Webinarreeks: Landschapsbiografie als instrument voor geïntegreerde gebiedsanalyse

Online opleiding

Hollandersgatkreek en Blokkreek - Vilda - Yves Adams
 • Inhoud

  Een landschapsbiografie beschrijft op een geïntegreerde manier verleden en heden van een gebied, brengt cultuurhistorische en landschapsecologische kenmerken en waarden aan het licht, biedt mogelijkheden tot participatie, zet bouwstenen klaar voor beleid en beheer, en inspireert, over de sectoren heen. Daarmee is de landschapsbiografie een geknipt instrument voor de gebiedsanalyse die kandidaat-Landschapsparken en Nationale Parken Vlaanderen moeten (laten) opmaken, als basis van hun masterplan.

  Doelstelling  van deze opleiding is trekkers en beheerders van kandidaat-parken en ook andere personen en organisaties uit de landschappelijke sfeer conceptueel, methodologisch en praktisch op weg te zetten, met de bedoeling de kwaliteit van landschapsbiografieën hoog te krijgen om zo tot een sterke gebiedsvisie te komen. Na de opleiding weten de cursisten wat ze moeten doen 1) bij het uitschrijven van een bestek en het opvolgen van de opdracht of 2) bij het opmaken van een landschapsbiografie in eigen regie.

  Deze opleiding is een samenwerking tussen het agentschap Onroerend Erfgoed en Inverde.

 • Programma

  Het programma bestaat uit thematische bijdragen en gevalstudies.

  Webinar 1

  • Uitgangspunten en aanpak van landschapsbiografieën (Jan Bastiaens)
  • Landschapsbiografieën van Nederlandse natuurgebieden (Jan Neefjes en Hans Bleumink)

  Webinar 2

  • Cultuurhistorische aspecten van landschapsbiografieën (Theo Spek)
  • Landschapsecologische aspecten van landschapsbiografieën (Geert De Blust)

  Webinar 3

  • Landschapsbiografieën en participatie (Karin Stadhouders)
  • De landschapsbiografieën van de Kempense Heuvelrug (Bas Van der Veken en Els Oostvogels)

  Webinar 4

  • De landschapsbiografie van Noardeast-Fryslân (Dennis Worst)
  • De landschapsbiografie als bouwstenen voor visievorming (Berno Strootman)
 • Praktische Info

  Technische vereisten

  • De webinar kan je best volgen in Google Chrome.
  • Zorg dat je een goede internetverbinding hebt.

  Cursusmateriaal

  In je leeromgeving

  • vind je de link om je te registreren in ons webinarplatform;
  • vind je de presentatie van de webinar;
  • vind je links naar websites en publicaties.
 • Voor wie?

  Deze webinar is er voor iedereen die het concept landschapsbiografie wil leren kennen en ermee aan de slag wil gaan als instrument voor geïntegreerde gebiedsanalyse, als basis voor beleid en beheer. De opleiding mikt op trekkers en beheerders van kandidaat-Landschapsparken en Nationale Parken Vlaanderen, maar even goed op andere personen en organisaties uit de landschappelijke sfeer (medewerkers van regionale landschappen, intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten, gemeenten, provincies, Vlaamse overheid, terreinbeherende organisaties …).

  Voorkennis is niet nodig.

 • Lesgever
  Jan Bastiaens

  Jan Bastiaens

  Jan Bastiaens is geograaf en werkt als erfgoedonderzoeker landschap aan het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid.

  Jan Neefjes

  Jan Neefjes

  Jan Neefjes is bodemkundige en historisch-geograaf, en vormt samen met Hans Bleumink studiebureau Overland.

  Hans Bleumink

  Hans Bleumink

  Hans Bleumink is cultuurtechnicus en vormt samen met Jan Neefjes studiebureau Overland.

  Theo Spek

  Theo Spek

  Theo Spek is bodemkundige en historisch-geograaf, en werkt als hoogleraar landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Karin Stadhouders

  Karin Stadhouders

  Karin Stadhouders is historica-mediëviste en opgeleid in erfgoedstudies. Ze leidt Stadhouders Onderzoek Tekst en Advies/Verhalen van Stad en Land, en is verbonden aan het LDE Centre for Global Heritage and Development.

  Bas Van der Veken

  Bas Van der Veken

  Bas Van der Veken is bio-ingenieur en coördinator van het Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete.

  Els Oostvogels

  Els Oostvogels

  Els Oostvogels is landschapsarchitect, en werkt als projectcoördinator Kempense Heuvelrug bij Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete en adviseur landschappelijk erfgoed bij de IOED Land van Nete en Aa en bij de IOED Stuifzand.

  Dennis Worst

  Dennis Worst

  Dennis Worst studeerde bos- & natuurbeheer en landschapsgeschiedenis. Hij werkt als senior projecteider landschap en cultuurhistorie bij Landschapsbeheer Friesland. Tot voor kort was hij projectleider landschap en cultuurhistorie bij het adviesbureau Cultuurland Advies.

  Berno Strootman

  Berno Strootman

  Berno Strootman is landschapsarchitect en directeur van studiebureau Strootman Landschapsarchitecten. Tot voor kort was hij ook Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving.

  Geert De Blust

  Geert De Blust

  Geert De Blust is bioloog, met verdieping in natuurbeheer en landschapsecologie, en hij studeerde ook stedenbouw en ruimtelijke planning. Na zijn werk aan het INBO is hij nu nog verbonden aan de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling van de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.