Coronavirus - Extra maatregelen Inverde opleidingen

Inverde neemt uitdrukkelijk haar verantwoordelijkheid om het Coronavirus te helpen indijken. We volgen de situatie op de voet en passen onze dienstverlening aan. We nemen tal van extra maatregelen om de lessen veilig te laten plaatsvinden voor jou als cursist en voor onze lesgevers.

Let op: test je positief binnen de 14 dagen nadat je een opleiding volgde? Gelieve telefonisch contact op te nemen met het onthaal via 02 658 24 94.

Update 03/11/2020

Gezien de verstrengde maatregelen kiest Inverde ervoor om:

 • de meer theoretische opleidingen om te zetten in digitale leerervaring;
 • de fysieke opleidingen vinden plaats met inachtname van de reeds eerder genomen maatregelen, zijnde:
  • het aantal deelnemers aan opleidingen te beperken;
  • de algemene maatregelen over handhygiëne, afstand houden, mondmaskers … strikt na te leven;
  • de opleidingen maximaal in openlucht in een veilige omgeving in te richten;
 • ECC-examens wel te laten plaatsvinden gezien dit als essentiële opleiding kan worden beschouwd.

Opleidingen die worden geannuleerd, worden uitgesteld naar latere data. Hiervan word je persoonlijk op de hoogte gebracht per mail.

Inverde garandeert dat:

 • Onze lesgevers grondig geïnformeerd zijn over de risico’s en het verspreidingsmechanisme van het virus, en over de correcte toepassing van preventiemaatregelen.
 • Cursisten met symptomen die kunnen wijzen op een besmetting geweerd worden van een opleiding.
 • Bij elke opleiding de locatie ruim genoeg is om steeds voldoende fysieke afstand te kunnen houden.
 • Er tijdens de opleiding voldoende faciliteiten en middelen ter beschikking staan van alle cursisten om een grondige handhygiëne te waarborgen.
 • Er tijdens de opleiding voldoende bijkomende beschermings- en ontsmettingsmiddelen aanwezig zijn om elke verspreiding van het virus te vermijden.

Onderstaand vind je acht maatregelen die we in werking stellen voor elke opleiding. Neem deze zeker even door voor je naar de les gaat.

Hoe ziet een Inverde opleiding er uit?

symptomen

Symptomen? Blijf thuis!

Heb je symptomen die mogelijk duiden op CoViD-19, neem dan telefonisch contact op maar blijf zeker thuis. Indien je op de opleiding verschijnt met symptomen, word je naar huis gestuurd.

mondmasker

Mondmaskers verplicht

Het gebruik van mondmaskers is altijd verplicht. Neem deze dus zeker mee naar de opleiding.

handhygiene

Handhygiëne

Voor de les begint en voor de lunchpauze ben je verplicht om je handen te wassen. Er is voldoende water en zeep en/of handgel beschikbaar.

afstand

Afstand

Elke opleiding vindt plaats in een locatie die ruim genoeg is om voldoende fysieke afstand te kunnen houden. Hou altijd minstens 1,5 meter afstand.

gezicht

Blijf van je gezicht

Raak je gezicht niet aan en vermijd elk fysiek contact.

instructies

Volg de instructies

De lesgever informeert je over de te volgen richtlijnen. Luister altijd naar zijn/haar instructies. Deze dienen om jouw veiligheid en die van de lesgever te garanderen.

materiaal

Materiaal

Al het materiaal dat je gebruikt is op voorhand gereinigd en wordt ook na elke les opnieuw gereinigd. Tijdens praktijklessen moet je steeds met (eigen) handschoenen werken.

lokaal

Reiniging lokalen

Na elke les worden lestafels, stoelen, klinken en eventueel lesmateriaal opnieuw gereinigd.