Europese Certificaten

EAC logo

De Europese koepelorganisatie van boomverzorgers (European Arboricultural Council, EAC) reikt twee Europese certificaten voor boomverzorgers uit: European Tree Worker (ETW) en European Tree Technician (ETT). Het verloop, de inhoud en het niveau van de examens om deze certificaten te behalen, liggen vast voor alle examens in Europa. Een buitenlandse EAC-supervisor, die aanwezig is op elk examen, ziet erop toe dat deze reges nageeefd worden en dat de examens in alle landen op hetzelfde niveau georganiseerd worden.

In België worden examens georganiseerd door de Belgische koepelorganisatie van boomverzorgers (Belgian Arborist Associations, BAAs) met logistieke ondersteuning door Inverde. Wim Peeters van BAAs en Tom Joye van Inverde zijn ook EAC-supervisor voor examens in andere Europese landen.

Op de website van BAAs kun je een lijst downloaden met alle Belgische ETW's en ETT's.
 

European Tree Worker (ETW)

Het ETW-certificaat is er voor de uitvoerende boomverzorger: iemand die werken in en rond bomen uitvoert. Dat kan gaan van aan- en verplanten, snoeien, vellen en afbreken, verankeren, ... tot een basis-boomcontrole. Een ETW kan zich doorheen de hele boomkroon voortbewegen door middel van klimtechnieken of een hoogtewerker. Op het ETW-certificaat staat vermeld waarvoor het geldig is: 'climbing' (klimmend) en/of 'platform/MEWP' (hoogtewerker). 

Het ETW-certificaat is strikt persoonlijk: enkel de persoon die op het certificaat vermeld staat is een ETW. Het certificaat is 3 jaar geldig. Om het te vernieuwen moet de ETW kunnen aantonen dat hij/zij minstens 2/3 van de tijd effectief als boomverzorger aan de slag is geweest. Bij onprofessioneel gedrag of werken die niet in overeenstemming zijn met de ETW-standaard kan hercertificering geweigerd worden.

Op eenvoudige vraag moet een ETW zijn ID-card kunnen voorleggen (ziet eruit als een bankkaart).

Bij twijfel over de echtheid van een certificaat kun je dit nakijken op de website van EAC of navragen bij BAAs.

European Tree Technician (ETT)

Het ETT-certificaat is er voor de boomverzorgingsdeskundige, die de brug maakt tussen de bomenbeheerder en de uitvoerder, de European Tree Worker. Ook de bomenbeheerder zelf kan een European Tree Technician zijn. Een ETT is actief in de meest uiteenlopende aspecten van de boomverzorging: ontwerp en aanleg, standplaatsverbetering, boomveiligheidscontrole, boomsoortkeuze, planmatig bomenbeheer, inventarisatie, ... Ook de praktische organisatie van werkzaamheden aan bomen behoren tot zijn werkterrein: risicobeoordeling en werkbeschrijving, prijsberekening en opmaken van contracten, wetgeving, ...

Ook het ETT-certificaat is strikt persoonlijk: enkel de persoon die op het certificaat vermeld staat is een ETT. Het certificaat is onbeperkt geldig.

Op eenvoudige vraag moet een ETT zijn ID-card kunnen voorleggen (ziet eruit als een bankkaart).

Bij twijfel over de echtheid van een certificaat kun je dit nakijken op de website van EAC of navragen bij BAAs.