Bijeenkomst innovatie in nature-based saneringstechnieken

Geïnteresseerd in fytoremediatie en bodemsanering? Kom dan op 13 oktober naar de stakeholdersbijeenkomst in het kader van de Europese projecten RESANAT (Interreg Vlaanderen-Nederland) en NARMENA (LIFE). Op deze bijeenkomst worden innovaties, resultaten van het pilootproject en beleidsaanbevelingen over nature-based saneringstechnieken gedeeld. In deze projecten onderzoekt OVAM samen met Nederlandse en Vlaamse bedrijven nieuwe technieken, waaronder:

  • Fytoremediatie
  • Reactieve matten
  • In-situ biostimulatie
  • Constructed wetlands
  • Fluxmetingen
  • High Resolution Site Characterisation

Meer info