Webinarreeks: Ecologische bodemsanering met beplanting

Opleidingstraject fytoremediatie

Fytoremediatie op een testveld - ® Bio2Clean
 • Inhoud

  Fytoremediatie is een duurzame, ecologische bodemsaneringstechnologie. Die technologie maakt gebruik van planten en hun geassocieerde micro-organismen. Samen verwijderen ze verontreinigende stoffen uit bodem, water of sediment via afbraak, extractie, transformatie of vervluchtiging.

  Fytoremediatie staat al een aantal jaren in de belangstelling. Logisch ook: het is een innovatieve, milieuvriendelijke, duurzame en lage-kosten sanerings-alternatief voor huidige saneringsmethodes. Fytoremediatie biedt dan ook heel wat voordelen: op vlak van kwaliteit van de leefomgeving, natuurlijk kapitaal, biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

  Daarom organiseert Inverde deze webinarreeks, in samenwerking met Bio2Clean. De reeks bestaat uit de webinars Kennismaking met fytoremediatie  en Praktisch aan de slag met fytoremediatie. Je kan je inschrijven voor één webinar per keer. Of ze beide aankopen. Daarnaast kan je ook deelnemen aan  de workshop met terreinbezoek Fytoremediatie in de praktijk. Daar pas je toe wat je leert in de webinars en bekijk je goede voorbeelden in de praktijk.

  Inhoud

  Webinar: Kennismaking met fytoremediatie

  Tijdens dit webinar doen sprekers Mario Clemmens en Dirk Dubin de techniek en de meerwaarde van fytoremediatie uit de doeken. Daarnaast zetten ze de voor- en nadelen van deze innovatieve techniek op een rijtje en verduidelijken dat het verder verfijnen van deze techniek een permanente uitdaging is en blijft. 

  Webinar: Praktisch aan de slag met fytoremediatie

  Tijdens dit webinar nemen sprekers Dirk Dubin en Mario Clemmens je mee in de verschillende stappen die nodig zijn om met fytoremediatie aan de slag te gaan.  Ze maken je wegwijs in de code van goede praktijk en reiken handvaten aan om de haalbaarheid in te schatten en projecten in te richten, te beheren en te monitoren.  Deze verschillende aspecten worden toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.

 • Programma

  Webinar: Kennismaking met fytoremediatie - Bodemsanering met beplanting

  • Mechanismen en processen van fytoremediatie
  • Types verontreinigingen: van metalen, PAK’s, minerale olie tot VOCl, PFOS/PFAS, nutriënten en pesticiden
  • Plantensoorten
  • Randvoorwaarden voor fytoremediatie
  • Meerwaarde van fytoremediatie met betrekking tot duurzaamheid, biodiversiteit ...

  Webinar: Praktisch aan de slag met fytoremediatie - Bodemsanering met beplanting

  • Code van Goede Praktijk Fytoremediatie
  • Wettelijk kader
  • Haalbaarheid
  • Ontwerp
  • Inrichting en beheer
  • Monitoring van een fytoremediatieproject
  • Voorbeelden: Resanat, Narmena, Roeselare
 • Praktische Info

  Technische vereisten

  • De webinar kan je best volgen in Google Chrome.
  • Zorg dat je een goede internetverbinding hebt.

  Cursusmateriaal 

  In je leeromgeving 

  • vind je de presentatie van de webinar;
  • vind je de link om je te registreren in ons webinarplatform;
  • vind je links naar e-loketten en informatiebronnen.

  Opleidingsuren voor Milieucoördinatoren

  • Deze opleiding komt in aanmerking als bijscholing voor milieucoördinatoren.

  Permanente bijscholing bodemsaneringsdeskundigen

 • Voor wie?

  Dit opleidingstraject is interessant voor landschapsarchitecten, biologen, geografen, landbouwers, natuurbeheerders, ruimtelijke planners, openbare besturen, milieu en bodem consulenten en anderen die in hun job te maken hebben met verontreinigde bodems.

 • Lesgever
  Mario Clemmens

  Mario Clemmens

  Mario Clemmens is geoloog en houder van een bosbouw-bekwaamheidsgetuigschrift. Van 1996 tot 2004 was Mario geoloog-projectleider bij erkend bodemsaneringsdeskundige nv Bureau voor Milieu-Onderzoek. Sedert 2005 is hij zaakvoerder van bvba Clemmens Consult en actief als consultant op vlak van pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen, ecologisch terreinbeheer en fytoremediatie. Daarnaast heeft Mario een ruime ervaring met betrekking tot integrale kwaliteitszorg en projectmanagement.

  Dirk Dubin

  Dirk Dubin

  Dirk Dubin is industrieel ingenieur chemie en heeft een erkenning als milieucoördinator A voor het Vlaamse Gewest. Van 1999 tot 2014 was Dirk milieuingenieur en rechterhand van de milieucoördinator voor zowel Ford Genk als de testbanen te Lommel. Sinds 1999 volgde hij er de bodemsaneringsprojecten op, werkte hierbij continu samen met de onderzoekers van CMK en promootte intern het gebruik van fytoremediatie.

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.

Gerelateerde opleidingen