Webinar: Overlast door soorten: waar kan ik terecht?

Online opleiding

Nijlgans - Lars Soerink - Vilda
 • Inhoud

  Natuurbehoud werkt aan de bescherming en de bevordering van verschillende diersoorten zoals vogels, bevers, vossen en wolven. Dat geeft mooie resultaten op het terrein.

  Maar het kan ook mindere kanten hebben. Vooral als die diersoorten schade veroorzaken. Zoals aangereden wild, aangepikt fruit, kaalgevreten akkers en dood (pluim)vee. Preventieve maatregelen kunnen dit helpen voorkomen, maar volstaan soms niet. Valt er schade te betreuren? Dan kan je gebruik maken van de soortenschaderegeling. Die werd uitgewerkt om de schade te vergoeden.

  Tijdens dit webinar gaan we dieper in op overlastsoorten en hoe hiermee (als gemeente) om te gaan. We bespreken de wettelijke mogelijkheden inzake beheersing en bestrijding uit het Soortenbesluit en de jachtwetgeving. We verwijzen naar de preventieve maatregelen die schade door al dan niet beschermde diersoorten kunnen voorkomen. Vervolgens gaan we in op de soortenschaderegeling en het e-loket. Aan de hand van praktijkvoorbeelden beantwoorden we vaak gestelde vragen en geven we tips inzake infoloketten en aanspreekpunten mee. 

  Na het webinar weet je hoe soorten beschermd worden in Vlaanderen en welke mogelijkheden er zijn om overlastsoorten te beheersen. Je weet de preventieve maatregelen die per soort zijn uitgewerkt, terug te vinden en de juiste infoloketten aan te spreken. Je weet ook hoe je bij schade door overlastsoorten aan de slag kunt en welke vergoeding er eventueel voorhanden is.

 • Programma

  Tijdens dit webinar van 2 uur komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wetgeving rond de bescherming en beheersing van soorten in Vlaanderen: beschermde soorten, jachtwild, invasieve exoten, …
  • Overlastsoorten: hoe kan ik ze voorkomen en wat te doen bij schade? We bespreken: hoe u overlast door o.a. everzwijn, vos, wolf, steenmarter, ganzen, duiven, konijnen, kraaiachtigen, das, bever, halsbandparkiet, Aziatische hoornaar, processierups,… kan voorkomen. Wat u kan doen bij vissterfte, bij valwild, bij nesten van beschermde soorten in stedenbouwkundige projecten. Welke schade in aanmerking komt voor schadevergoeding, hoe u een dossier aanvraagt en hoe het proces verloopt en bij welke instanties u terecht kan voor praktische ondersteuning.
  • Er is voldoende ruimte om vragen te stellen. Een dossierbeheerder jacht en soortenschade van het Agentschap voor Natuur en Bos is tijdens het webinar aanwezig om al uw vragen live te beantwoorden.  
 • Praktische Info

  Technische vereisten

  • De webinar kan je best volgen in Google Chrome.
  • Zorg dat je een goede internetverbinding hebt.

  Cursusmateriaal 

  In je leeromgeving 

  • vind je de link om je te registreren in ons webinarplatform;
  • vind je de presentatie van de webinar;
  • vind je links naar e-loketten en informatiebronnen.
 • Voor wie?

  Deze webinar is er voor:

  • gemeentes die met diverse problematieken inzake overlastsoorten geconfronteerd worden;
  • voor iedereen die op een laagdrempelige manier wil bijleren over overlastsoorten en hoe schade door die soorten voorkomen of vergoed kan worden.

  Voorkennis is niet nodig. 

 • Lesgever
  Liselot Ledene

  Liselot Ledene

  Liselot gaat wild op wetgeving, wat een beetje atypisch is voor een bio-ingenieur in land- en bosbeheer. Geef haar een case en ze spit ze uit tot op het bot. Met veel plezier laat ze jullie de bomen door het complexe bos van de natuurbehoudswetgeving zien.

   

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.

Gerelateerde opleidingen