Opleidingstraject ecologische bodemsanering met beplanting

Webinarreeks, workshop en terreinbezoek over fytoremediatie

Fytoremediatie op een testveld - ® Bio2Clean
 • Inhoud

  Fytoremediatie is een duurzame, groene saneringstechnologie. Die technologie maakt gebruik van planten en hun geassocieerde micro-organismen. Samen verwijderen ze verontreinigende stoffen uit bodem, water of sediment via afbraak, extractie, transformatie of vervluchtiging.

  Fytoremediatie staat al een aantal jaren in de belangstelling. Logisch ook: het is een innovatief, milieuvriendelijk, duurzaam en lage-kosten saneringsalternatief voor de huidige saneringsmethodes. Fytoremediatie biedt dan ook heel wat voordelen: op vlak van de kwaliteit van de leefomgeving, natuurlijk kapitaal, biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

  Inverde organiseert een opleidingstraject met enerzijds een webinarreeks, en anderzijds een praktijkgedeelte met een workshop en terreinbezoek. Je kan ervoor kiezen enkel de webinars te volgen, zonder de praktijk. Schrijf je graag in voor de workshop en het terreinbezoek? Dan is het een meerwaarde, maar geen vereiste, dat je eerder de webinars volgde. Het opleidingstraject wordt georganiseerd in samenwerking met Bio2Clean.

   

  Webinarreeks

  De webinarreeks bestaat uit twee webinars: Kennismaking met fytoremediatie  en Praktisch aan de slag met fytoremediatie. Je kan je inschrijven voor één webinar of ze beide aankopen. Daarnaast kan je ook deelnemen aan  de workshop met terreinbezoek. Daar pas je toe wat je leert in de webinars en bekijk je goede voorbeelden in de praktijk.

  Kennismaking met fytoremediatie

  Tijdens deze webinar doen sprekers Mario Clemmens en Dirk Dubin de techniek en de meerwaarde van fytoremediatie uit de doeken. Daarnaast zetten ze de voor- en nadelen van deze innovatieve techniek op een rijtje en verduidelijken dat het verder verfijnen van deze techniek een permanente uitdaging is en blijft. 

  Praktisch aan de slag met fytoremediatie

  Tijdens deze webinar nemen sprekers Dirk Dubin en Mario Clemmens je mee in de verschillende stappen die nodig zijn om met fytoremediatie aan de slag te gaan.  Ze maken je wegwijs in de code van goede praktijk en reiken handvaten aan om de haalbaarheid in te schatten en projecten in te richten, te beheren en te monitoren.  Deze verschillende aspecten worden toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.

  Fytoremediatie in de praktijk

  Tijdens deze workshop met terreinbezoek maak je kennis met fytoremediatie in de praktijk. Je start met een korte opfrissing van de inhoud en daarna werk je een case uit van een concreet project rond bodemsanering met beplanting. Zo leer je wat het inhoudt om de haalbaarheid in te schatten en een concept voor fytoremediatie aan te vatten. 

  In de namiddag is er een terreinbezoek aan het Natuurgebied Winkelsbroek. Daar bekijk je de stabilisatie van chroom langs de oever van de Grote Calie en de aanpak van de lokale nutriëntproblematiek. Je bekijkt er de specifieke inrichting, het beheer en de monitoring. Daarbij worden ook enkele technieken geïllustreerd.

 • Programma

  Webinar: Kennismaking met fytoremediatie - Bodemsanering met beplanting

  • Mechanismen en processen van fytoremediatie
  • Types verontreinigingen: van metalen, PAK’s, minerale olie tot VOCl, PFOS/PFAS, nutriënten en pesticiden
  • Plantensoorten
  • Randvoorwaarden voor fytoremediatie
  • Meerwaarde van fytoremediatie met betrekking tot duurzaamheid, biodiversiteit ...

  Webinar: Praktisch aan de slag met fytoremediatie - Bodemsanering met beplanting

  • Code van Goede Praktijk Fytoremediatie
  • Wettelijk kader
  • Haalbaarheid
  • Ontwerp
  • Inrichting en beheer
  • Monitoring van een fytoremediatieproject
  • Voorbeelden: Resanat, Narmena, Roeselare

   

  Workshop met terreinbezoek

  Voormiddag

  • Workshop met uitwerking aangebrachte case rekening houdend met CVGP Fytoremediatie (1,5u) 
  • Kenmerken van het terrein en de verontreiniging
  • Inschatten haalbaarheid
  • Inrichting en beheer 
  • Monitoring

  Namiddag

  • Terreinbezoek met toelichting en illustratie van technieken (1,5u à 2u)
 • Praktische Info

  Technische vereisten voor de webinars

  • De webinar kan je best volgen via Google Chrome.
  • Zorg dat je een goede internetverbinding hebt. 

  Mee te nemen tijdens het terreinbezoek

  • Weerbestendige kledij
  • Stapschoenen die vuil mogen worden
  • Lunchpakket
  • Drank
  • Pen en papier

  Cursusmateriaal

  • Lesmateriaal kan je downloaden via 'mijn leeromgeving'.
  • Daar kan je je ook registreren in ons webinarplatform en vind je links naar e-loketten en informatiebronnen. 

  Opleidingsuren voor milieucoördinatoren

  • Deze opleiding komt in aanmerking als bijscholing voor milieucoördinatoren.

  Permanente bijscholing bodemsaneringsdeskundigen

  • Bij aanwezigheid komt deze opleiding in aanmerking voor de permanente bijscholing voor bodemsaneringsdeskundigen.
 • Voor wie?

  Dit opleidingstraject is interessant voor landschapsarchitecten, biologen, geografen, landbouwers, natuurbeheerders, ruimtelijke planners, openbare besturen, milieu- en bodemconsulenten en anderen die in hun job te maken hebben met verontreinigde bodems.

  Voorkennis

  Geen voorkennis vereist.

 • Lesgever
  Mario Clemmens

  Mario Clemmens

  Mario Clemmens is geoloog en houder van een bosbouwbekwaamheidsgetuigschrift. Van 1996 tot 2004 was Mario geoloog-projectleider bij erkend bodemsaneringsdeskundige nv Bureau voor Milieu-Onderzoek. Sedert 2005 is hij zaakvoerder van bvba Clemmens Consult en actief als consultant op vlak van pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen, ecologisch terreinbeheer en fytoremediatie. Vanaf oktober 2015 is Mario Clemmens managing partner binnen bio2clean.

  Dirk Dubin

  Dirk Dubin

  Dirk Dubin is industrieel ingenieur chemie en heeft een erkenning als milieucoördinator A voor het Vlaamse Gewest. Van 1999 tot 2014 was Dirk milieuingenieur en rechterhand van de milieucoördinator voor zowel Ford Genk als de testbanen te Lommel. Sinds 1999 volgde hij er de bodemsaneringsprojecten op, werkte hierbij continu samen met de onderzoekers van CMK en promootte intern het gebruik van fytoremediatie. In 2015 bracht hij de haalbaarheid van de spin-off bio2clean in kaart en vanaf oktober 2015 is Dirk Dubin managing partner binnen bio2clean.

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.