EAC logo

De Europese koepelorganisatie van boomverzorgers (European Arboricultural Council, EAC) reikt drie Europese certificaten voor boomverzorgers uit: European Tree Worker (ETW), European Tree Technician (ETT) en VETcert. Het verloop, de inhoud en het niveau van de examens om deze certificaten te behalen, liggen vast voor alle examens in Europa. Op ETW- en ETT-examens is een buitenlandse EAC-supervisor aanwezig, die erop toeziet dat deze regels nageleefd worden en dat de examens in alle landen op hetzelfde niveau georganiseerd worden.

In België worden examens georganiseerd door de vakvereniging van boomverzorgers (Bomen Beter Beheren, BBB) met logistieke ondersteuning door Inverde. 

Op de website van BBB kan je een lijst downloaden met iedereen in België die een certificaat haalde voor ETW en ETT.
 

European Tree Worker (ETW)

Het ETW-certificaat is er voor de uitvoerende boomverzorger: iemand die werken in en rond bomen uitvoert: aan- en verplanten, snoeien, vellen en afbreken, verankeren, groeiplaatsverbetering ... Een ETW kan zich doorheen de hele boomkroon voortbewegen door middel van klimtechnieken of een hoogwerker. Op het ETW-certificaat staat vermeld waarvoor het geldig is: climbing (klimmend) en/of platform/MEWP (hoogwerker). 

Het ETW-certificaat is strikt persoonlijk: enkel de persoon die op het certificaat vermeld staat, is een ETW. Het certificaat is drie jaar geldig. Om het te vernieuwen moet de ETW kunnen aantonen dat hij/zij minstens 2/3 van de tijd effectief als boomverzorger aan de slag is geweest en dat hij/zij minstens 30 uur relevante bijscholing heeft gevolgd. Bij onprofessioneel gedrag of werken die niet in overeenstemming zijn met de ETW-standaard kan hercertificering worden geweigerd.

Op eenvoudige vraag moet een ETW zijn ID-card kunnen voorleggen (ziet eruit als een bankkaart).

Bij twijfel over de echtheid van een certificaat kun je dit nakijken op de website van EAC of navragen bij BBB.

European Tree Technician (ETT)

Het ETT-certificaat is er voor de boomverzorgingsdeskundige, die de brug maakt tussen de bomenbeheerder en de uitvoerder, de European Tree Worker. Ook de bomenbeheerder zelf kan een European Tree Technician zijn. Een ETT is actief in de meest uiteenlopende aspecten van de boomverzorging: ontwerp en aanleg, standplaatsverbetering, boomveiligheidscontrole, boomsoortkeuze, planmatig bomenbeheer, inventarisatie, werfbegeleiding ... Ook de praktische organisatie van werkzaamheden aan bomen behoren tot zijn/haar werkterrein: risicobeoordeling en werkbeschrijving, prijsberekening en opmaken van contracten, wetgeving ...

Ook het ETT-certificaat is strikt persoonlijk: enkel de persoon die op het certificaat vermeld staat, is een ETT. Het certificaat is drie jaar geldig. Om het te vernieuwen moet de ETT kunnen aantonen dat hij/zij minstens 2/3 van de tijd effectief als boomverzorger aan de slag is geweest en dat hij/zij minstens 45 uur relevante bijscholing heeft gevolgd. Bij onprofessioneel gedrag of werken die niet in overeenstemming zijn met de ETW-standaard kan hercertificering  worden geweigerd.

Op eenvoudige vraag moet een ETT zijn ID-card kunnen voorleggen (ziet eruit als een bankkaart).

Bij twijfel over de echtheid van een certificaat kun je dit nakijken op de website van EAC of navragen bij BBB.

VETcert logo

VETcert

Het VETcert-certificaat is er voor specialisten in het beheer van veteraanbomen. Het is een extra certificering bovenop ETW en ETT. Er bestaat dus een certificaat voor uitvoerders (ETW) en voor adviseurs (ETT). Dit certificaat garandeert dat de houder een brede blik heeft op het beheer van veteraanbomen en daarbij niet enkel boomveiligheid, maar ook biodiversiteit, cultuurhistoriek en sociale waarden meeneemt in het bomenbeheer. 

Het VETcert-certificaat is strikt persoonlijk en is drie jaar geldig. Om het te vernieuwen moet voldoende bijscholing (30u) en werken/projecten/onderzoek (3), specifiek in het beheer van veteraanbomen, aangetoond kunnen worden.

Bij twijfel over de echtheid van een certificaat kun je dit nakijken op de website van VETcert