Voedselbossen: wat zegt de wet?

Voedselbossen zijn nieuw én een hot topic in Vlaanderen. Projecten schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Voorlopig is er geen juridische definitie van voedselbos. Dat maakt dat er verschillende wetgeving op van toepassing kan zijn.

“Zoals dat gaat met nieuwe evoluties, moet de wetgeving er nog wat aan wennen”, vertelt Liselot Ledene. Ze is freelance expert bos- en natuurbeleid bij Inverde. “Zo ook bij voedselbossystemen. Want in Vlaanderen is bos een beladen begrip.”

Voedselbos, eetbaar bos of plukbos: vaak wordt in de benaming het woord bos gebruikt. Toch vallen voedselbossystemen niet altijd onder wat de wetgever als bos begrijpt. “Alles hangt af van de terreinsituatie en niet van de naamgeving”, weet Liselot. “Op terrein wordt het voedselbossysteem getoetst aan art.3 van het Bosdecreet. Dat is de juridische definitie van bos in Vlaanderen.”

Kort gezegd

  • Blijkt op terrein dat het voedselbossysteem juridisch als bos wordt beschouwd?
    • Dan is het Bosdecreet van toepassing.
  • Blijkt op terrein dat het voedselbossysteem juridisch niet als bos wordt beschouwd?
    • Dan is het Bosdecreet er niet van toepassing.

“Contacteer Natuur en Bos van de Vlaamse overheid als je twijfelt of jouw voedselbossysteem onder de boswetgeving valt”, waarschuwt Liselot. “Alleen zij beslissen in Vlaanderen of een vegetatie juridisch als bos wordt beschouwd of niet.”

Activiteiten in voedselbossen

Boswetgeving is niet de enige wetgeving die van toepassing kan zijn. In voedselbossen heerst ook heel wat bedrijvigheid en worden ook vaak faciliteiten voorzien. “Dit alles valt in Vlaanderen ook onder wetgeving, verbodsbepalingen en vergunningsplichten uit andere beleidsdomeinen”, vertelt Liselot. “Zo kunnen er wel meer dan acht verschillende soorten wetgeving van toepassing zijn op je voedselbos.”

Wil je meer weten over voedselbossen? Volg dan de webinar van Liselot dit najaar.

Deze opleidingen mag je zeker niet missen

Ontdek het volledige aanbod opleidingen in het thema Beleid & Innovatie