Leefgemeenschappen in graslanden herkennen als basis voor natuurbeheer

Dotterbloem is een kenmerkende soort van het dotterbloemgrasland, een matig voedselrijk vochtig graslandtype
 • Inhoud

  Planten en dieren voelen zich niet zomaar overal thuis. Waar ze groeien en gedijen wordt voor een groot deel bepaald door de bodem. Ga je aan de slag in een tuin, op een bedrijfsterrein of in een natuurgebied? Dan hangt het succes van je inspanningen af van het type bodem.

  Tijdens deze opleiding in de zandleemstreek leer je het verschil tussen verschillende leefgemeenschappen en hoe je die herkent. Je maakt kennis met voedselarme, matig voedselrijke en voedselrijke bodems en leefgemeenschappen in één natuurgebied. Ze herkennen doe je aan de hand van kenmerkende planten- en diersoorten. Daarbij leer je welke leefgemeenschappen zich thuis voelen en welke zich in de toekomst zullen ontwikkelen. En hoe die zullen evolueren.

  Je ontdekt hoe je het natuurpotentieel van een terrein inschat aan de hand van de aangetroffen én afwezige soorten. Je verkent welk beheer je kan toepassen om de natuurontwikkeling zoveel mogelijk te stimuleren en bij te sturen. En hoe je dat beheer afstemt op de leefgemeenschappen die op deze bodem voorkomen. Daarbij ontdek je welke resultaten je kan verwachten van dat beheer op de lange termijn.

  Pas je de principes uit deze opleiding toe in jouw tuin, terrein of gebied? Dan ben je in staat om een terrein te realiseren waar maximale natuurontwikkeling mogelijk is. Terwijl je tegelijk rekening houdt met de bodemgesteldheid en leefgemeenschappen waarmee je begint. 

  Binnen dit thema organiseert Inverde ook de opleiding Bio-indicatoren als efficiënt hulpmiddel in tuin- en natuurbeheer. 

  Deze opleiding kadert in de Green Deal Natuurlijke Tuinen. Zo willen we samen de biodiversiteit in Vlaamse tuinen verhogen.

 • Programma

  Dagindeling

  • Je bent de hele dag op het terrein voor een menging van theorie en praktijk.
  • Je bezoekt drie percelen; Die liggen een paar honderd meter uit elkaar en kunnen enkel te voet bezocht worden.

  Je leert

  • aan de hand van kenmerkende planten-en diersoorten zien welke leefgemeenschap(pen) er aan de orde is (zijn)
  • inschatten hoe het zit met het natuurpotentieel aan de hand van de aangetroffen en afwezige soorten
  • kijken naar het mogelijk toe te passen beheer om de natuurontwikkeling zoveel mogelijk te stimuleren op de lange termijn
 • Praktische Info

  Mee te nemen

  • Weerbestendige kledij aandoen
  • Lunch en drank
 • Voor wie?

  Deze opleiding is interessant voor terreinbeheerders, botanisten, medewerkers van groene administraties en van gemeenten, provincies, Regionale Landschappen, tuinontwerpers en -beheerders, natuurbeheerders en mensen die aan natuurstudie doen.

  Voorkennis

  Voorkennis is niet vereist.

 • Lesgever
  Herman Dierickx

  Herman Dierickx

  Herman Dierickx heeft meer dan 45 jaar ervaring in natuur en ecologie. Hij is ontwerper, aanlegger en beheerder van ecologische terreinen. Als freelance journalist over de natuur heeft hij al 20 jaar ervaring op de teller. Hij deelt zijn expertise op het vlak van vegetatie en ongewervelden, ecologische samenhang en (a)biotische verbanden als docent voor organisaties zoals Inverde, Natuurpunt, Boerenbond en de Vlaamse Milieudeskundigen.

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.

Gerelateerde opleidingen