Haal een ecologische Kerstberk in huis en steun het goede doel

 

kerstberk

Dit najaar lanceert Inverde de Kerstberk, een duurzaam alternatief voor de klassieke kerstboom. Geen bestrijdingsmiddelen, geen monocultuur en geen plastic: de kerstberk is gewoon een restproduct uit duurzaam bosbeheer dat perfect geschikt blijkt als “zero impact kerstboom”.

Cadeautjes die eigenlijk niemand nodig heeft, helemaal loos gaan aan de feestdis, … in de kerstperiode staan we liever niet te lang stil bij onze ecologische voetafdruk. Gelukkig kunnen we dit jaar wel feesten rond een duurzame kerstboom. Met dank aan de bosexperts van Inverde...

Praktische info

Je kan de Inverde Kerstberk in huis halen op de Kerstberkverkoop in Parkbos Gent. Reserveer je Kerstberk nu al via dit formulier.

 • Wanneer: Zaterdag 7/12 & Zondag 8/12, van 10u tot 16u
 • Locatie: Parkbos Gent
  • ter hoogte van de Hemelrijkstraat 59 te 9840 Gent
  • of 900m wandelen vanaf de parking aan de Kortrijksesteenweg
  • volg de oranje pijlen van Inverde
 • Prijs: € 8 per kerstberk
 • Reserveer je Kerstberk

Hoe ziet jouw Kerstberk er uit?

Heb je een Kerstberk in huis gehaald? Dan zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig naar hoe jouw ecologische boom er uit ziet. Deel een foto op sociale media met de hashtag #kerstberk en voor je het weet, staat jouw boom op onze Instagram of Facebook pagina.

kb2

 

Steun het goede doel

ww

 

De opbrengst van de Kerstberk gaat integraal naar De Warmste Week en meer bepaald naar vzw Boom².

Boom² vzw streeft naar meer bos en biodiversiteit in Vlaanderen. De vzw bestaat uit vier (vrij) jonge enthousiastelingen die, door het organiseren van ontmoetingsacties, de verkoop van natuurproducten (bijv. nestkasten) en dankzij bedrijfssponsoring, geld inzamelen en economisch oninteressante landbouwpercelen bebossen.

Renaat Myny van vzw Boom²: “In Vlaanderen is verrassend veel inactieve landbouwgrond die om verschillende redenen niet interessant meer is voor de boeren. Met onze vzw proberen wij die gronden zo veel mogelijk te kopen en te bebossen.

Veelgestelde vragen

Wat maakt deze Kerstberk zo duurzaam?

Voor de duidelijkheid: geen kerstboom is huis halen is de meest duurzame optie. Maar omdat we in de donkere periode van het jaar toch nood hebben aan sfeer en gezelligheid, zetten we met de Kerstberk een duurzaam alternatief in de kijker.

Consumenten zijn steeds meer op zoek naar duurzaamheid. En daardoor evolueert ook de kerstboomsector. Zo koop je tegenwoordig lokale, Belgische sparren uit duurzame en ecologisch verantwoorde teelt. En ook de chemische onkruidbestrijding maakt plaats voor bestrijding met wiedborstels, schoffelmachines en wiedeggen of schapenbegrazing.

Ondanks die verbeteringen in de kerstboomteelt, is het verhaal van de Kerstberk gewoonweg veel sterker. Het is een hyperlokaal restproduct van duurzaam bosbeheer. Lokaal, want de kerstberk komt uit het Gentse Parkbos en we mikken op de Gentenaar en de inwoners van de omliggende gemeenten. Duurzaam, want het bosbeheer van Natuur en Bos garandeert dat het bos van de toekomst in minstens even goede staat verkeert als vandaag. En een restproduct, omdat de berkjes sowieso gekapt worden. Dat is nodig om het bos biodiverser en meer weerbaar te maken. Vinden ze geen nieuwe thuis als Kerstberk, dan blijven ze liggen en dienen ze als voedingsbodem voor het bos.

Is een artificiële spar geen beter alternatief dan de Kerstberk of een klassieke, groene spar?

In theorie wordt dezelfde artificiële spar verschillende jaren hergebruikt, maar het afval en de hinder die gepaard gaan met de productie ervan zijn aanzienlijk. Een artificiële spar is niet biodegradeerbaar en de enige oplossing om je spar te verwijderen, is ze te verbranden. Tot slot is voor het transport van de spar een grote hoeveelheid energie vereist, aangezien ze vaak uit Aziatische landen wordt geïmporteerd. Om alle negatieve impact te compenseren, zou een artificiële spar meer dan 15 jaar moeten worden gebruikt. Gemiddeld wordt ze evenwel maar 6 jaar bewaard.

Als je reeds een artificiële spar hebt, is de beste optie natuurlijk om deze zo lang mogelijk te gebruiken om de milieu-impact ervan te beperken!
(bron: https://bebiodiversity.be/)

Vanwaar komt die traditie van een groene kerstboom in de woonkamer in de eerste plaats?

