Webinar: begraven en natuur: een perfecte combinatie?

Wat zegt de wet? Wat mag, wat mag niet? Wat komt erbij kijken?

begraafplaats Tjoenerhof NL© KAbeels.JPG
 • Inhoud

  Wil jij weten hoe je kan meewerken aan een begraafplaats van de toekomst? Wil jij ook af van die grijze begraafplaatsen die lijken op kiezelwoestenijen? Wil je meewerken aan vergroening en omvorming van begraafplaatsen en dat met een beperkt extensief onderhoud? 

  Een begraafpark, een begraafbos, een begraafplek of begraafnatuur, het zijn verschillende concepten die allemaal streven naar hetzelfde doel: meer natuur toelaten waar mensen begraven worden. Het ene ziet er al natuurlijker uit dan het andere, al hangt er veel af van het gevoerde beleid en beheer. 

  Tijdens dit webinar krijg je aan de hand van gerealiseerde voorbeelden in Vlaanderen, Nederland en Duitsland inzicht op welke types natuurbegraafplaatsen er al bestaan. Hoe ze van elkaar verschillen en welk beheer hierbij werd toegepast, zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen. We laten zien dat door een dergelijk extensief beheer sommige delen van begraafplaatsen voor zeldzame fauna of flora nieuwe leefgebieden opleveren.  

  Je ontdekt welke mogelijkheden er zijn om begraafplaatsen met natuur te combineren en op welke manier je aan de slag kan gaan in je eigen gemeente. Daarbij wordt duidelijk wat kan en mag, bij welke dienst je daarvoor terecht kan en welke procedure daarbij van toepassing is. Met deskundige uitleg licht expert Karina Abeels het wetgevend kader toe en biedt ze een overzicht van de huidige spelers op het vlak van natuurbegraven. Ze gaat in op hoe begraafplaatsen een schakel kunnen zijn in het netwerk van bestaande trage wegen of van de omliggende infrastructuur. 

   In de praktijk levert een vernatuurlijking inspirerende begraafplaatsen op die ogen als weelderige, groene oases van luwte en rust. Hierdoor wordt het extensievere beheer op deze laatste rustplaatsen door bezoekers eveneens al gunstiger onthaald.  Deze evolutie kan ook bijdragen aan klimaatadaptatie en verhoging van de biodiversiteit.. Het concept van een natuurlijke, groene begraafplaats sluit naadloos aan bij de ambitie van Vlaanderen om de verharding een halt toe te roepen.  

  De burgemeesters, beleidsmakers, gemeenteambtenaren ervaren, na de coronapandemie, de nood aan toegang tot groene ruimte en natuur die bij hun burgers leeft.  Daarnaast is er een toenemende maatschappelijke vraag naar een meer milieubewuste, duurzame ‘terug naar de natuur’ uitvaart of een laatste rustplaats in de natuur. Hierdoor neemt de vraag naar het concept natuurbegraafplaatsen en natuurbegraafplekken buiten bestaande traditionele begraafplaatsen ook toe. Door focus te leggen op de omvorming van begraafplaatsen kan dus aan diverse noden tegemoet worden gekomen.  

 • Programma

  Tijdens dit webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • De begraafplaats van de toekomst? Kennismaking met verschillende concepten: begraafparken, begraafbossen, begraafnatuur en natuurbegraafplekken. 
  • Het wetgevend kader: wat is wel en wat is niet mogelijk? 
  • Beleving: begraafplaats als onderdeel van een ruimer structuurplan 
  • Welke rol kunnen begraafplaatsen spelen in verband met klimaatadaptatie en verhoging biodiversiteit? 
  • Vragenronde 
 • Praktische Info

  Technische vereisten 

  • De webinar kan je volgen via Microsoft Teams. Deze is toegankelijk via je internetbrowser (Google Chrome of Mozilla Firefox). 

  • Zorg dat je een goede internetverbinding hebt. 

  Cursusmateriaal  

  In je leeromgeving  

  • vind je de link om je te registreren in ons webinarplatform

  • vind je de presentatie van de webinar

  • vind je achteraf een overzicht van antwoorden op vragen die tijdens de webinar door deelnemers werden gesteld

  • vind je achteraf extra informatie over de tijdens de webinar aan bod gekomen thema’s (bv. recente artikels, rapporten … )

  Bespaar op de opleiding

  • Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Zo bespaar je tot 30% op het inschrijvingsgeld.
 • Voor wie?

  Dit webinar is er voor iedereen die actief is in de groensector of in afgeleide sectoren gelinkt aan begraafplaatsen: 

  • ontwerpers en beheerders  
  • beleids- en gemeente ambtenaren van diensten Groen, Milieu, Ruimtelijke ordening, Technische dienst, Duurzaamheid, Begraafplaatsen, Burgerzaken, Burgerlijke stand  
  • tuin- en landschapsarchitecten, ontwerp- en studiebureaus; hogescholen, landbouwscholen, tuinaannemers 
  • organisaties die actief bezig zijn met natuurontwikkeling, park- en bosuitbreiding 
  • organisaties, verenigingen actief in beheer van funerair erfgoed en uitvaartwezen 
  • uitvaartsector  

  Voorkennis is niet nodig.  

 • Lesgever
  Karina Abeels

  Karina Abeels

  Karina is van opleiding landbouwkundig ingenieur. Haar focus ligt op het uitwerken van nieuwe projectideeën en beheren van pilootprojecten gelinkt aan diverse thema’s: pesticidenvrij beheer, vergroenen van begraafplaatsen en het concept natuurbegraafplaatsen & -plekken alsook stedelijke natuur, natuur in je buurt en natuuroplossingen. Het indienen, opvolgen en uitvoeren van Europese projecten rond bos-, groen- en natuurbeheer is een activiteit die daarbij ook aan bod komt.

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.