Update Coronamaatregelen

Gezien de verstrengde maatregelen kiest Inverde ervoor om:

  • de meer theoretische opleidingen om te zetten in digitale leerervaring;
  • de fysieke opleidingen te beperken tot professionelen in werkgemeenschappen met inachtname van de reeds eerder genomen maatregelen, zijnde:
    • het aantal deelnemers aan opleidingen te beperken;
    • de algemene maatregelen over handhygiëne, afstand houden, mondmaskers … strikt na te leven;
    • de opleidingen maximaal in openlucht in een veilige omgeving in te richten;
  • ECC-examens wel te laten plaatsvinden gezien dit als essentiële opleiding kan worden beschouwd.

Opleidingen die worden geannuleerd, worden uitgesteld naar latere data. Hiervan word je persoonlijk op de hoogte gebracht per mail.