De webinars van Inverde

Online gemak met onze gekende kwaliteit

De webinars van Inverde zijn live online opleidingen met dezelfde kwaliteit als onze fysieke opleidingen. Elke webinar vindt plaats op een vaste datum en tijdstip. Jij bepaalt de plaats waar je volgt: thuis, op het werk of ergens anders.

Persoonlijk & interactief

Je krijgt les van onze ervaren experts. En tijdens elke sessie kan je via de chatfunctie vragen stellen. Elke webinar kan je achteraf herbekijken, op jouw tempo.

Goed voor je portemonnee en het milieu

Jij hoeft je niet te verplaatsen, wij hoeven geen lokaal te boeken en ook de lesgever blijft thuis. Zo besparen we samen kosten. Daarom is een webinar goedkoper dan een klassieke opleiding. En daarbij stoten we minder CO2 uit. Goed voor je portemonnee en het milieu dus.

Wetgeving en subsidiëring bij bosaanplantingen

Wetgeving en subsidiëring bij bosaanplantingen

Dinsdag 28 september van 9u30 tot 11u30

Tijdens dit webinar gaan we dieper in op de wetgeving en de subsidies die van toepassing zijn bij bebossing. Aan de hand van cases illustreren we hoe en welke vergunningen je als bebosser moet aanvragen en welke ondersteuning je mag verwachten. 

Na deze webinar kan je met een gerust hart (en financiële ondersteuning) aan het planten slaan!

Overlast door soorten: waar kan ik terecht?

Overlast door soorten: waar kan ik terecht?

Woensdag 6 oktober van 9u30 tot 11u30

Tijdens dit webinar gaan we dieper in op overlastsoorten en hoe hiermee (als gemeente) om te gaan.

Na het webinar weet je hoe soorten beschermd worden in Vlaanderen en welke mogelijkheden er zijn om overlastsoorten te beheersen. Je weet de preventieve maatregelen die per soort zijn uitgewerkt, terug te vinden en de juiste infoloketten aan te spreken. 

Je weet ook hoe je bij schade door overlastsoorten aan de slag kunt en welke vergoeding er eventueel voorhanden is.

Regenwater en vergroenen slim combineren

Regenwater en vergroenen slim combineren

Vrijdag 15 oktober van 9u30 tot 11u30

Tijdens dit webinar van expert Birgit De Bock ontdek je alle opportuniteiten om een groenblauw netwerk te voorzien.

Birgit geeft je de technische uitleg en de nodige bagage over groenblauwe netwerken. De informatie en uitleg over wat de belangrijkste maatregelen inhouden, worden uiteengezet aan de hand van goede praktijkvoorbeelden.

Op het einde van dit webinar kan je aan de slag met de aanleg van blauwgroene systemen zowel op kleine als grotere schaal.

Voedselbossen: wat zegt de wet?

Voedselbossen: wat zegt de wet?

Dinsdag 19 oktober van 9u30 tot 11u30

Voedselbossen zijn nieuw én een hot topic in Vlaanderen. Voedselbosprojecten schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Volgens de liefhebbers van voedselbossen hebben ze het potentieel om één van de landbouwvormen van de toekomst te worden.

Na dit webinar ben je op de hoogte van de relevante wetgeving. En weet je welke vergunningen je nodig hebt. Zo kan je met een gerust geweten aan de slag

Natuurwetgeving in een notendop

Natuurwetgeving in een notendop

Dinsdag 26 oktober van 9u30 tot 11u30

Natuurelementen, vegetaties en soorten zijn in Vlaanderen beschermd door verschillende wetgeving. Bovendien is die wetgeving bijzonder complex en weinig gekend.

Tijdens dit webinar gaan we dieper in op de wet- en regelgeving die de natuur beschermt in Vlaanderen. Je krijgt een overzicht met verwijzing naar informatiebronnen. Bovendien reiken we je handige tips en schema’s aan om jouw vragen over natuurwijzigingen vlot(ter) te kunnen beantwoorden.

Zo kan je met een gerust gemoed aan de slag in de natuur.

Begraafplaatsen als toekomstige groene ruimte

Begraafplaatsen als toekomstige groene ruimte

Donderdag 28 oktober van 10u tot 12u

De grijze begraafplaats van vroeger is niet meer. Vergroening en omvorming van begraafplaatsen wint de laatste jaren aan belang. In dit webinar bespreken we hoe begraafplaatsen ingezet kunnen worden als instrument voor toekomstige groene ruimte.

De volgende onderwerpen aan bod:

  • De begraafplaats van de toekomst?
  • Het wetgevend kader: wat is (niet) mogelijk?
  • Beleving: de begraafplaats als onderdeel van een ruimer structuurplan.
  • Welke rol kan de begraafplaats spelen voor het klimaat en meer biodiversiteit?
Persoonlijke beschermingsmiddelen om veilig te werken met de kettingzaag

Persoonlijke beschermingsmiddelen om veilig te werken met de kettingzaag

Woensdag 17 november van 10u tot 12u

Veilig werken met de kettingzaag: daar komt heel wat bij kijken! In dit webinar krijg je een beeld van de basisregels. Wat betekent ergonomisch werken met de kettingzaag en hoe beperk je het risico op letsel bij een kick-back of terugslag?

