook daar valt nog heel wat winst te boeken om dieren een habitat te bieden.

Ben je professioneel actief in de natuur- en/of bouwsector en geïnteresseerd om deel te nemen aan deze nieuwe cursus?
Stuur dan alvast een mailtje naar alexandra.mannaert@vlaanderen.be

Meer weten? Surf naar de projectpagina van Natuur-inbouw.