Natuurwetgeving en beleid: het Bosdecreet

Online opleiding

Pictogram ruiters toegelaten - Meerdaalwoud
 • Inhoud

  Tijdens deze online opleiding gaan we dieper in op de boswetgeving, een van de onderdelen van de milieubeheerwetgeving.

  Deze opleiding is een combinatie van een online leertraject en een live webinar. Het leertraject bestaat uit verschillende videopresentaties die je op je eigen tempo verwerkt. Je leert er meer over hoe het met de bossen is gesteld in Vlaanderen en wereldwijd en welke beleidsinstrumenten een overheid kan inzetten om bosbeleid te voeren.

  Ook het Bosdecreet wordt in detail besproken. Je leert welke vegetaties juridisch als bos worden gedefinieerd, wat geïntegreerd beheer van bossen betekent, onder welke voorwaarden je beheermaatregelen kan nemen in bossen en welke procedure je moet volgen bij ontbossing.

  Je ontdekt het instrument ‘beheerplan’ en de hieraan gekoppelde ondersteuning van beheer en beheermaatregelen. Hoe recreatie geregeld wordt in bossen komt ook aan bod. Net als de link tussen natuurbehoud en (het beleidsdomein) ruimtelijke ordening.

  De videopresentaties sluiten af met handhaving en gaan dieper in op wie de boswetgeving kan handhaven en welke instrumenten daarbij ingezet worden.  

  Tijdens de live webinar bespreekt lesgever Liselot Ledene kort de leerstof uit het leertraject. Daarna maak je samen een oefening over de leerstof en is er uitgebreid tijd voor vragen.

  Deze online opleiding maakt deel uit een reeks over Natuurwetgeving en beleid.

  Volg Natuurwetgeving en beleid: het Natuurdecreet en soortenbesluit

 • Programma

  Videopresentaties

  • Bossen: een stand van zaken
  • Bossen: instrumentarium en beleid
  • Bossen: wet- en regelgeving in Vlaanderen
   • Wat is bos?
   • Multifunctioneel, geïntegreerd beheer!
   • Beheeractiviteiten in bossen
   • Ontbossingsregelgeving

  Extra’s:

  • inleiding tot wet- en regelgeving
  • het beheerplan en ondersteuning van beheer
  • de link tussen natuurbehoud en ruimtelijke ordening
  • de sociale functie van natuur: regeling recreatie en recreatieve activiteiten
  • handhaving van de milieubeheerwetgeving

  Webinar

 • Praktische Info

  Technische vereisten

  • De webinar kan je best volgen in Google Chrome.
  • Zorg dat je een goede internetverbinding hebt.

  Cursusmateriaal

  In je leeromgeving

  • Vind je het leertraject met de verschillende videopresentaties
  • Die verwerk je op je eigen tempo
  • Je neemt de leerstof door voor de webinar plaatsvindt
  • Zelfs na afloop van de opleiding blijven de videopresentaties beschikbaar
 • Voor wie?

  Voor iedereen, in het bijzonder diegenen die af en toe met deze regelgeving te maken krijgt: eigenaars van natuur- of bosterreinen, personen die in het kader van vergunning- en adviesverlening m.b.t. de open ruimte in aanraking komen met wetgeving, zoals gemeentelijke, provinciale of gewestelijke ambtenaren of leden van adviesraden.

  Verder richt deze opleiding zich tot juristen die zich verder willen bekwamen in deze wetgeving, studenten of afgestudeerde bosbouwbekwaamheid/natuurmanagement die hun opgedane kennis verder willen toetsen of nood hebben aan een stevige herhaling.

  Voorkennis

  Geen.

 • Lesgever
  Liselot Ledene

  Liselot Ledene

  Liselot gaat wild op wetgeving, wat een beetje atypisch is voor een bio-ingenieur in land- en bosbeheer. Geef haar een case en ze spit ze uit tot op het bot. Met veel plezier laat ze jullie de bomen door het complexe bos van de natuurbehoudswetgeving zien.

   

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.

Gerelateerde opleidingen