Symposium over het nieuwe Praktijkboek Bosbeheer.

Graag nodigen we jou uit voor het Symposium over het nieuwe Praktijkboek Bosbeheer. Afgelopen jaar is de herziene versie van dit boek verschenen. Daarom organiseert de redactie op 20 april 2023 een symposium in het Mastbos in Breda, Nederland. 

Het Praktijkboek Bosbeheer wordt gebruikt als lesmateriaal in de opleidingen bos- en natuurbeheer in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is het ook een uitgebreide en waardevolle informatiebron voor bosbeheerders. 

In de nieuwe editie zijn hoofdstukken geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en inzichten. Ook zijn er twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd.

Tijdens het symposium zullen enkele nieuwe thema’s uit het Praktijkboek worden toegelicht door Nederlandse en Vlaamse experts.

Programma:
  • 9:30 - 10:00: Ontvangst met koffie/thee
  • 10:00 - 10:10: Welkomstwoord door de uitgevers Inverde en Stichting Probos
  • 10:10 - 10:30: Overhandiging tweede editie Praktijkboek aan de volgende generatie bosbeheerders
  • 10:30 - 11:00: Inleiding Bosbeheer & groeiplaats(verandering) Ellen Desie & Robrecht Van Der Bauwhede (KU Leuven)
  • 11:00 - 11:30: Inleiding Bosbeheer & klimaatverandering Etienne Thomassen (Bosgroep Zuid Nederland)
  • 11:30 - 11:50: Inleiding Boomveiligheid binnen het bosbeheer Patrick Jansen (Bosmeester)
  • 11:50 - 12:15: Gesproken columns 'Een praktijkboek bosbeheer, heeft dat nog toekomst?' Theo Meeuwissen (Geldersch Landschap & Kasteelen) en Bert De Somviele (BOS+)
  • 12:15 - 13:15: Lunch
  • 13:15 - 16:15: Middagprogramma met 4 miniworkshops / colleges in het bos
  • 16:15 - 17:00: Borrel

praktijkboek