Soorten Onder de Loep: adelaarsvaren

Auteur: Sarah Rousseaux | Inverde

Nederlandse naam: Adelaarsvaren
Wetenschappelijke naam: Pteridium aquilinum

Hoe herken ik deze soort?

De adelaarsvaren is de grootste varensoort in onze streken en kan tot drie meter hoog worden. In het voorjaar rollen de nieuwe bladeren, die uit de wortelstok komen, zich uit. De bladeren zijn in omtrek driehoekig tot ovaal, geveerd en worden tot meer dan twee meter lang. Het blad is, van onder naar boven, tot vier maal geveerd. Zo is het ons meest vertakte varenblad. De lijnvormige sporendoosjes zitten onder de bladranden.

Waarom moet ik deze soort kennen?

Adelaarsvaren is een indicator van een goede toestand voor natuurstreefbeelden Eiken-Beukenbossen op zure bodems, Veldbies-Beukenbossen en Oud structuurrijk Grove dennenbos. Adelaarsvaren vormt ondergrondse wortelstokken en kan daardoor op bepaalde plaatsen de ondergroei domineren.

Verwarring mogelijk met

Het grootste verschil met andere varens zoals Brede stekelvaren (foto onderaan), Smalle stekelvaren, Mannetjesvaren en Wijfjesvaren is de grootte van het blad en het grote aantal vertakkingen. Daarnaast komt Adelaarsvaren nooit als enkele plant voor maar bedekt hij vaak grote oppervlaktes. De bladeren vormen geen pollen zoals vele andere varens maar staan op een lijn door de ondergrondse wortelstok.

Wanneer waarnemen?

De bladeren ontrollen zich in het voorjaar en zijn volledig uitgeplooid aan het begin van de zomer. In de herfst sterven de bladeren snel af en vormen een bruin tapijt.

Weetje

Waaraan dankt de Adelaarsvaren zijn naam? Als je een dwarsdoorsnede onderaan door de bladsteel maakt, zie je de vaten die door de bladsteel lopen. De structuur van dit vaatsysteem lijkt op de dubbelkoppige adelaar, zoals de heraldische figuur op middeleeuwse wapenschilden.

Vond je dit artikel interessant en wil jij je soortenkennis opfrissen?

Schrijf je dan in voor de Soorten onder de loep nieuwsbrief via Ecopedia.be/soorten-onder-de-loep

Deze opleidingen mag je zeker niet missen

Ontdek het volledige aanbod opleidingen in het thema Beleid & Innovatie