ETT - Bomen in het recht

Bomen in het recht
 • Inhoud

  Heeft de buurman ongewild je straatbomen gesnoeid? Of erger, is een boom die je veilig verklaarde de week nadien toch omgewaaid? Wat zegt de wetgeving daar eigenlijk over?

  Tijdens deze lessenreeks van vier avonden word je ondergedompeld in alle aspecten van wetgeving over bomen, van de wetgeving ruimtelijke ordening over het soortenbesluit tot de aansprakelijkheid van een boomverzorger en boombeheerder.

  Alle administratiefrechterlijke en burgerrechterlijke aspecten uit het European Tree Technician-curriculum komen ruimschoots aan bod. Er is ook ruimte voor eigen vragen of cases die je op voorhand doorstuurt. De indeling van de opleiding vind je in dit overzicht.

  Deze workshop wordt gegeven door de gespecialiseerde advocaten van LDR Advocaten.

 • Programma

  Inhoud van de opleiding

  A. ADMINISTRATIEFRECHTELIJK

  A.1. SPECIALE BESCHERMINGREGIMES

  • A.1.1. Ruimtelijke ordening: plannen van aanleg - ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • A.1.2. Monumenten, dorps - en stadsgezichten en Landschappen
  • A.1.3. Bos - en natuurbehoud

  A.2. BIJZONDERE VERGUNNINGSREGIMES

  • A.2.1. Stedenbouwkundige vergunning
  • A.2.2. Machtiging inzake monumenten, dorps - en stadsgezichten en landschappen
  • A.2.3. Natuurvergunning – Ontheffing soortenbescherming – kapmachtiging

   

  B. BURGERRECHTELIJK

  B.1. Wettelijke erfdienstbaarheden

  • B.1.1. Veldwetboek
  • B.1.2. Gemene bomen/hagen
  • B.1.3. Erfdienstbaardheden van openbaar nut: openbare wegen, waterlopen, spoorwegen

  B.2. Aansprakelijkheid ten overstaan van derden voor schade door/ aan bomen

  • B.2.1. Aansprakelijkheid voor fout
  • B.2.2. Aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken
  • B.2.3. Aansprakelijkheid wegens burenhinder

  B.3. Professionele boomwerkers en hun contractuele aansprakelijkheid

  • B.3.1. Aansprakelijkheid in dienstverband
  • B.3.2. Aansprakelijkheid in zelfstandig aannemingsverband
  • B.3.3. Verzekeringsaspecten
 • Praktische Info

  Voorkennis

  • basiskennis bomenbeheer en wetgeving (niveau European Tree Worker of gelijkwaardig door opleiding en ervaring)
 • Voor wie?
  • Boomverzorgers
  • Bomenbeheerders

Interesselijst

Heb je interesse in deze opleiding, maar wordt hij momenteel niet georganiseerd? Schrijf je in op de interesselijst. We houden je op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.

Gerelateerde opleidingen