Tips en tricks voor gebiedsinventarisatie op terrein

Landkaartje - Vilda - Lars Soerink
 • Inhoud

  De meeste technieken voor ecologische terreininventarisatie zijn tijdsintensief en geven een eenzijdig beeld.

  Tijdens deze opleiding gooi je het over een andere boeg. Je maakt kennis met de unieke methodiek van lesgever Herman Dierickx. Die is gebaseerd op jarenlange ervaring met het verzamelen van terreingegevens, de interpretatie ervan en de uiteindelijke vertaling naar concrete terreininrichting en beheer.

  Je leert anders kijken naar de verbanden tussen planten, insecten en het biotisch en abiotisch terrein. Dat levert unieke kennis op die je verder verfijnt met doorgedreven bodemanalyse. Zo krijg je een duidelijk beeld van de ecologische kwaliteit en het potentieel van een gebied.

  Op het einde van de opleiding weet je hoe je het ideale evenwicht bewaart tussen je inspanning voor inventarisatie en het uiteindelijk resultaat. Zo kan je vlot aan de slag voor terreininrichting, - verbetering en -beheer.

  Om uiteindelijk tot een goed onderbouwd advies of ontwerp te komen, kan je ook onze opleiding Ecologisch terreinpotentieel inschatten volgen.

  Deze opleiding kadert in de Green Deal Natuurlijke Tuinen. Zo willen we samen de biodiversiteit in Vlaamse tuinen verhogen.

 • Programma

  Je bent een hele dag op terrein. De theorie die je krijgt, wordt meteen gekoppeld aan wat je op terrein te zien krijgt.

  Deze onderwerpen komen aan bod:

  • gebruik maken van externe bronnen die je helpen een goede terreininventarisatie te maken: kaartmateriaal, websites, boeken, andere praktische hulpmiddelen;
  • een grondige relevante soorteninventarisatie doorvoeren op basis van planten en insecten;
  • kennismaken met relevante bio-indicatoren - planten en dieren (praktisch);
  • de ecologische gevolgen van de inventarisatie inschatten en de invloed van het achteraf te voeren terreinbeheer ‘voorspellen’;
  • het ecologisch potentieel van een bodem bepalen;
  • het ecologisch potentieel van oppervlaktewater bepalen;
  • het ecologisch potentieel van een aanwezige vegetatie bepalen;
  • de brede samenhang van de aanwezige biodiversiteit begrijpen;
  • het belang van klimaatverandering inschatten op beperkt lokaal niveau;
  • het belang van doelsoorten inschatten;
  • kennismaking met verschillende inventarisatiemethoden;
  • het belang van monitoring.
 • Praktische Info

  Mee te nemen

  • Weerbestendige kledij
  • Wandelschoenen
  • Lunchpakket
  • Eigen drank
  • Pen en papier

  Cursusmateriaal

  • Presentaties en hulpmiddelen kan je downloaden via 'mijn leeromgeving'

  Let op: deze opleiding heeft geen betrekking op de inventarisaties voor het opmaken van een natuurbeheerplan. Deze materie wordt behandeld in de opleiding Het Natuurbeheerplan. Meer info hierover vind je op Ecopedia.

 • Voor wie?

  Deze opleiding is voor studiebureaus, landschaps- en andere architecten. En ook voor hogescholen, tuinbouwscholen, biologen, ecologen, Regionale Landschappen, geïnteresseerde groenbedrijven en ruimtelijke planners.

  Voorkennis

  Voorkennis vereist. Je leert tijdens deze opleiding geen soorten herkennen of determineren. Dus enige mate van soortenkennis is aangewezen.

 • Lesgever
  Herman Dierickx

  Herman Dierickx

  Herman Dierickx heeft meer dan 45 jaar ervaring in natuur en ecologie. Hij is ontwerper, aanlegger en beheerder van ecologische terreinen. Als freelance journalist over de natuur heeft hij al 20 jaar ervaring op de teller. Hij deelt zijn expertise op het vlak van vegetatie en ongewervelden, ecologische samenhang en (a)biotische verbanden als docent voor organisaties zoals Inverde, Natuurpunt, Boerenbond en de Vlaamse Milieudeskundigen.

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.