Inschrijvingen

Via deze website kan je enkel inschrijven voor de opleidingen in Open Aanbod. In elke cursusfiche vind je een link ‘Schrijf me in!’. Inschrijven kan pas als je geregistreerd bent op deze website.

Wil je een cursus aanvragen uit de categorie ‘Opleidingen op vraag’, dien je contact op te nemen met Carine Vander Meulen.

Je inschrijving is pas geldig na overschrijving van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer IBAN BE25 3751 1174 4382 BIC BBRUBEBB (Inverde) met vermelding van naam cursist + cursusnaam + cursusnummer. Je ontvangt van ons geen overschrijvingsformulier. De datum van betaling is doorslaggevend voor je inschrijving. Wanneer een cursus volzet is, worden deelnemers toegelaten in volgorde van betaling. Een week voor aanvang van de cursus, krijg je van ons een e-mail ter bevestiging van je inschrijving en met praktische informatie.

Opgelet: sommige cursussen organiseren we in samenwerking met andere organisaties en het inschrijven gebeurt soms bij hen. Dit staat vermeld bij de desbetreffende cursussen.

Vragen?

Heb je vragen over de inschrijvingsprocedure of over een opleiding?
Neem contact op met ons secretariaat op 02 658 24 94.
We zijn telefonisch bereikbaar:

 • van maandag tot en met donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 17u
 • op vrijdag en tijdens schoolvakanties van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

Onze prijzen

Inverde wil zich richten naar en rekening houden met verschillende doelgroepen. Ook onze prijspolitiek hebben wij daarop afgestemd. Ben je langdurig werkzoekende, voltijds student of volgde je de opleiding Natuurmanagement? Dan kan je de meeste van onze opleidingen volgen aan een voordeeltarief. De tarieven staan vermeld bij elke opleiding.

Wil je van het voordeeltarief gebruikmaken? Bezorg Inverde dan - via mail, fax of post - BIJ INSCHRIJVING een kopie van een geldige studentenkaart of een bewijs van langdurige (*) werkloosheid van de RVA. Indien Inverde geen geldig document ontvangt, dien je toch het gewone tarief te betalen.

(*) Langdurig werklozen zijn personen die sedert minstens 12 maanden zonder onderbreking een wachtuitkering genieten of sedert minstens 24 maanden zonder onderbreking een werkloosheidsuitkering genieten.

Bij onze technische cursussen is het gebruik van veiligheidskledij en materiaal steeds inbegrepen in de prijs. Sommige cursussen omvatten ook excursies. De verplaatsingskosten naar de excursielocaties zijn NIET inbegrepen in onze prijzen, maar we voorzien wel een systeem van carpooling.

Onze prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Cursusorganisatie

Alle lessen worden gegeven in het Nederlands tenzij vooraf anders overeengekomen met Inverde.

 • Het cursusmateriaal, de machines, de brandstof, de veiligheidskledij voor de cursisten en toestellen die nodig zijn tijdens de cursus, worden aangebracht door Inverde.
 • De lesgevers van Inverde zijn bevoegd om deelnemers te weigeren voor praktische oefeningen wanneer zij merken dat een deelnemer onder invloed is van alcohol of drugs of wanneer een deelnemer zijn/haar persoonlijke beschermingsmiddelen weigert te dragen. Ten gevolge hiervan kan geen enkele terugbetaling of schadeloosstelling worden bekomen door de deelnemer of aanvrager van de opleiding.
 • Indien het aantal kandidaten voor de opleiding het maximum aantal overschrijdt, zullen de lesgevers die deelnemers weigeren wiens naam niet voorkomt op de inschrijvingslijst.

Verzekeringen

 • Cursisten zijn door Inverde verzekerd voor lichamelijke ongevallen op weg van en naar de opleiding en tijdens de opleiding.
 • Materiële schade aan derden door een cursist tijdens een opleiding wordt NIET verzekerd door Inverde. Bij materiële schade aan derden door een cursist dient de cursist beroep te doen op zijn/haar eigen familiale verzekering.

Annuleringsvoorwaarden

 • Annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de cursus: 100% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
 • Annulering tussen 30 en 15 dagen voor aanvang van de cursus: 50% van het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.
 • Annulering minder dan 15 dagen voor aanvang van de cursus: het inschrijvingsgeld wordt niet meer terugbetaald.

Verder houdt Inverde zich het recht voor om zelf een opleiding te annuleren, bijvoorbeeld indien het minimum aantal deelnemers, vermeld bij elke opleiding, niet bereikt zou zijn. In dat geval verwittigen wij de ingeschrevenen zo spoedig mogelijk. Bij annulatie van een opleiding door Inverde wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

Opleidingscheques en opleidingspremie

Ben je werknemer én woon je in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk gewest*? Dan kan je voor de betaling van sommige opleidingen gebruik maken van opleidingscheques. Bij Inverde komen de opleidingen Natuurmanagement en Tree Worker hiervoor in aanmerking.

Ook als je met opleidingscheques betaalt, dien je eerst het volledige cursusgeld over te schrijven op bovenvermeld rekeningnummer. Wanneer je je opleidingscheques hebt ontvangen, stuur je die aangetekend naar Inverde, Duboislaan 1b, 1560 Hoeilaart. Vergeet de cheques niet te handtekenen en te voorzien van de startdatum van de opleiding! Zodra we je cheques hebben ontvangen, storten wij een deel (overeenkomstig het bedrag van de opleidingscheques) van het overgeschreven cursusgeld terug op jouw rekening. Let op: de cheques kunnen uiterlijk ten laatste twee maanden na aanvang van de opleiding worden besteld.

