Doe mee aan de #Trainedbyinverde wedstrijd

Trained By Inverde

#TRAINEDBYINVERDE

Inverde lanceert #TrainedByInverde. Met deze hashtag verzamelen we de verhalen van onze gemotiveerde cursisten op sociale media. Zo geven we hen een stem en een gezicht. En krijgen onze nieuwsgierige fans een blik achter de schermen. Week na week kunnen zij volgen hoe we samen met onze cursisten bijdragen tot een groener Vlaanderen.

WEDSTRIJD

opinel

Wat heb jij bij ons geleerd? Maak er een foto of filmpje van en deel jouw ervaring met #TrainedByInverde op Facebook of Instagram of Twitter. Dan pikken wij het op en wie weet win jij wel één van onze superhandige Opinels!

Let op: als je profiel beschermd is en de post niet publiekelijk toegankelijk, kunnen we je deelname helaas niet zien of registreren.

Bekijk hieronder de wedstrijdvoorwaarden.

Wedstrijdvoorwaarden

De wedstrijd loopt tot en met 30 juni 2020. Je maakt kans op één van de 5 Opinels.

 • Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Natuurinvest
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 bus 75
  B-1000 Brussel
 • De winnaar wordt persoonlijk verwittigd via e-mail of sociale media. Indien er geen reactie wordt ontvangen van de winnaar met de nodige gegevens, wordt een nieuwe winnaar gekozen.
 • De winnaar is de persoon met de mooiste/meest interessante foto of video, gepost binnen de wedstrijdperiode met de hashtag #trainedbyinverde. Over de uitslag kan niet gecommuniceerd worden.
 • Werknemers van Natuurinvest, hun partner en gezinsleden kunnen niet deelnemen.
 • Natuurinvest maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Natuurinvest kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is niet overdraagbaar, niet cumuleerbaar, ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan, ingeruild worden voor een som geld of te koop aangeboden. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.
 • De winnaars van de wedstrijd verlenen Natuurinvest toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van Natuurinvest/Inverde.
 • Elke deelnemer geeft Natuurinvest door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat Natuurinvest de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 • Natuurinvest kan niet aansprakelijk geacht worden indien de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of wordt geannuleerd.

 • Natuurinvest treedt op als verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van de persoonsgegevens die de deelnemer door zijn of haar deelname aan Natuurinvest bezorgt. Dit houdt in dat Natuurinvest deze persoonsgegevens zal verwerken conform de geldende privacyregelgeving, waaronder ook de Algemene verordening Gegevensbescherming (ook gekend als de ‘GDPR’), zodra deze van toepassing is. Natuurinvest zal deze persoonsgegevens (enkel) gebruiken om de deelname aan de wedstrijd te organiseren of voor informatieverstrekking rond de wedstrijd en #trainedbyinverde door middel van mailingen en via sociale media. Natuurinvest zal de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk voor het organiseren van de wedstrijd of voor het bereiken van de door de deelnemer aanvaarde doelstellingen van de verwerking, behoudens andersluidende wettelijke vereisten.

 • Natuurinvest tracht de prijs steeds binnen een redelijke termijn aan de winnaars te bezorgen. Natuurinvest kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging waarop zij geen controle heeft.

 • Met betrekking tot de persoonsgegevens heeft elke deelnemer steeds het recht op:

  • het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door één, meerdere of alle opgegeven voorkeuren voor het ontvangen van communicatie door Natuurinvest in te trekken,

  • een verzoek tot inzage van de persoonsgegevens,

  • een verzoek tot rectificatie van de persoonsgegevens,

  • een verzoek tot beperking van de verwerking van de persoonsgegevens,

  • een verzoek tot de algehele verwijdering van de persoonsgegevens,

  • een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat de deelnemer verzoekt om zijn of haar gegevens over te dragen naar zichzelf of naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft), en

  • een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. Voor alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan de deelnemer contact opnemen met Natuurinvest via het e-mailadres info@inverde.be. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing heeft de deelnemer ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam ‘Privacycommissie’).

 • Natuurinvest kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement.

tbi1
tbi2