Ontdek het nieuw gamma over het natuurbeheerplan

Het instrument Natuurbeheerplan is sinds eind 2017 in voege en is hét middel bij uitstek om natuur in Vlaanderen te ontwikkelen en te bewaren. Bij Inverde geven we je de nodige hulpmiddelen om aan de slag te gaan om een natuurbeheerplan op te maken. In 2020 komen er een pak nieuwe opleidingen bij in ons gamma.

Bescherming van leefgebieden van soorten

Wie houdt er nu niet van veel en verscheiden dier- en plantenleven in zijn natuurgebied? Als beheerder kan je soorten in de eerste plaats beschermen door hun habitats te ontwikkelen of te bewaren. In een natuurbeheerplan kan je dat doen door natuurstreefbeelden vegetaties aan te duiden en te beheren. Met een goedgekeurd natuurbeheerplan krijg je subsidies om de beheerwerken uit te voeren. In tweede instantie kan je extra maatregelen nemen die gunstig zijn voor een specifieke soort. Ook deze maatregelen worden vergoed als je overeen goedgekeurd natuurbeheerplan beschikt.

Monitoring

Bovendien is een natuurbeheerplan een prima instrument om de vooruitgang van je doelstellingen op te volgen. Dat doe je door een monitoringsplan op te stellen en zesjaarlijks te monitoren. Monitoring heeft als doel om na te gaan of het gevoerde beheer ook tot resultaten leidt. Je doet dit door op gestandaardiseerde wijze parameters van de habitats op te meten en soorten te tellen. Belangrijk om te weten voor de beheerder is dat subsidies verkregen worden op basis van uitgevoerde werken en niet op basis van het resultaat op terrein.

Beleving

Om mensen te laten genieten van al jouw harde werk aan natuurpracht, is het belangrijk dat je als beheerder nadenkt over hoe je mensen wilt toelaten in je natuurgebied. Mag er enkel gewandeld worden in jouw gebied? Of wil je een mountainbike route aanleggen? Of wil je bepaalde delen van je natuurgebied ontoegankelijk maken? De regelgeving over toegankelijkheid is complex, maar bij Inverde helpen we je op weg.

Deze opleidingen mag je zeker niet missen

Of ga mee op excursie

Ontdek het volledige aanbod opleidingen over het Natuurbeheerplan