Verdelging en verwijdering van Aziatische hoornaars

Aziatische hoornaar nest
 • Inhoud

  De Aziatische hoornaar, je hebt er vast al van gehoord.  Dit beestje deed in 2016 zijn intrede in ons land en vormt sindsdien  niet alleen een bedreiging voor onze biodiversiteit, maar betekent ook een gevaar voor de volksgezondheid. Elk jaar neemt het aantal nesten in Vlaanderen toe, met in 2022 zelfs een piek  door de – voor de hoornaar – betere klimatologische omstandigheden.  

  De opleiding tot verdelger van de nesten van de Aziatische hoornaar is er dan ook op gericht om deze soort in te perken. De hoornaar heeft  geen natuurlijke vijanden, enkel de mens in Europa is zijn grootste vijand. Deze wespensoort is niet alleen groter dan de wespen, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Daarom leer je vooral hoe je op een veilige manier de nesten kan behandelen en/of weghalen. 

  Tijdens de opleiding kom je niet enkel te weten hoe de hoornaar en de nesten eruit zien, maar krijg je ook inzicht in het gedrag, de leefomstandigheden en de locaties waar je hen kan aantreffen. In een tweede luik ga je zelf aan de slag met professioneel materiaal waarmee de nesten worden verdelgd. Hierbij werken we met zo weinig mogelijk gif. Het is immers niet de bedoeling om meer schade toe te brengen aan de biodiversiteit dan wat de hoornaar zelf al doet. 

  Voorkennis is niet noodzakelijk om zelf nesten te leren verdelgen. Alles wordt van begin tot einde uitgelegd tijdens deze opleidingsdag. Je dient er wel rekening mee te houden dat, indien je nesten op grotere hoogte wenst te verdelgen, er een grote investering aan materiaal nodig is. Na de opleiding ken je deze kostprijs en weet je wat je van beschermkledij nodig hebt. 

  Na het volgen van deze opleiding ontvang je een attest, erkend  door de Vlaamse overheid, om nesten van Aziatische hoornaars te mogen verdelgen. 

 • Programma

  Deze dagopleiding bestaat uit zowel theorie als praktijk. 

  Voormiddag 

  Tijdens het theoriegedeelte komen de volgende zaken aan bod: 

  • Wetgeving Aziatische hoornaar 

  • Uitbreiding en bedreiging 

  • Herkenning 

  • Levenscyclus 

  • Neutralisatie 

  • Voorbereiding praktijk met telescoopstok 

  Namiddag 

  • Tijdens het praktijkgedeelte leer je werken met de telescoopstok voor de nesten op grote hoogte. Ook wordt er  stilgestaan bij de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die je nodig hebt om veilig te kunnen werken. 

 • Praktische Info

  Mee te brengen

  • Het praktijkgedeelte vindt buiten plaats. Voorzie dus aan de weersomstandigheden aangepaste kledij en stevige schoenen.  

  • Lunchpakket en drank 

  • Een dun paar handschoenen voor het gebruik van de telescoopstok kan ook handig zijn .

  Cursusmateriaal 

  • vind je na de opleiding in je leeromgeving. 

  Attest

  Na de opleiding ontvang je een attest, erkend door de Vlaamse overheid, om nesten van Aziatische hoornaars te mogen verdelgen. 

  Materiaal

  • Afhankelijk van welke type nesten je wil verdelgen, zal een kleine tot grote investering in materiaal achteraf wel nodig zijn. 
  • Tijdens de opleiding worden enkel biociden uit het vrije circuit voorgesteld. 
 • Voor wie?

  Deze opleiding is er voor iedereen die interesse heeft in de Aziatische hoornaar en deze invasieve exoot wil helpen bestrijden, zoals boomverzorgers en tuinaannemers. 

  Voorkennis

  Voorkennis is niet nodig. 

 • Lesgever
  Dominique Soete

  Dominique Soete

  Dominique Soete is sinds 2018, de opstart van de website Vespa-Watch, betrokken bij het opsporen en verdelgen van Aziatische hoornaars. Samen met een vrijwillig brandweerman uit Ieper en de oprichter van de website, gaf hij de start aan de vrijwilligerswerking onder de naam Vespawatchers. Hij onderhoudt dan ook de Facebookpagina van de Vespawatchers, waar het grote publiek info wordt gegeven over deze exoot, en van waaruit de opsporingen naar de nesten worden gecoördineerd.

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.