Postgraduaat Tree Manager

Postgraduaat tree manager aan VIVES Zuid

Tree Manager inspecteert veteraanboom
 • Inhoud

  De Postgraduaat opleiding Tree Manager focust zich op de inrichting en het beheer van bomen. Uniek aan deze opleiding is dat bomen op alle schaalniveaus bestudeerd worden, van stedelijke beleidsvorming tot onderzoek en advies op individueel niveau.

  Op het stedelijke niveau leer je hoe je een bomenbestand planmatig kan beheren. Budgetbeheer, opstellen van een bomenplan, werken in een GIS-omgeving, bomen gericht inzetten binnen ecosysteemdiensten ...

  Op boomniveau besteden we aandacht aan aanlegtechnieken, inventarisatietechnieken en probleemstellingen als ziekten/plagen en schadegevallen. Dit stelt je in staat een expertiseverslag op te maken, een werf voor te bereiden en te coördineren. Beide niveaus worden gegeven vanuit het perspectief als opdrachthouder (boomverzorger, studiebureau …) en als opdrachtgever (gemeentebestuur, overheidsinstelling …).

  Je leert dus niet alleen omgaan met de interpretatie van bestekken, maar ook hoe je ze zelf kan opmaken. Inverde en VIVES bundelen hun krachten, beiden vanuit hun eigen specialisatie. Alle vakken worden gegeven door docenten met een academische en/of praktijkervaring. Je leert er naast technische competenties ook persoonlijke competenties over communicatie en organisatie.

  Dankzij de stedelijke benadering is de opleiding ruimer dan de vereisten om het ETT-certificaat te behalen. Het is wel de meest geschikte opleiding als voorbereiding op het behalen van dit certificaat. Er ligt een bijkomende focus op het planmatig beheren van bomen op macroschaal.

  Inschrijven?

  Inverde organiseert deze opleiding is samenwerking met VIVES. Inschrijven voor deze opleiding doe je op hun website.

 • Programma

  De opleiding is heel praktijkgericht. We werken samen met externe partners (gemeenten, private bouwheren) en behandelen reële cases. Zo gebeurt meteen een reality-check tijdens contactmomenten en presentaties voor groenambtenaren en schepenen. Elk thema wordt eerst ingeleid met stevige maar hands-on achtergrondinformatie. De opdrachten worden in groep of individueel aangepakt en bieden ook de gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen.

  De thema’s

  1. Bomen binnen ecosysteemdiensten
  2. Opmaak van een bomenplan
  3. Inventarisatietechnieken – en verwerking
  4. Bomen en werven
  5. Werforganisatie
  6. Expertiseopdrachten
  7. Boomverzorgingstechnieken: snoei – aanplant – verankering – bodem

  Evaluatie

  Je wordt regelmatig geëvalueerd. Deze evaluatie gebeurt hoofdzakelijk aan de hand van opdrachten en slechts in mindere mate met examens. Deze vinger aan de pols stelt ons in staat je tijdig individueel bij te sturen zodat je sterker uit de opleiding komt.

 • Praktische Info

  Voorkennis

  Je bent houder van het bachelordiploma agro- en biotechnologie afstudeerrichting groenmanagement of ervaring in de sector.

  Data

  De opleiding start op 24/9/2020 en vindt elke donderdag plaats, tot en met 3/6/2021, uitgezonderd schoolvakanties.

  Kostprijs

  € 6.750 (vrij van btw)
  De opleiding komt in aanmerking voor KMO-portefeuille en opleidingscheques. 

  Getuigschrift

  Als je slaagt voor de 36 studiepunten ontvang je als houder van een bachelor- of masterdiploma postgraduaatsgetuigschrift. Als je niet over een diploma hoger diploma onderwijs beschikt, ontvang je een getuigschrift.

  KMO-portefeuille

  Deze opleiding komt volledig in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille.
  Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. 
  Meer info op www.kmo-portefeuille.be - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

  Inschrijven?

  Inverde organiseert deze opleiding is samenwerking met VIVES. Inschrijven voor deze opleiding doe je op hun website.

 • Voor wie?

  Voor boomverzorgers, groenbeheerders, groenambtenaren en diensthoofden, studiebureaus.

  Voorkennis is vereist. Je hebt ervaring in de sector of je bent houder van het bachelordiploma agro- en biotechnologie afstudeerrichting groenmanagement.

 • Lesgever
  Tom Joye

  Tom Joye

  Tom is van opleiding bio-ingenieur bos- en natuurbeheer, maar heeft al snel de switch gemaakt naar boomverzorging en boombeheer. Hij geeft opleidingen aan uitvoerende boomverzorgers, boomtechnische raadgevers en boombeheerders. Daarnaast staat hij ook in voor de organisatie van de examens voor European Tree Worker en European Tree Technician, en volgt hij lokale en Europese projecten op die de link maken tussen boombeheer, kennis en vaardigheden.

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd in je buurt of op een gepaste datum? Schrijf je dan in op de interesselijst. In het (optionele) opmerkingenveld kan je aangeven welke locatie je voorkeur heeft. Indien je ingeschreven bent op deze interesselijst, houden we je op de hoogte van komende data waarop deze opleiding wordt georganiseerd.