Klimaatslim bosbeheer in drie stappen

De klimaatverandering heeft haar impact op bossen en op hun beheer. Met klimaatslim bosbeheer wordt klimaatverandering in het beheer meegenomen. Door CO2 vast te leggen in bos en bodem. En door bossen veerkrachtiger te maken. Drie adviezen voor klimaatslim bosbeheer.

1. Bescherm het bosmicroklimaat

Door de klimaatverandering wordt het belang van het microklimaat in het bos nog groter dan voorheen. Via een meer gesloten kronendak en meer biomassa kan je klimaatextremen beter bufferen.

In gesloten bossen zorgt het bosmicroklimaat er voor dat de luchtvochtigheid, maar ook bodemvochtgehaltes hoog blijven, en dat temperatuurextremen in de lucht en in de bodem sterk worden gebufferd. Hoe groter de kroonsluiting en de biomassa, hoe groter dit effect.

2. Streef naar gemengde bosbestanden

Voor alle bossen wordt aanbevolen om boomsoorten te mengen, in groep of individueel, en om te zorgen voor zoveel mogelijk structuurdiversiteit. Gemengde, structuurrijke bossen van boomsoorten, aangepast aan het klimaat, hebben een grotere veerkracht dan gelijkjarige bossen of homogene bestanden. 

Wanneer er dan toch ziektes uitbreken, zorgt een goede menging ook voor een goede risicospreiding. Bovendien zorgen de bijgemengde soorten ook voor een belangrijke koolstofopslag, boven en onder de grond.

3. Ga voor boomgericht bosbeheer

Boomgerichte beheersystemen zoals de toekomstboommethode en de QD-methode zijn heel geschikt om structuur- en soortenrijke bosbestanden te realiseren of in stand te houden.

Ook ‘niets doen’ kan in veel bossen een optie zijn om een veerkrachtiger bos te krijgen. Dan reken je op natuurlijke selectie waarbij die bomen en boomsoorten overleven die beter bestand zijn tegen extremen. Deze keuze genereert uiteraard geen opbrengsten. De evolutie kan soms heel traag gaan en is niet altijd een garantie voor succes.

Lees de volledige reeks over klimaatslim bosbeheer op Ecopedia.

Deze opleidingen mag je zeker niet missen

Ontdek het volledige aanbod opleidingen in het thema Bosbeheer