Handboek: Een wilder, goedkoper en robuuster natuurbeheer

Wil je graag meer leren over het herstel en ontwikkeling van meer natuurlijke processen in onze landschappen voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid? Bekijk hier het handboek: Proces Oriented Nature Conservation. Het gratis te bekijken handboek is het resultaat van 3 jaar onderzoek naar procesnatuur in dichtbevolkte gebieden met 6 partners uit 4 landen. 

In België en heel wat andere Europese landen ligt de natuur vaak versnipperd tussen landbouw, industrie en urbaan gebied. Procesnatuur gaat over grenzen opheffen, letterlijk en figuurlijk. Het kan immers bijdragen aan de oplossing voor heel wat uitdagingen zoals de biodiversiteitscrisis, wateroverlast, het dichten van de kloof tussen landbouw en natuurbeheer, etc.

In dit handboek vind je de voordelen van het introduceren van procesnatuur en de voordelen voor de gemeenschap. Ook het hoofdstuk over regeneratieve landbouw als mogelijk model om hoge productiviteit en een grote biodiversiteit te combineren is vrij nieuw in Vlaanderen. Natuurgebieden blijven dan geen eilanden in een agro-industrieel landschap, maar de omgeving wordt minder vijandig. De harde grens tussen natuur en landbouw vervaagt in dit model.

We hopen dat iedereen die bezig is met terreinbeheer dit handboek gebruikt als inspiratiebron om eens op een andere manier te kijken naar natuurbeheer. Naar het handboek.

PONC handboek