Zo zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) van groot belang. Deze PBM’s worden uitgebreid besproken. Welke zijn noodzakelijk? Waar zitten nu precies de verschillen? Na dit webinar heb je alle kennis op zak om de beste PBM’s aan te kopen.

Invasieve exoten van de Europese Unielijst

Invasieve exoten van de Europese Unielijst

Donderdag 18 november van 10u tot 12u

Invasieve exoten zijn een bedreiging voor inheemse biodiversiteit. Vanuit Europa moeten de lidstaten actie ondernemen tegen bepaalde invasieve exoten. Daarom werd de Europese Unielijst ontwikkeld. 

Hoe gaat Vlaanderen daarmee om en wat wordt er verwacht van natuurbeheerders? Wat kan jij als natuurbeheerder doen om de invasieve exoten op de Europese Unielijst aan te pakken? Dat ontdek je tijdens dit webinar.

Boswetgeving

Boswetgeving

Dinsdag 23 november van 9u tot 12u

Wil je dieper duiken in de wet- en regelgeving die van toepassing is op bossen? Dan is dit webinar voor jou.

Je leert over de juridische definitie van bos, het geïntegreerde, multifunctionele bosbeheer en hoe bosbescherming in Vlaanderen wettelijk geregeld is. Je bespreekt de verbodsbepalingen in openbare en private bossen en het beheerplan.

Welke regeling je moet toepassen bij het kappen van bomen in bossen (beheerkap versus ontbossing) komt ook aan bod.

Bomen vellen: hoe herken ik een veilige velling?

Bomen vellen: hoe herken ik een veilige velling?

Woensdag 24 november van 10u tot 12u

Moet jij toezien op het veilig gebruik van de kettingzaag binnen jouw team? En in het bijzonder op het veilig vellen van bomen? Als preventieadviseur, controleur of leidinggevende hoef je de vaardigheden niet zelf te bezitten, maar heb je wel de kennis nodig over hoe een velling veilig wordt aangepakt. Hiervoor zijn een aantal essentiële stappen nodig die uit de doeken worden gedaan in dit korte webinar.

Fytoremediatie onder de loep genomen

Fytoremediatie onder de loep genomen

Vrijdag 26 november van 9u30 tot 11u30

Planten inzetten om de bodem en het grondwater te zuiveren van giftige stoffen, dat is fytoremediatie. Het is een ecologische saneringstechniek. De planten verwijderen verontreinigende stoffen uit het milieu, slaan ze op in hun weefsel en breken ze af tot onschadelijke producten.

Tijdens dit webinar doen sprekers Mario Clemmens en Dirk Dubin de techniek en de meerwaarde van fytoremediatie uit de doeken. Daarnaast zetten ze de voor- en nadelen van deze innovatieve techniek op een rijtje en verduidelijken dat het verder verfijnen van deze techniek een permanente uitdaging is en blijft. 

Wat is het voordeel van het Europese Europees kettingzaagcertificaat?

Wat is het voordeel van het Europese Europees kettingzaagcertificaat?

Woensdag 1 december van 10u tot 12u

Sinds enkele jaren is het mogelijk een Europees kettingzaagcertificaat (ECC) te behalen. In de eerste plaats als bewijs van iemands kennis en vaardigheid om veilig met de kettingzaag te werken.  Het certificaat bestaat uit verschillende niveaus. Die zijn telkens vastgelegd in de Europese kettingzaagnormen (ECS).

Deze zijn een ideale kapstok om kettingzaagwerk in je veiligheidscultuur op te nemen en zo ook aan de preventiecultuur bij te dragen. Want ongevallen voorkomen met bijhorend leed, arbeidsongeschiktheid en schade is in ieders voordeel.

In dit webinar kom je alles te weten over wat de meerwaarde van ECC is voor jou en je organisatie.   

 Webinar: Een overzicht van het Europees natuurbeleid

Webinar: Een overzicht van het Europees natuurbeleid

Do 9 december van 10u tot 12u

Wil je meer te weten komen over o.a. de Europese biodiversiteitsstrategie, Vogel- en Habitatrichtlijnen, de Europese Green deal? Dan ben je bij dit webinar aan het juiste adres.

Tijdens dit webinar wordt een overzicht gegeven van de Europese strategie ter bescherming van de natuur. We gaan eerst even terug in de tijd om te kijken welke keuzes Europa gemaakt heeft in een aantal verdragen, om dan te bekijken wat de Europese Unie vandaag de dag doet.

Alles wat je moet weten over accugereedschap in de groensector

Alles wat je moet weten over accugereedschap in de groensector

Woensdag 8 december van 10u tot 12u

Een goed alternatief voor tweetakttoestellen zijn tuinmachines op accu. Die zijn emissievrij en maken een pak minder geluid. En steeds meer fabrikanten van tuinmachines produceren accumachines. Van grasmaaiers op accu, accu-kettingzagen, haagscharen met een accu tot accubosmaaiers.

