30 jaar Inverde en Natuurinvest

Op 15 december zakten meer dan 190 natuurprofessionals af naar Brussel voor het 30-jarig bestaan van Inverde en Natuurinvest. Annelies Beck ging in gesprek met partners en collega's over enkele waardevolle projecten en mooie samenwerkingen. Afsluiten deden we met een spreker van formaat: Dave Goulson over het belang van insecten en dan vooral hommels op ons ecosysteem. Als wetenschapper is hij uitgegroeid tot een wereldtopper die erg begaan is met het behoud van de hommelpopulatie en de popularisering van onderzoek en de doorstroming ervan naar de maatschappij.

"30 jaar Natuurinvest. Dat is 30 jaar bouwen aan kennis, beleving en innovatie met een positieve impact voor de natuur. Ik wil graag het Natuurinvest team bedanken, met een warm hart voor het Agenschap Natuur en Bos en alle andere partners die dit mee mogelijk maakten."  Tom Embo, algemeen directeur van Natuurinvest.

 

Kennis over bos-, groen en natuurbeheer

Voor Thomas De Vos (mede-oprichter De Beer en De Vos Boomverzorging) en Thomas Boonen (boswachter Agentschap Natuur en Bos) zijn de opleidingen van Inverde een verrijking voor hun dagelijkse praktijk. De meerwaarde ligt bij de goede balans tussen theorie en praktijk en innovatieve technieken en natuurgerichte inzichten die continu worden toegevoegd aan het opleidingsaanbod.

Natuur als beleving creëert draagvlak voor natuuruitbreiding

Ina De Wash (directeur Natuur Park Zwin) sprak over de uitbreiding van het Natuur Park, de ooievaar als hun symbolische soort en het kijkcentrum mede gefinancierd door Natuurinvest. Bezoekers krijgen er de kans om in alle weersomstandigheden te genieten van een panoramisch zicht op de Zwinvlakte. Naast het bezoekerscentrum in het Zwin, stelt Natuurinvest ook bijzondere gebouwen van het Agenschap Natuur en Bos ter beschikking voor concessies, zaalverhuur, evenementen, fotoshoots en opnames. De Wouwershoeve van vzw Talander is zo een voorbeeld van een geslaagd project voor mens en natuur. De vzw biedt volwassenen met een verstandelijke beperking een unieke woon- en werkplek te midden van de natuur. In hun zorg- en recreatieboerderij in Arendonk, vlak bij het Gewestbos Ravels, hebben ze ook een eigen pluktuin voor bloemen en een theehuisje ingericht waar ze dagelijks fietsers en wandelaars ontvangen.

"Wij zijn heel blij dat we zo'n partner hebben gevonden voor onze terreinen. Het is een win-win voor ons beide." Kris Eggers, Boswachter van de Hoge Vijvers in Arendonck.

Innoverende projecten voor meer biodiversiteit

Werner Van Craenenbroeck (medewerker Natuurinvest) stampte 1,5 jaar geleden Tuinrangers uit de grond. Ondertussen zijn er bijna 40 steden en gemeenten aangesloten, met een groot team van vrijwilligers 'Tuinrangers' die buurtbewoners helpen met tips en tricks bij de aanleg van hun natuurlijke tuin. Frank Gerard (Participatie Maatschappij Vlaanderen) legde uit waarom investeren in natuuroplossingen ook bij hen aan belang wint. Zij investeerden mee in een innovatieve startup: Grassco (de eerste spinoff van Natuurinvest). Samen met private ondernemers uit Nederland en Vlaanderen wordt natuurmaaisel geraffineerd tot een biogebaseerde grondstof voor isolatiepanelen.

Innovatieve partnerschappen blijven een speerpunt voor de toekomst van Natuurinvest, naast samenwerken, kennisdelen en beleving. Een verhaal mede mogelijk gemaakt door jouw passie, steun en vertrouwen. Bedankt!

©Foto's door Diana Dimbueni.

30 jaar Natuurinvest

Sfeerbeeld

Sfeerbeeld

Sfeerbeeld