De eerste duidelijke aanwijzingen over het bestaan van de kerstboom komen uit de Elzas en zijn ongeveer vierhonderd jaar oud. Toen werd de kerstboom versierd met appels en noten, tekens van sensualiteit en vruchtbaarheid. Ook de traditionele smakelijke kerststronk verwijst naar het oude gebruik om een houten blok als offer te verbranden. Zo is het kerstfeest een mooi samenspel van heidense rituelen en christelijke tradities.

De kerstboomtraditie vond na de Eerste Wereldoorlog steeds meer ingang bij ons. Een aantal mensen besloten om van deze boom hun bron van inkomsten te maken. Gewoon het bos ingaan en kappen volstond niet meer om te voldoen aan de marktbehoeften. Bomen van een goede kwaliteit en in grote hoeveelheden produceren, werd een noodzaak en een specialiteit. Zo ontstonden in de jaren '30 de eerste kerstboomkwekerijen in Wallonië.

In andere culturen, zoals in Vietnam, is een groene kerstboom absoluut geen traditie. Voor het Vietnamese nieuwjaar (‘Tet Nguyuen Dan’) worden de geesten van de voorouders uitgenodigd en in huis welkom geheten door een bloeiende tak van de perzik- of amandelboom en een miniatuur mandarijnboompje.
(bron: De Cleene, M. Oost-Vlaamse Zanten, 2002; https://www.vilt.be/Hoogseizoen_voor_Waalse_kerstboomtelers; de Clercq en Letsch, 2007. Wereldwijzer Vietnam)


Hoe maakt het kappen van bomen zo’n jong bos beter? En waarom moeten alleen de berken eraan geloven?

Parkbos Gent kent een multifunctioneel bosbeheer. Dat betekent dat er naast recreatie (belevingswaarde) moet er ook ruimte en aandacht zijn voor voldoende natuur- (ecologische waarde) en houtkwaliteit (economische waarde). Er zijn meerdere redenen om in te grijpen in zo’n jong, aangeplant bos van bijvoorbeeld 10 jaar oud. Concreet hakken we een beperkt aantal bomen selectief om:

 • Om de overblijvers stabieler te maken. Door sommige bomen weg te nemen, krijgen andere bomen immers meer groeikansen. Hierdoor wordt het bos robuuster en wordt de opbouw en structuur in het bos bevorderd. Zo is er minder kans op schade door storm, ijzel, sneeuw en ziekte.
 • Om de stamkwaliteit van de overblijvers beter te maken, waardoor de houtprijs stijgt.
 • Om de menging tussen boomsoorten duurzaam te behouden. Bomen hebben licht en ruimte nodig om te groeien. Sommige soorten groeien nu eenmaal sneller dan andere, zogenaamde pioniersoorten zoals berken en wilgen. Deze kunnen andere, lichtbehoevende soorten zoals eik, beknotten in hun groeiproces en zelfs doen afsterven als ze te lang in de schaduw staan. We hakken dus berken om, om eik te redden en niet omdat we geen sympathie hebben voor berken. Integendeel, want van de vele berken die overblijven wordt ook een selectie aangeduid als kandidaat-toekomstboom. Deze mogen dus ook uitgroeien tot grote, volwassen exemplaren.

Waarom moet je per se die eiken redden? Is een berkenbos ook niet goed genoeg voor de natuur en het klimaat?

In het licht van de klimaatopwarming zijn duurzaam gemengde bossen beter.

Concreet kunnen we iets doen aan het klimaatprobleem door bestaande koolstofvoorraden te beschermen en te vergroten. Koolstof wordt in verschillende reservoirs opgeslagen, bijvoorbeeld in biomassa, strooisel, dood hout of als bodemorganische koolstof.

De vuistregel in bijna alle ecosystemen is: hoe groter de biodiversiteit, hoe groter de globale biomassaproductie en dus hoe groter de betrokken koolstofreservoirs. Bij een hogere biodiversiteit (voor bos betekent dit veel verschillende soorten bomen, struiken, kruidachtigen, mossen, schimmels en bacteriën en al het dierlijk leven dat een rol speelt in het ecosysteem) worden namelijk de verschillende niches in een ecosysteem maximaal ingevuld, wat leidt tot de meest efficiënte benutting van de beschikbare nutriënten, water en zonne-energie en dus biomassaproductie.

Homogene bossen zijn ook gevoeliger voor windval, brand en ziektes met alle gevolgen van dien voor de biomassa-opbouw (en dus ook de koolstofopslag).

We kiezen dus voor het verhogen van de biodiversiteit, het verruimen van de variatie in boomsoorten en het vergroten van de structuurdiversiteit.

Downloads

Het je het logo of high-res foto's nodig voor een perspublicatie, dan kan je deze hier downloaden.

Logo: Logo Kerstberk
Foto's: Kerstberk foto 1 - Kerstberk foto 2 - Kerstberk foto 3 - Kerstberk foto 4