Examen European Tree Technician (ETT)

 Examen European Tree Technician (
 • Inhoud

  Een European Tree Technician (ETT) wordt door de European Arboricultural Council (EAC) gedefinieerd als 'iemand die werkt of wil werken in het lager of middenkader of die een leidinggevende rol heeft in de boomverzorging'. Concreet gaat het om een boomverzorgingsdeskundige, die de brug maakt tussen de bomenbeheerder en de uitvoerder, de European Tree Worker. Ook de bomenbeheerder zelf kan een European Tree Technician zijn.

  Een ETT is actief in de meest uiteenlopende aspecten van de boomverzorging: ontwerp en aanleg, standplaatsverbetering, boomveiligheidscontrole, boomsoortkeuze, planmatig bomenbeheer, inventarisatie ... Ook de praktische organisatie van werkzaamheden aan bomen behoren tot zijn werkterrein: risicobeoordeling en werkbeschrijving, prijsberekening en opmaken van contracten, wetgeving ...

  Het volledige curriculum van de ETT vind je in de rechterkolom. Meer informatie over ETT vind je ook op de website van de EAC.

 • Programma

  Inhoud van het examen

  Tijdens het examen wordt getest of de kandidaat de nodige kennis, vaardigheden en ervaring heeft om op een deskundige en onafhankelijke manier de volgende taken uit te voeren:

  • symptomen en oorzaken van slechte boomconditie identificeren, de noodzaak en mogelijkheid van remediërende maatregelen beoordelen en de kostprijs hiervan berekenen;
  • redenen geven voor beheermaatregelen en deze uitleggen;
  • contracten en bestekken voor werken aan bomen voorbereiden en opmaken; de benodigde werktijd, machines en materieel voor het bomenbeheer organiseren;
  • werkschema's opstellen en medewerkers aansturen;
  • de veiligheid op de werkplek en de ongevalpreventie organiseren en erop toezien;
  • bomenbeheer en standplaatsbeheer uitvoeren (zowel regulier beheer als remediërende maatregelen);
  • contracten voor bomenbeheer op een commerciële en economisch rendabele manier beheren.

  Het volledige ETT-curriculum vind je in de rechterkolom.

  Praktische organisatie van het examen

  Het examen bestaat uit volgende onderdelen:

  Schriftelijk theoretisch examen

  Duur: max. 180 minuten

  Tijdens het schriftelijk examen wordt het volledige werkveld van de ETT getoetst, in zowel korte als langere open vragen.

  Managementoefening

  Duur: max. 180 minuten

  Tijdens de managementoefening wordt getoetst of de kandidaat op basis van een concrete probleemstelling in staat is om een plan van aanpak, offerte en werkomschrijving op te stellen en deze mondeling te verdedigen in een gesprek met de opdrachtgever. Daarbij kan worden doorgevraagd op aspecten als veiligheid, wet- en regelgeving, aansprakelijkheid ...

  Download hier een voorbeeldoefening die gebruikt werd tijdens een vorig examen: Managementoefening

  Oefening in boomtechnisch onderzoek en advies

  Duur: max. 60 minuten, waarvan 30 minuten voorbereidingstijd op het terrein

  Tijdens deze oefening voert de kandidaat een boomonderzoek uit waarbij zowel bovengrondse als ondergrondse problemen kunnen spelen. De kandidaat stelt beheermaatregelen of uit te voeren werken voor. Deze worden ook mondeling verdedigd, waarbij kan worden doorgevraagd op aspecten als bovengrondse problemen, ziekten en aantastingen, bodemproblemen, boombescherming ...

  Download hier een voorbeeldoefening die gebruikt werd tijdens een vorig examen: Oefening boomonderzoek

  In deze simulatie wordt getest in hoeverre de kandidaten in staat zijn om:

  • een nulmeting uit te voeren (de toestand van de bomen op dit tijdstip te bepalen);
  • de groeiplaatsomstandigheden te ontleden, het plan te ontleden en de sterke en zwakke punten voor de bomen weer te geven;
  • in discussie te gaan met de civieltechnische mensen en een oplossing af te dwingen waarbij een duurzame toekomst voor de oorspronkelijke of nieuwe bomen op deze locatie gegarandeerd kan worden.
 • Praktische Info

  Bespaar op dit examen

  • Dit examen is erkend onder het stelsel van Vlaams opleidingsverlof, maar enkel wanneer je modules combineert voor minstens 32u. De opleidingsmodule is erkend voor 7u. en heeft als registratienummer: ODB-1003238.
  • Deze opleiding komt in aanmerking voor opleidingscheques.
 • Voor wie?

  Voorwaarden voor deelname

  Voorwaarden voor deelname aan het ETT-examen, zoals vooropgesteld door de EAC en BAAs, zijn:

  • Je bent houder van een European Tree Worker certificaat

  OF

  • Je bent houder van een ander relevant certificaat of diploma in boomverzorging en bomenbeheer, erkend door de nationale examencommissie en het EAC.

  EN

  • Je hebt minstens drie jaar relevante en recente ervaring als boomtechnisch adviseur en kan dit staven met de nodige documenten.

  Indien je bovenstaande niet kan voorleggen, kan je kandidatuur overwogen worden indien je kunt aantonen, hetzij door het voorleggen van certificaten, hetzij anderzijds, dat je de nodige kennis, vaardigheden en ervaring hebt om in aanmerking te komen voor het ETT-examen. De examencommissie is als enige bevoegd om kandidaten toe te laten tot het examen.

  Voor meer informatie over het examen European Tree Technician of vragen over de voorwaarden voor deelname kan je terecht bij Tom Joye of op etw@baas-isa.be

 • Lesgever
  Tom Joye

  Tom Joye

  Tom is van opleiding bio-ingenieur bos- en natuurbeheer, maar heeft al snel de switch gemaakt naar boomverzorging en boombeheer. Hij geeft opleidingen aan uitvoerende boomverzorgers, boomtechnische raadgevers en boombeheerders. Daarnaast staat hij ook in voor de organisatie van de examens voor European Tree Worker en European Tree Technician, en volgt hij lokale en Europese projecten op die de link maken tussen boombeheer, kennis en vaardigheden.

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.

Gerelateerde opleidingen