Voor elke opleiding die je met opleidingscheques betaalt, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Voor de cheques die een waarde hebben van 5, 10 en 25 euro betaal je zelf dus slechts 2,50, 5 en 12,50 euro. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. Je betaalt daarvoor slechts 125 euro.

Opleidingscheques bestellen doe je:

 • Via www.vdab.be > opleidingscheques.
 • Telefonisch via 0800 30 700 (elke werkdag van 8u tot 20u).
 • Via de VDAB werkwinkels.

*Je komt niet in aanmerking voor opleidingscheques als:

 • je zelfstandig bent;
 • je met een studentenovereenkomst werkt (en jonger bent dan 25 jaar);
 • je de opleiding volgt tijdens je normale werkuren;
 • je werkgever de opleiding betaalt.


OPLEIDINGSPREMIE

Ben je een bedrijf uit de elektrotechnische sector (PSC 149.01) dan heb je recht op een opleidingspremie (forfaitair bedrag per opleidingsuur) als je arbeider(s) een Inverde-opleiding volgt(en) of als je een opleiding op vraag inricht. Vraag de opleidingspremie aan bij Vormelek vzw via 02 476 16 76 of info@vormelek-formelec.be.

 

Logo ConstructivInverde is door het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid fvb-ffc Constructiv, erkend als sectoraal opleidingscentrum voor de bouwsector. Deze erkenning houdt in dat bouwbedrijven die hun arbeiders opleiding laten volgen bij Inverde, kunnen genieten van een financiële ondersteuning in de opleidingskosten. Deze sectorale ondersteuning wordt door het fvb rechtstreeks toegekend aan het bouwbedrijf of de bouwvakarbeider. Meer info bij fvb via +32 (0)2 210 03 33, fvb@constructiv.be of http://fvb.constructiv.be/.

Betaald Educatief Verlof (BEV)

Betaald educatief verlof is het recht van een werknemer die voltijds (in uitzonderlijke gevallen ook deeltijds: ofwel 4/5de ofwel ‘variabel’ ofwel halftijds met beroepsopleiding tijdens de werktijd) tewerkgesteld is in de privé-sector in het Vlaams Gewest om een algemene of beroepsopleiding te volgen én afwezig te zijn op het werk met behoud van loon. Meer informatie over BEV, wie hiervoor in aanmerking komt, hoe je BEV kan aanvragen alsook informatie over afwezigheden, lees je hier.

De cursus Tree Worker - opleidingstraject tot professioneel boomverzorger (klimmend) is erkend als beroepsopleiding voor betaald educatief verlof door het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf (145.00) op 12/09/2014. Het erkenningsnummer is 2016-1450000-1422.
Opgelet: betaald educatief verlof is geldig per schooljaar. Indien je voor de Tree Worker-opleiding slaagt voor het eerste lesjaar, dien je volgend schooljaar opnieuw een aanvraag in te dienen om tijdens het tweede lesjaar gebruik te kunnen maken van BEV.

De opleiding Natuurmanagement - basis is erkend als beroepsopleiding voor betaald educatief verlof onder het erkenningsnummer: VG-790-18.

De opleiding Van tuin tot landschap - een ecologische visie is erkend als beroepsopleiding voor betaald educatief verlof onder het erkenningsnummer: VG-334-17.
Opgelet: betaald educatief verlof is geldig per schooljaar. Voor het tweede lesjaar dien je dus opnieuw een aanvraag in te dienen.

KMO-portefeuille

Ben je zelfstandige of oefen je een vrij beroep uit? Dan kan je gebruik maken van de kmo-portefeuille. Met de kmo-portefeuille kan de kostprijs van opleidingen gevolgd door de werkende van een onderneming gesubsidieerd worden. Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren en betrekking hebben op de kernprocessen van de onderneming.

Enkel de kost van de opleiding wordt (gedeeltelijk) gesubsidieerd. De kost van de opleiding moet minimum 100 euro netto bedragen. (Verschillende opleidingen mogen niet gecombineerd worden om aan dit minimumbedrag te komen.)
Cursusmateriaal en cateringkosten die afzonderlijk worden gefactureerd, worden net zoals btw niet gesubsidieerd met de kmo-portefeuille. Deze kosten moeten rechtstreeks aan de dienstverlener (Inverde) betaald worden. Inschrijvingsgeld voor een examen komt enkel in aanmerking voor subsidiëring indien deze kosten samen met de kost van de opleiding worden ingediend.

Om de subsidie aan te vragen kan je terecht bij www.kmoportefeuille.be.

Opgelet: je dient je aanvraag uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding in te dienen. Je dient je aanvraag dus best in van zodra je de Inverde-factuur hebt ontvangen. Het btw-bedrag stort je rechtstreeks aan Inverde.

Wat heb je nodig om een aanvraag in te dienen?
Ons erkenningsnummer: DV.O 107537 op naam van het OC-ANB. (Let wel: het is DV.O en niet DV.nul.)

Vraag je voor de eerste keer deze subsidie aan?
Dan dien je je eerst als persoon te registreren en vervolgens als onderneming. Daarna moeten beiden aan elkaar worden gekoppeld. Meer informatie hierover lees je hier.

Als er zich problemen voordoen bij je aanvraag, kan je terecht bij onze boekhoudster via boekhouding.natuurinvest@lne.vlaanderen.be.

 

copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster