ANB_Boswachter Koen-21.jpg

Heb je er altijd al gedroomd om boswachter te worden? Droom je van een zinvolle job waarbij je mee het verschil kan maken voor de Vlaamse natuur? Hier lees je wat er allemaal bij komt kijken en welke opleiding je nodig hebt.

Elk van deze functies heeft een welomschreven takenpakket waar deel twee van de opleiding Natuurmanagement je helemaal op voorbereidt.

Bekijk de opleiding Natuurmanagement

Boswachter

Als boswachter sta je in de eerste plaats in voor het beheer van de eigen terreinen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Je werkt mee aan de uitwerking van beheerplannen en zorgt voor een correcte uitvoering ervan zodat de sociale, economische en ecologische functies van de domeinen in evenwicht zijn.

Dossier- en gegevensbeheerder

Als dossier- en gegevensbeheerder met terreintaken focus je op de realisatie van het natuurbeleid in gebieden die niet beheerd worden door Natuur en Bos. Je geeft advies aan private eigenaars, natuurverenigingen, landbouwers en anderen over de haalbaarheid en wenselijkheid van bepaalde maatregelen. Zo zoek je naar een afstemming tussen de doelstellingen van een eigenaar en de doelstellingen van Natuur en Bos. De opleiding Natuurmanagement is niet noodzakelijk voor deze functie, maar biedt je wel een goede basis.

Natuurinspecteur

Als natuurinspecteur waak je erover dat de natuurregelgeving (in brede zin) in Vlaanderen wordt nageleefd. Je behandelt meldingen, doet vaststellingen op het terrein en tracht bij natuurschade een herstel te bekomen. Als natuurinspecteur kan je aanmaningen geven maar bij ernstige overtredingen kan je ook verbaliseren. Als natuurinspecteur communiceer je op een correcte en professionele manier met (potentiële) overtreders.

ANB_Boswachter Koen-01.jpg

De verschillende functies hebben regelmatig overleg en werken nauw samen.

De overheid kan mensen contractueel of statutair tewerkstellen. Contractuele werknemers worden tewerkgesteld bij de Vlaamse overheid door middel van een contract, net zoals dit gebeurt in de private sector. Statutaire werknemers of ambtenaren worden benoemd via een besluit, nadat zij een proefperiode succesvol hebben doorlopen.
 

I. Overkoepelende voorwaarden opname functie boswachter, natuurinspecteur of beleidsadviseur*

Op 24 april 2015 keurde de Vlaamse Regering de aanwervingsvoorwaarden goed voor de functies boswachter, natuurinspecteur en beleidsadviseur voor het Agentschap voor Natuur en Bos. Natuur en Bos verwacht dat elke kandidaat natuurinspecteur, boswachter of beleidsadviseur beschikt over:

  • een getuigschrift 'Natuurmanagement - basis';
  • een diploma van het hoger secundair onderwijs;
  • een rijbewijs B.

*Ondertussen is de functie van beleidsadviseur gewijzigd naar dossier- en gegevensbeheerder.

Ia. Het getuigschrift 'Natuurmanagement - basis'

De opleiding Natuurmanagement is opgebouwd uit twee aanvullende delen.

Het eerste deel 'Natuurmanagement - basis' is een algemeen vormend deel. Slagen voor het examen dat volgt op de opleiding ‘Natuurmanagement – basis’ is een voorwaarde om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de functies boswachter en natuurinspecteur.

Het tweede deel is opgesplitst in drie trajecten op maat van de drie functies.

Wie in het bezit is van het getuigschrift 'Natuurmanagement - basis' kan starten met het tweede deel van de opleiding . Je kiest dan één van de drie trajecten voor de functie van jouw keuze. Stel dat je geselecteerd werd, krijg je binnen de werktijd tijd om het tweede deel van de opleiding Natuurmanagement te volgen.

Ook na het tweede deel kan je deelnemen aan een examen. Hieraan zal het getuigschrift ‘Natuurmanagement’ gekoppeld worden, met vermelding van de specialisatie die je koos (boswachter/natuurinspecteur/advies en beleid van de groene ruimte).

"Een dankwoordje aan alle lesgevers om de lessen zo interessant en praktijkgericht te geven en veel succes aan de nieuwe cursisten, ik heb het gevoel dat ik de juiste bagage heb meegekregen en ga met veel goede moed samenwerken aan meer en betere natuur in Vlaanderen!"
~ Kurt De Meulemeester, beleidsadviseur ANB

Ib. Het diploma hoger secundair onderwijs

Je dient te beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs, m.a.w. een diploma van het zesde jaar secundair onderwijs met volledig leerplan (algemeen, technisch, kunst– of beroepssecundair onderwijs).

Indien je je diploma hoger secundair onderwijs in het buitenland hebt behaald, dien je je diploma te laten homologeren of gelijkstellen. Deze papieren zijn noodzakelijk en vereist voor aanwerving. Meer informatie over de procedure is terug te vinden op www.naric.be.

Indien je onderwijs hebt gevolgd in een andere taal dan het Nederlands, dien je - alvorens je in dienst kan treden bij de Vlaamse overheid - te slagen voor een Nederlandstalige taaltest bij Selor.

De functies van boswachter, natuurinspecteur en beleidsadviseur worden vergoed volgens het gevraagde diploma, meer bepaald in de graad van technicus, met bijhorende salarisschaal C121. Op www.vlaanderen.be/arbeidsvoorwaarden kan je nagaan hoeveel het loon op maandbasis bedraagt.

II. Jobkansen

Hou er rekening mee dat de vraag naar een job als boswachter bij het Agentschap voor Natuur en Bos groot is en de vacatures beperkt zijn. De opleiding blijft echter een goede basis voor andere functies binnen de sector.

ANB_Boswachters_uniform-44.jpg

III. Selectieprocedure

Wanneer er een vacature is voor een contractuele betrekking, kan iedereen die beschikt over het juiste diploma, het getuigschrift 'Natuurmanagement - basis', een rijbewijs B en die voldoet aan eventueel andere vereisten deelnemen. De selectieprocedure bestaat uit een CV-screening, een screening van jouw competenties, jouw motivatie en jouw technische competenties. Voor elke vacature kan je de volledige informatie vinden in het vacaturebericht.

IV. Specifieke vereisten

Voor de functies van natuurinspecteur en boswachter zijn er bijkomende specifieke vereisten:

  • bereid zijn een wapen te dragen en ermee om te gaan;
  • over een goede fysieke conditie beschikken;
  • de Belgische nationaliteit bezitten;
  • bij voorkeur wonen in het ambtsgebied.