Harmonisch Park- en Groenbeheer - voor arbeiders

Opleiding op Maat

Harmonisch Park- en Groenbeheer
 • Inhoud

  De visie en missie van het Agentschap voor Natuur en Bos streeft kwaliteitsvol groen na, van de stadskern tot in het buitengebied. Het instrument bij uitstek om dit te bereiken is het Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG). Dat richt zich namelijk op duurzaamheid, dynamiek en diversiteit, waarbij ruime aandacht wordt besteed aan de milieu- en natuurcomponent in evenwicht met mensgerichte aspecten. Het krijgt een vertaling op het terrein via het opmaken van beheerplannen en het sturen van ontwerpen. Hierbij speelt het eindbeeld dat men voor ogen heeft een belangrijke rol.

  In deze opleiding maak je kennis met het Harmonisch Park- en Groenbeheer en hoe je dit kan vertalen naar het eigen groenbeheer. Wie de principes van het Harmonische Park en Groenbeheer toepast zal merken dat dit sterk overeenkomt met het toepassen van een ecologisch groenbeheer. Rekening houden met de aanwezige abiotiek  en hoe omgaan met successie en gelaagdheid spelen  ook hier een grote rol.  

  De theorie wordt ondersteund door praktische voorbeelden op het terrein. Het is de bedoeling dat de deelnemers ondervinden dat door de combinatie van de juiste plantenkeuze en een geschikt beheer waar er ingespeeld wordt op de spontane processen beplantingen onderhouds- en natuurvriendelijker en zelfs esthetisch aantrekkelijker kunnen worden.

   
 • Programma

   

   
 • Praktische Info

  Voorkennis

  We vertrekken vanaf de basisbegrippen dus voorkennis of ervaring in de materie zijn niet vereist.

   
 • Voor wie?

  Groenarbeiders / ploegbazen

   

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.

Gerelateerde opleidingen