Deze 3 beheertips geven een veteraanboom een mooie oude dag

Veteraanbomen zijn in hun laatste levensfase beland. Maar ze zijn allesbehalve stervend. Hun natuurlijke verouderingsproces gaat gepaard met de vorming van een secundaire kroon, waardoor ze lager worden. Veteraanbomen spelen een cruciale rol in het behoud van de biodiversiteit. Maar ze beheren is een moeilijk verhaal. Hieronder enkele aandachtspunten.

“Ga niet te bruusk te werk, geleidelijkheid is het toverwoord.”

1. Vrijstellen

Voor de steeds lager wordende veteraanboom zorgt de concurrentie met jongere, vitale bomen voor lichtgebrek en conditieverlies. Het vrijstellen van veteraanbomen is een cruciale stap. Ga daarbij niet bruusk te werk. Creëer een ring van licht rond de veteraanboom en kijk hoe die reageert.

2. Natuurlijke kroonreductie begeleiden door snoei

Laat je de boom het natuurlijk proces van kroonreductie ondergaan? Dan loop je het risico dat hij openscheurt of omvalt. Om dit risico te verkleinen, kan je de boom begeleiden in dat proces door snoei. Ook hier is geleidelijkheid het toverwoord. Haal in geen geval de volledige kroon weg.

3. Dicht de generatiekloof

Op veel plaatsen is er een generatiekloof in het bomenbestand: vaak heb je in een landschap maar één veteraanboom, omringd door veel jongere bomen. Een slechte zaak voor de zeldzame, vaak weinig mobiele organismen die een veteraanboom als biotoop hebben. Verdwijnt hun boom, dan kunnen ze nergens anders naartoe. Een mogelijke oplossing is het kunstmatig creëren of versnellen van dood-hout-biotopen in de buurt van de veteraan.

Deze opleidingen mag je zeker niet missen

Ontdek het volledige aanbod opleidingen in het thema boomverzorging