Webinar: tuin en wet

tuinenwet
 • Inhoud

  Van burenruzies wil je nooit de oorzaak zijn. Vaak ontstaat overlast wanneer de regels onvoldoende gekend zijn of niet gerespecteerd worden. Vanaf het ontwerp van de tuin houd je dan ook best rekening met alle wettelijke bepalingen, zodat de aanleg reglementair verloopt. In dit webinar verzamelen we het uitgebreide scala aan wetgeving die zich in de tuinen afspelen en verdiepen we ons in de meest gestelde vragen. Daarnaast bespreken we hoe je overlast kan vermijden en hoe je kan optreden als hinder toch ontstaat.   

  Het scala aan wetgeving dat speelt in tuinen, is complex én recent gewijzigd. Waar plaats ik de omheining en hoe hoog mag die zijn? Welke plantafstanden moet ik respecteren ten opzichte van de perceelsgrens? Kan ik nog leibomen tegen een gemene muur plaatsen? Wat bij overhangende takken en doorschietende wortels afkomstig van straatbomen? Heb ik voor een boomhut of zwemvijver een stedenbouwkundige omgevingsvergunning nodig? Heb ik die vergunning nodig voor een tuinpad in waterdoorlatende verharding? En wat als er beschermde plant- of diersoorten opduiken in mijn tuin? In hoeverre ben ik dan nog ‘baas in eigen tuin’?  

  Dit webinar biedt een antwoord op de meest gestelde vragen in verband met tuin en wetgeving.

 • Programma

  Dit webinar behandelt de volgende wetgeving en biedt een antwoord op onder andere deze vaak gestelde vragen: 

  • Het Burgerlijk wetboek en het Veldwetboek: hoever mag beplanting van de perceelsgrens staan? Wat met begroeiingen die over de perceelsgrens groeien? Mag ik takken zelf afzagen of wortels wegnemen? Hoe zit het met leibomen? Hoe sluit ik mijn percelen af en vanaf wanneer wordt een afsluiting ‘gemeen’? 

  • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de stedenbouwkundige omgevingsvergunning: heb ik een vergunning nodig om bomen te planten, snoeien of te kappen in mijn tuin? Mag ik zomaar een zwemvijver graven, afsluitingen plaatsen, een serre bouwen of verharding aanleggen? Hoe vraag ik de vergunning aan? 

  • Het Bosdecreet: ik heb een tuin met veel bomen: wordt dit juridisch als bos beschouwd? Mag ik snoeien of kappen in mijn ‘bostuin’? Mag ik er dieren laten grazen?   

  • Soortenbesluit: Wat als ik beschermde soorten (vogels, vleermuizen, amfibieën …) of invasieve soorten vaststel in de tuin? Wat als die overlast veroorzaken? 

  • Gemeentelijke regelgeving: mag ik zomaar een gevel- of tegeltuin aanleggen? Wat met een groenslinger?  

  • Milieuwetgeving over branden in open lucht (VLAREM): mag ik een vuurtje stoken in mijn tuin? Mag ik mijn snoeiafval zelf verbranden? Zijn er beperkingen bij het gebruik van een vuurschaal of vuurkorf? 

  Na dit webinar weet je het antwoord op deze en andere vragen. Je weet ook waar je informatie kan putten, vrijstellingen kan nakijken en vergunningen kan aanvragen. Je krijgt een aantal handige flowcharts die je verder op weg zetten. Zo kan je met een gerust hart aan de slag in de tuin.   

 • Praktische Info

  Technische vereisten  

  • De webinar kan je best volgen in Google Chrome.  

  • Zorg dat je een goede internetverbinding hebt.  

 • Voor wie?

  Tuinarchitecten, tuinontwerpers, tuinaannemers, lokale besturen, vrederechters, Tuinrangers, tuincoaches en iedereen met een tuin.  

  Voor deze webinar is geen voorkennis vereist. 

 • Lesgever
  Liselot Ledene

  Liselot Ledene

  Liselot gaat wild op wetgeving, wat een beetje atypisch is voor een bio-ingenieur in land- en bosbeheer. Geef haar een case en ze spit ze uit tot op het bot. Met veel plezier laat ze jullie de bomen door het complexe bos van de natuurbehoudswetgeving zien.

   

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.