Zit je met vragen over accumachines? Dan is dit webinar voor jou. We starten met de basis. Je leert het verschil tussen volt, ampère-uur en wattuur. En je ontdekt hoe je toestellen en batterijen met elkaar vergelijkt. Ook ontdek je waarop je moet letten bij het opladen en stockeren van accu’s om de levensduur maximaal te houden.

Wetgeving bij het kappen van bomen buiten bos

Wetgeving bij het kappen van bomen buiten bos

Dinsdag 14 december van 9u tot 12u

Wil je bomen kappen? Dan moet je rekening houden met heel wat wettelijke bepalingen. Want bomen vallen onder een brede waaier aan wetgeving. Tijdens dit webinar gaan we dieper in op de situatie buiten bossen. We bespreken de verschillende verbodsbepalingen, vergunnings- en toelatingsplichten bij het kappen van bomen buiten bos. Dat doen we aan de hand van cases en handige beslissingstools.

Na dit webinar vind jij jouw weg door de complexe materie rond bomen kappen. En weet je bij welke instanties je terecht kan voor de juiste vergunning of meer advies.

Risicobeheersing en LMRA in de groensector

Risicobeheersing en LMRA in de groensector

Woensdag 15 december van 10u tot 12u

Tijdens dit webinar krijg je praktische tools aangereikt om goede taakrisicoanalyses, veiligheidsinstructiekaarten en LMRA’s te maken. Bovendien komt je te weten wat goede bronnen zijn hiervoor. De belangrijke aspecten die specifiek van toepassing zijn bij risicobeheersing en werken in de groensector, worden besproken. Ook praktische tools zoals beslissingstabellen, invulformulieren, lijsten met risico’s en gepaste maatregelen komen aan bod in dit webinar.

Na dit webinar ben je beter in staat de link te leggen met de praktijk op het terrein. Van werken op afgelegen plaatsen, met specifieke machines tot werken in bijzondere omstandigheden. Zo til je de werkbaarheid van het veiligheidsbeleid op een hoger niveau. 

Hoe zaai ik een bos?

Hoe zaai ik een bos?

Dinsdag 18 januari van 14u tot 16u

Wil je nieuw bos realiseren? Of moet je je bos verjongen? En denk je hierbij aan zaaien als alternatief voor aanplanten?

Tijdens dit webinar leer je alles over de voor- en nadelen van zaaien en welke soorten hiervoor geschikt zijn. Na afloop heb je inzicht in het proces van het zaaien, van terreinvoorbereiding tot het zaaien zelf. Ook staan we even stil bij relevante regelgeving. Zo heb je een pak info om zelf aan de slag te gaan met het zaaien van bos.

Hoe ga je aan de slag met fytoremediatie?

Hoe ga je aan de slag met fytoremediatie?

Vrijdag 28 januari van 9u30 tot 12u30

Planten inzetten om de bodem en het grondwater te zuiveren van giftige stoffen, dat is fytoremediatie. Het is een ecologische saneringstechniek. De planten verwijderen verontreinigende stoffen uit het milieu, slaan ze op in hun weefsel en breken ze af tot onschadelijke producten.

Tijdens dit webinar nemen sprekers Dirk Dubin en Mario Clemmens je mee in de verschillende stappen die nodig zijn om met fytoremediatie aan de slag te gaan. Ze maken je wegwijs in de code van goede praktijk en reiken handvaten aan om de haalbaarheid in te schatten en projecten in te richten, te beheren en te monitoren. Deze verschillende aspecten worden toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.

Aan de slag met bloemenweides

Aan de slag met bloemenweides

Woensdag 16 februari van 13u30 tot 16u

Wil je in je tuin of park een bloemenweide aanleggen? En weet je niet goed hoe je hieraan moeten beginnen? Dan is dit webinar voor jou.

Tijdens dit webinar leer je alles over de aanleg, het beheer en onderhoud van bloemenweides. Je ontdekt het verschil tussen een bloemenakker en bloemenweide. En je komt te weten hoe je een weide bloemenrijker maakt. Zo heb je alle info om de juiste plek te zoeken en aan de slag te gaan om je eigen bloemenrijkdom te creëren.

Hoe het werkt

Schrijf je in

Via onze website, schrijf jij je in voor een webinar naar keuze. Na je registratie en eventuele betaling, ontvang je een bevestigingsmail.

Maak een account aan

Zorg ervoor dat je vóór de start van het webinar een account hebt aangemaakt bij het webinarplatform Livestorms. Bij een gratis webinar doe je dit meteen. Voor een betalende webinar doe je dit via één van de bevestigingsmails. Je account gebruik je om deel te nemen.

Geniet van je webinar

Vlak voor de start van de webinar krijg je een herinneringsmail. Zo meld jij je probleemloos en op tijd aan voor de webinar. Geniet van je online leerervaring en stel gerust vragen. Achteraf krijg je een link naar de opname van de webinar en eventueel bijkomend lesmateriaal.