Natuurinvest zoekt nieuwe Business Manager

Natuurinvest is op zoek naar een nieuwe Business Manager! Je biedt op de meest optimale manier de diensten en producten van Natuurinvest aan op de markt (vastgoed en gronden in de natuur, verhuur van locaties, openbare houtverkopen …). Daarnaast heb je de leiding over een team van een 8-tal medewerkers.

 Meer info