Gezocht: concessionaris voor natuurgericht graslandbeheer

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) geeft in de regio Demerland & Zuiderkempen een perceel grasland in concessie voor natuurgericht graslandbeheer.

Perceel 1 gelegen ‘Onder de Vinkenberg’ in de Demerbroeken te Diest en Scherpenheuvel-Zichem – omgeving Steenweg Diest – 7,33 ha.

De concessie natuurbeheer heeft een looptijd van 6 jaar en zal voorlopig toegewezen worden in een openbare zitting die doorgaat op vrijdag 20 maart 2020 om 9:30 uur in het ANB-Regiokantoor Demerland & Zuiderkempen, Hertstraat 24/a te 3221 Nieuwrode (Holsbeek).

Meer informatie is te verkrijgen op vermeld adres, tel. 016 24.17.40 of e-mail hagelandendemervallei.anb@lne.vlaanderen.be of op de website www.natuurinvest.be.